Ziyaretçi Defteri Yapımı

Basit bir ziyaretçi defteri yaptık başlangıç seviyesinde olan arkadaşlara bu tür sistemlerin çalışma mantığını anlatmak istedim yararlı olması dileği ile.

Öncelikle herkese selamlar;

Basit bir ziyaretçi defteri hazırladım amacım ASP'ye yeni başlayan arkadaşlara kolaylık olsun ve bu gibi sistemlerin mantığını öğrensinler. Görsel açıdan zayıf bir script oldu ama siz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İnşallah herkese yararlı olması dileği ile.

Öncelikle ana sayfamızı hazırlayalım. Ben size direk kodları vereceğim. Kodlarda anlaşılmayacak bir kısım yok, ama yine de takıldığınız herhangi bir yer olursa yazarsınız yardımcı olurum.

Ana sayfamızın kodlarını default.asp olarak kayıt edelim..


<html><head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">

<title>Ttasarim.net | Ziyaretçi Defteri</title>

</head><body background="bg.jpg">

<center><div style="position: absolute; width: 687px; height: 439px; z-index: 1; left: 359px; top: 62px" id="layer1">

    <table border="1" width="686" height="422" style="border-width: 0px">

        <tr>

            <td height="21" width="686" style="border-style: none; border-width: medium" valign="top">

            <p align="center">| Ziyarçi Defteri |</td>

        </tr>

        <tr>

            <td height="34" width="686" style="border-style: none; border-width: medium" valign="middle" bgcolor="#CC99FF">

            <p align="center"><a href="deftere_yaz.asp">

            <span style="text-decoration: none"><font color="#000000">

            <a href="deftere_yaz.asp?islem=ekle">

            <span style="text-decoration: none"><font color="#000000">Deftere Yaz

            </font></span></a></font></span></a> 

            <span style="text-decoration: none"><font color="#000000">&nbsp;</font></span>| 

            <a href="yonetim.asp"><font color="#000000">

            <span style="text-decoration: none">Yönetim Paneli</span></font></a></td>

        </tr>

        <tr>

            <td height="359" width="686" style="border-style: none; border-width: medium" valign="top" bgcolor="#CCCCFF"><!--#include file="mesaj.asp"--></td>

        </tr>

    </table>

    <table border="1" width="682" height="11" style="border-width: 0px" cellspacing="0" cellpadding="0">

        <tr>

            <td height="11" width="682" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CC99FF">

            <p align="center"><font size="2">Copright</font><font size="2">

            </font><span lang="en"><font size="2" face="Times New Roman">© 

            ttasarim.net | 2011</font></span></td>

        </tr>

    </table>

</div>

</center>

</body></html>Evet taslak olarak ana sayfamız oluştu. Sıra geldi bir veri tabanı oluşturmaya. Veri tabanımıza ziyaretçimizin bilgilerini göndereceğiz. Bunlar Adı, soyadı, e-maili, web sitesi, mesajı olacak. Linkte verdiğim dosyadaki veri tabanında mevcuttur.

Veri tabanımızda hazır olduktan sonra sıra ziyaretçimizin mesaj göndereceği alanı oluşturmaya geldi. Bu sayfamızı da deftere_yaz.asp olarak kayıt edelim.


<%

islem = request.querystring("islem")

' gelen bilgiyi alıyoruz ve ilgili bölüme gönderiyoruz..

if islem = "" then

call kayit

else

if islem = "ekle" then

call ekle

end if

end if

%>

<% sub ekle %>

<body background="bg.jpg"><form method="POST" action="deftere_yaz.asp">

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p><center>

<table border="1" width="475" height="229" style="border-width: 2px; " cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#000000">

    <tr>

        <td height="10" width="475" style="border-style: none; border-width: medium" colspan="2" bgcolor="#CC99FF">

        <p align="center"><font size="5"><b>Deftere Yaz</b></font></td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="28" width="174" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">

        <p align="right">Adınızı:</td>

        <td height="28" width="301" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">

<input type="text" name="ad" size="30"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="33" width="174" style="border-style: none; border-width: medium">

        <p align="right">Soy Adınız:</td>

        <td height="33" width="301" style="border-style: none; border-width: medium">

<input type="text" name="soyad" size="30"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="25" width="174" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">

        <p align="right">E-Mail:</td>

        <td height="25" width="301" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">

