Windows Powershell Komutları Örnekleri

Windows Powershell Komutları Örnekleri

Powershell komutlarından birkaçını daha çok kullanılanları sizlerle paylaşacağım.

get-help * : Powershell’de kullanabileceğimiz komutların listesini verir.

“uGUR”.toupper() : Tümünü büyük yazacaktır. ( UGUR )

“uGUR”.tolower() : Tümünü küçük yazacaktır. ( ugur )

Get-WmiObject win32_bios –computername localhost: Wmi filter kullanarak, localde çalışmış olduğumuz pc ile alakalı bios bilgisini alabiliriz.

Get-WmiObject –Class win32_computersystem : Bilgisayarın bağlı olduğu domain, ram miktarı, üretici firma hakkında bilgi verir.

Import-Module ServerManager : Rol, Feature listesini ve durumları hakkında bilgileri getirir.

Get-WindowsFeature : Rol, Feature listesini ve durumları hakkında bilgileri getirir.

Add-WindowsFeature RSAT-AD-Tools :  Feature ya da Rol ekleme yapar. (RSAT ekledik)

Add-WindowsFeature RSAT-ADCS,RSAT-AD-Tools,PowerShell-ISE: Aynı anda birden fazla feature ya da rol eklemek.

Remove-WindowsFeature RSAT-AD-Tools: Bir rol ya da feature kaldırmak

Get-WindowsFeature | Where {$_.installed –eq $true} Sadece yüklü olan feature ya da rolleri listeler

Get-WindowsFeature *AD* | Where {$_.installed –eq $true} İçerisinde AD geçen ve yüklü olan rol ya da feature’ları listeler

get-service  :Tüm servislerin durumunu gösterir.

get-service M*  : M ile başlayan tüm servisleri listeler.

Get-Service M* | Format-List
Get-Service M* | Format-Custom

(M ile başlayan servisleri geniş özetli listeler.)

Get-Service | Get-Member  : Servisin üyeliklerini gösterir.

Get-Process | Get-Member  : Proseslerin üyeliklerini gösterir.

Get-WinEvent system | where{$_.level -eq 2} | Export-CSV C:events.csv  : Eventları dosyaya export eder.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git