Yükleniyor Ekranı -UIActivityView

Sayfalar arası geçişte veya dışarıdan bir veri çekmeye çalıştıgınızda kullanıcıyı boş bir ekranda bekletmemek adına UIActivityView sınfını kullanarak bir yükleniyor ekranı hazırlayacagız.

Sayfalar arası geçişte veya dışarıdan bir veri çekmeye çalıştıgınızda kullanıcıyı boş bir ekranda bekletmemek adına UIActivityView sınfını kullanarak bir yükleniyor ekranı hazırlayacagız.

UIActivityView nasıl kullanılır nerelerde ihtiyaç duyarız ,bunu sıkça sorulan bir soruyuda aradan çıkarmak adına yükleniyor ekranı ile örneklendireceğim.

1.Adım
Yükleniyor ekranını diledigimiz zaman ekleyebilecegimiz bir metod hazırlıyoruz.


-(void)showActivityViewer

{

    UIWindow *window = [UIApplication sharedApplication].keyWindow;

    //activityView loading ekranı içi oluşturdugum bir UIView

    activityView = [[UIView alloc] initWithFrame: CGRectMake(0, 0, window.bounds.size.width, window.bounds.size.height)];

    activityView.backgroundColor = [UIColor blackColor];

    activityView.alpha = 0.5;

    

    //View alanına loading animasyonu ekliyorum / ios 5 itibaren color paremetresını kullanrak farklı renklerde verebiliyoruz

    UIActivityIndicatorView *activityWheel = [[UIActivityIndicatorView alloc] initWithFrame: CGRectMake(window.bounds.size.width / 2 - 12, window.bounds.size.height / 2 - 12, 24, 24)];

    activityWheel.activityIndicatorViewStyle = UIActivityIndicatorViewStyleWhite;

    activityWheel.autoresizingMask = (UIViewAutoresizingFlexibleLeftMargin |

                                      UIViewAutoresizingFlexibleRightMargin |

                                      UIViewAutoresizingFlexibleTopMargin |

                                      UIViewAutoresizingFlexibleBottomMargin);

    //Animasyonu loadng ekranı için oluşturdugum activityView ekliyorum

    [activityView addSubview:activityWheel];

    

    //activityView ekranını ise şuanda bulundugum ekrana ekliyorum.

    [window addSubview: activityView];

    

    //Loading ekranın içindeki ilk nesnenin (animasyon) startAnimating metodunu okuyarak animasyonu başlatıyorum

    //Bu anımasyon standart yükleniyor simgesinin dönen hareketli hali.

    [[[activityView subviews] objectAtIndex:0] startAnimating];

}2.Adım
Yükleme işlemi tamamlandığında Yükleniyor ekranını kaldırmak için bir metod daha hazırlıyoruz.

-(void)hideActivityViewer

{

     //Loading ekranın içindeki ilk nesnenin (animasyon) stopAnimating metodunu okuyarak animasyonu durduruyoruz

    [[[activityView subviews] objectAtIndex:0] stopAnimating];

    //loading ekranı için hazırladıgımız ekranı sayfadan siliyoruz.

    [activityView removeFromSuperview];

}3.Adım
Her hangi birşey yüklerken kullanıcının bekleme süreçinde yükleniyor ekranını ekleyebilirsiniz bunun için 1.adımda yazdıgımız metodu çağırmanız yeterli.

[NSThread detachNewThreadSelector:@selector(showActivityViewer) toTarget:self withObject:nil];4.Adım
Yükleme işlemi tamamlandıgında 2.Adımda yazdıgımız metodu çağırmalısınız.

[self hideActivityViewer];

Dilerseniz UILabel sınıfını kullanarak yükleniyor animasyonun altına yazı yazabilirsiniz veya sıralı resimler ile bu sayfaya kendi tasarladıgınız yükleniyor animasyonunuda UIImageView sınıfını kullanarak ekleyebilirsiniz.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git