Yapboz Uygulaması Yapmak

Flash'ta hitTest ve Drag olaylarını kullanaraktan bir uygulama yapacağız..

Flash'ta hitTest ve Drag olaylarını kullanaraktan bir uygulama yapacağız..

1) Layer Oluşturma
Başlangıç'ta tek layer bulunmaktadır . Layer alanın sol altında bulunan simgesiyle 3 adet daha layer ekliyoruz ve bunlara aşağıdan yukarıya "hedefler", "cizgi", "kaynaklar", "olaylar" isimlerini veriyoruz.2) MovieClip'lerin oluşturulması
4 Adet 200X45 boyutlarında parçalamış olduğumuz resimleri "File/Import/Import to Library" yolunu izleyerek kütüphanemize ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz resimleri normal kesmeden önceki haline bakarak F8 kısayol tuşunu kullanarak "solust_mc", "solalt_mc", "sagust_mc", "sagalt_mc" isimleriyle kaydediyoruz. Bu kaydettiklerimizi "hedefler" layerine ekliyoruz. Bunlardan "Duplicate" diyerek 1"er tane daha kopyalıyoruz. Bunların isimlerini de "solustk_mc", "solaltk_mc", "sagustk_mc", "sagaltk_mc" olarak değiştiriyoruz. Daha sonra bunları da "kaynaklar" layerina ekliyoruz. "Hedefler" layerine eklediğimiz cliplerin Color "Alpha" yapıp değeriniz "0" yapıyoruz.3) Instance İsimleri Verme

MovieCliplerimizi oluşturduk. Sıra geldi bunlara "Instance " isimlerini vermeye. Sırasıyla banner resmimize göre üstten başlayarak "kaynaklar" layerindeki moviecliplere "solustk", "solaltk", "sagustk", "sagaltk" yapıyoruz. Hedefler layerindeki movieclipleride aynı şekilde "solusth", "solalth", "sagusth", "sagalth" yapıyoruz.4) Çizgi Oluşturma
"cizgi" layerimizda iken "line Tool" yardımıyla iki adet çizgiler çiziyoruz. Boyutları 0X400, 45X0 olarak verilmiştir.5) Butonların Oluşturulması
"olaylar" layerinin 1. Frame'inde iken "Renctengle Tool" yardımıyla bir dikdörtgen çiziyoruz. Daha sonra "Text Tool" kullanarak üzerinde "Kontrol Et" ifadesini yazıyoruz. 3. Frame'e ise yukarıda belirtilen şekilde bir buton daha ekliyoruz. Bunun da ismini "Hata" olarak veriyoruz. "Properties" bölümünden "Sound"tan eklemiş olduğumuz "stop.wav" ses dosyasını seçiyoruz.

6) Olaylar Layerinin 2.Frame oluşturulması
Bu frame için banner resmimizin kesilmemiş halini movieclip yapıyoruz. Daha sonra ilk frame "Alpha" değerini "0" yapıyor ve biraz aşağıya indiriyoruz. Daha sonra 15.Frame gelince resmi yukarı doğru hareket ettirip "Alpha" değerini "100" yapıyoruz. 15. Frame ise F9 diyerek kod bölümüne "Stop();" yazıyoruz. "Olaylar" layerin 2.Frame seçili iken ses ekleme yolunu uygulayarak "tada.wav" isimli ses dosyamızı seçiyoruz.7) Hedefler Layerinin Düzenlenmesi
Bu layeri daha önce eklemiş olduğumuz movieClipleri düzenleyeceğiz. Her bir clip'in içine girerek 3 adet frame ekliyoruz ve bu framelerden 2.frame seçili iken "Speech On.wav" 3.frame seçili iken "stop.wav" seslerini seçiyoruz. Bunları yaparken Cliplerin 1.Frame"ine F9 diyerek "Stop();" ifadesini yazıyoruz.

8)Kodların yazılması


//Olaylar 1. Frame... 

stop();

solustk.onPress = function()

{    

    this.startDrag();    

}

solustk.onRelease = function()

{

    this.stopDrag();

    if(solustk.hitTest(solusth)==true)

    {

        solustk._x=solusth._x;

        solustk._y=solusth._y;

        solusth.gotoAndStop(2);

    }else

    {

        solusth.gotoAndStop(3);

    }

}

solaltk.onPress = function()

{    

    this.startDrag();    

}

solaltk.onRelease = function()

{

    this.stopDrag();

    if(solaltk.hitTest(solalth)==true)

    {

        solaltk._x=solalth._x;

        solaltk._y=solalth._y;

        solalth.gotoAndStop(2);

    }else

    {

        solalth.gotoAndStop(3);

    }

}

sagustk.onPress = function()

{    

    this.startDrag();    

}

sagustk.onRelease = function()

{

    this.stopDrag();

    if(sagustk.hitTest(sagusth)==true)

    {

        sagustk._x=sagusth._x;

        sagustk._y=sagusth._y;

        sagusth.gotoAndStop(2);

    }else

    {

        sagusth.gotoAndStop(3);

    }

}

sagaltk.onPress = function()

{    

    this.startDrag();    

}

sagaltk.onRelease = function()

{

    this.stopDrag();

    if(sagaltk.hitTest(sagalth)==true)

    {

        sagaltk._x=sagalth._x;

        sagaltk._y=sagalth._y;

        sagalth.gotoAndStop(2);

    }else

    {

        sagalth.gotoAndStop(3);

    }

}

 

//Olaylar 1. Frame Buton

on(press) 

{

    if(sagaltk.hitTest(sagalth) and sagustk.hitTest(sagusth) and solustk.hitTest(solusth) and solaltk.hitTest(solalth))

    {        gotoAndStop(2);

    }else{

        gotoAndStop(3);        

    }

}

//Olaylar 3. Frame Buton...

on(press){

 gotoAndStop(1);

    }

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 8 yıl önce
bi bakarım sonra

Yukarı Git