<input type="text" name="email" size="30"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="25" width="174" style="border-style: none; border-width: medium">

        <p align="right">Web Siteniz:</td>

        <td height="25" width="301" style="border-style: none; border-width: medium">

<input type="text" name="website" size="30"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="51" width="174" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">

        <p align="right">Mesajınız:</td>

        <td height="51" width="301" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">

<textarea rows="5" name="mesaj" cols="34"></textarea></td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="21" width="174" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CC99FF">

        <input type="submit" value="Gönder" name="B1" style="float: right"></td>

        <td height="21" width="301" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CC99FF"><input type="reset" value="Sıfırla" name="B2"></td>

    </tr>

</table></center>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="center">

&nbsp;</p>

<p align="center">

&nbsp;</p>

<p align="center">

&nbsp;</p>

<p align="center">

&nbsp;</p>

<p align="center">&nbsp;</p>

</p>

</form>

<% end sub %>

<% sub kayit %>

<%

Set Tech = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Tech.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani/zd.mdb")ad = Request.Form ("ad")

soyad = Request.Form ("soyad")

email = Request.Form ("email")

website = Request.Form ("website")

mesaj = Request.Form ("mesaj")Set Rs = Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet")

StrSql = "Select * from zd"

Rs.Open StrSql, Tech, 1, 3'doldurulmamis form kutucuklarini doldurulmasini istiyoruz

Rs.AddNew

Rs("ad")=ad

Rs("soyad")=soyad

Rs("email")=email

Rs("website")=website

Rs("mesaj")=mesajRs.Update

Response.Write"Mesajınız başarılı bir şekilde gönderildi ! ! !"

Rs.close

Set Rs = Nothing

Response.Redirect "default.asp"

%>

<% end sub %>Evet şimdi mesaj yazabileceğimiz sayfamızda tamam şimdi ana sayfamızdaki deftere yaz linkimize deftere_yaz.asp?islem=ekle diye köprü atıyoruz.

deftere_yaz.asp sayfamızda tamam olduğuna göre ziyaretçi defterimizi kontrol edebileceğimiz yönetim panelimizi yapalım ben yönetim paneline şifre koymadım siz dilerseniz ki mutlaka bir şifresi olsun yaparsınız.

şimdi yonetim.asp olarak aşağıda verdiğim kodları kayıt ediniz.


</head>

<body background="bg.jpg">

<center>&nbsp;<p></p>

<p><font size="5"><b>Defter Yönetim</b></font></p><%

'buradan başlıyoruz ve veritabanının yolunu gösteriyoruz..

Set Tech = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Tech.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani/zd.mdb")Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

StrSql = "Select * from zd "

Rs.Open StrSql, Tech, 1, 3Do while not Rs.eof 'yukarıdaki tablonun ilgili satırındaki tüm kayıtları sıralamak için döngü oluşturuyoruz

%>  

<p> </p>

<center>

<table border="2" width="786" height="186" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#000000">

    <tr>

        <td height="40" width="109" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">

        Adı:</td>

        <td height="40" width="569" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC"><%=rs("ad")%></td>

        <td height="40" width="90" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="32" width="109" align="left" style="border-style: none; border-width: medium">

        Soyadı:</td>

        <td height="32" width="569" align="left" style="border-style: none; border-width: medium"><%=rs("soyad")%></td>

        <td height="32" width="90" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CC99FF">&nbsp;</td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="31" width="109" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">

        E-mail:</td>

        <td height="31" width="569" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC"><%=rs("email")%></td>

        <td height="31" width="90" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CC99FF">

        <p align="center"><font color="#FF0000">

        <a href="sil.asp?id=<%=rs("id")%>"><font color="#FF0000">

        <span style="text-decoration: none">SİL</span></font></a></font></td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="35" width="109" align="left" style="border-style: none; border-width: medium">

        Web Sitesi</td>

        <td height="35" width="569" align="left" style="border-style: none; border-width: medium"><%=rs("website")%></td>

        <td height="35" width="90" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CC99FF">&nbsp;</td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="36" width="109" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">

        Mesajı:</td>

        <td height="36" width="569" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC"><%=rs("mesaj")%></td>

        <td height="36" width="90" align="left" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>

    </tr>

</table>

</center>    <%

've döngümüzü bititriyoruz

Rs.MoveNext

Loop

%>

          <td width="69%" bgcolor="#C0C0C0">&nbsp;</td>

        <td width="18%" bgcolor="#C0C0C0">&nbsp;</td>

    </tr>

</table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="9%" id="AutoNumber2">

