VB.NET’te Permütasyon Hesaplama

Bu dersimizde VB.NET’te permütasyon hesaplayan programı yazacağız.

Bu dersimizde VB.NET’te permütasyon hesaplayan programı yazacağız.

İlk olarak programın görüntüsünü oluşturalım:
Daha sonra değişkenlerimizi oluşturalım:


Dim n, r As Integer

   Dim sonuc As DoubleDaha sonra hesaplamamızı yapabilmek için btnPermutasyonHesapla_Click Olayını yazalım:


Try

            If txtn.Text <> "" And txtr.Text <> "" Then

                n = Integer.Parse(txtn.Text)

                r = Integer.Parse(txtr.Text)

                If n >= r Then

                    sonuc = Double.Parse(n, Globalization.NumberStyles.Integer)

                    For i = 1 To r - 1

                        sonuc *= Double.Parse((n - 1).ToString())                    Next

                    lblSonuc.Text = sonuc.ToString()

                Else

                    MsgBox("r, n'den büyük olamaz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!")

                End If

            ElseIf txtn.Text = "" Then

                MsgBox("n sayısını giriniz...", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!")

            ElseIf txtr.Text = "" Then

                MsgBox("r sayısını giriniz...", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!")            End If

        Catch hata As Exception

            MsgBox(hata.Message.ToString(), MsgBoxStyle.Information, Title:="Hata..!")        End Try
Bütün kodların hazır hali:


Public Class Form1

    Dim n, r As Integer

    Dim sonuc As Double    Private Sub btnPermutasyonHesapla_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnPermutasyonHesapla.Click

        Try

            If txtn.Text <> "" And txtr.Text <> "" Then

                n = Integer.Parse(txtn.Text)

                r = Integer.Parse(txtr.Text)

                If n >= r Then

                    sonuc = Double.Parse(n, Globalization.NumberStyles.Integer)

                    For i = 1 To r - 1

                        sonuc *= Double.Parse((n - 1).ToString())                    Next

                    lblSonuc.Text = sonuc.ToString()

                Else

                    MsgBox("r, n'den büyük olamaz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!")

                End If

            ElseIf txtn.Text = "" Then

                MsgBox("n sayısını giriniz...", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!")

            ElseIf txtr.Text = "" Then

                MsgBox("r sayısını giriniz...", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!")            End If

        Catch hata As Exception

            MsgBox(hata.Message.ToString(), MsgBoxStyle.Information, Title:="Hata..!")        End Try

    End Sub

End ClassBu dersimizin sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git