Visual Basic İle Dosya Arama

Bu derste Visual Basic ile sistemde dosya araması yapacağız.

Merhaba arkadaşlar,

Bu derste Visual Basic ile sistemde dosya araması yapacağız.

Önce form'a bir buton 1 listbox ekleyin ve butonun click olayına şunu yazın


For Each bulunan As String In My.Computer.FileSystem.GetFiles( _

    My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.MyDocuments, _

    FileIO.SearchOption.SearchAllSubDirectories, "*.dll")    Listbox1.Items.Add(bulunan)

Next

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git