    <tr>

        <td width="28%" height="19">&nbsp;</td>

    </tr>

    <tr><center>

        <td width="28%" bgcolor="#C0C0C0">

<p align="center"> <b><a href="default.asp"><font color="#333333">Ana Sayfa</font></a></b></p>

        </td>

    </tr>

</table>

</body></html><p align="center">&nbsp;</p>Yönetim sayfamızın içerisinde sil linkimiz var. Sil komutunun çalışması için sil.asp adında bir sayfamızın olması gerek. O zaman verdiğim kodları sil.asp olarak kayıt ediniz.


<% Response.Buffer = True %><%

Set Tech = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Tech.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani/zd.mdb")id = Request("id")

Set publication = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

SQL_delete = "DELETE from zd WHERE id="&id&""

publication.open SQL_delete,Tech,1,3Response.Redirect Request.serverVariables("HTTP_REFERER")

%>Evet, ziyaretçi defterimizin büyük bir bölümü bitti. Şimdi veri tabanından çektiğimiz mesajları mesaj.asp'ye aktaralım. Mesaj.asp ise default.asp'mize include edelim.

mesaj.asp kodları bu sayfa adıyla kayıt ediniz.<body bgcolor="#FFFFFF"><center>

<%

Set Tech = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Tech.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani/zd.mdb")zd = Request.Form ("zd")Set Rs = Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet")

StrSql = "Select * from zd order by id desc"

Rs.Open StrSql, Tech, 1, 3

%>

<table border="1" width="487" height="32" style="border-width: 0px">

    <tr>

    

    

    <%Do while not Rs.eof 'yukarıdaki tablonun ilgili satırındaki tüm kayıtları sıralamak için döngü oluşturuyoruz

%> 

    

    <center>

<table border="1" width="606" height="115" style="border-width: 2px; " bordercolor="#CC66FF" cellspacing="0" cellpadding="0">

    <tr>

        <td height="19" width="109" style="border-style: none; border-width: medium" align="left" bgcolor="#CC99FF">

        <font color="#FFFFFF">Adı:</font></td>

        <td height="19" width="493" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFFFF"><%=rs("ad")%> </td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="19" width="109" style="border-style: none; border-width: medium" align="left" bgcolor="#CC99FF">

        <font color="#FFFFFF">Soyadı:</font></td>

        <td height="19" width="493" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFFFF">

        <%=rs("soyad")%> </td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="19" width="109" style="border-style: none; border-width: medium" align="left" bgcolor="#CC99FF">

        <font color="#FFFFFF">E-Mail:</font></td>

        <td height="19" width="493" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFFFF"><%=rs("email")%> </td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="19" width="109" style="border-style: none; border-width: medium" align="left" bgcolor="#CC99FF">

        <font color="#FFFFFF">Web Sitesi:</font></td>

        <td height="19" width="493" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFFFF"><%=rs("website")%> </td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="35" width="109" style="border-style: none; border-width: medium" align="left" bgcolor="#CC99FF">

        <font color="#FFFFFF">Mesajı:</font></td>

        <td height="35" width="493" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFFFF"><%=rs("mesaj")%> </td>

    </tr>

</table>

</center>

    <table border="1" width="657" height="6" style="border-width: 0px">

        <center><tr>

            <td height="2" width="657" style="border-style: none; border-width: medium" align="center"></td>

        </tr></center>

</table>    <%

've döngümüzü bititriyoruz

Rs.MoveNext

Loop

%></center>

</table>Evet, ziyaretçi defterimiz bitti. Verdiğim linkte arka plan resmi ve .mdb dosyası mevcut oradan indirebilirsiniz.

Link

Bir yanlışımız varsa şimdiden herkesden özür dileriz.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 8 yıl önce
aga senden bir ricam olucak şu ııs write özelliğni nasıl etkinleştireceğiz biyardımcı olursan çok memnun olucağım şimdiden teşekkürler.
• 8 yıl önce
Öncelikle bu scripti yazdığın için teşşekkür ederim ama bu mesajları hemen gösteriyor yönetim panelinde onay kısımı olsa da onayladıkdan sonra gösterse onuda yaparsan çok sevinirim
• 8 yıl önce
deftere_yaz.asp de neden iki tane end if var ?

Yukarı Git