Vb.NET'te Kombinasyon Hesaplama

Bu dersimizde VB.NET'te kombinasyon hesaplayan programı yazacağız.

Bu dersimizde VB.NET'te kombinasyon hesaplayan programı yazacağız. İlk olarak programın görüntüsünü oluşturalım: Daha sonra değişkenlerimizi oluşturalım:


Dim pay, payda As Double Dim n, r As Integer

Daha sonra hesaplamamızı yapabilmek için btnKombinasyonHesapla_Click Olayını yazalım:

Try pay = 1 payda = 1 If txtn.Text <> "" And txtr.Text <> "" Then n = Integer.Parse(txtn.Text) r = Integer.Parse(txtr.Text) If n >= r Then pay = Double.Parse(n, Globalization.NumberStyles.Integer) For i = 1 To r - 1 pay *= Double.Parse((n - i).ToString()) Next For i = 1 To r payda *= Double.Parse(i.ToString(), Globalization.NumberStyles.Integer) Next lblSonuc.Text = (pay / payda).ToString() Else MsgBox("r , n&#39;den b&uuml;y&uuml;k olamaz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") End If ElseIf txtn.Text = "" Then MsgBox("n sayısını giriniz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") ElseIf txtr.Text = "" Then MsgBox("r sayısını giriniz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") End If Catch hata As Exception MsgBox(hata.Message.ToString(), MsgBoxStyle.SystemModal, "Hata..!") Finally pay = 1 payda = 1 n = 1 r = 1 End Try

Bütün kodların hazır hali:

Public Class Form1 Dim pay, payda As Double Dim n, r As Integer Private Sub btnKombinasyonHesapla_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnKombinasyonHesapla.Click Try pay = 1 payda = 1 If txtn.Text <> "" And txtr.Text <> "" Then n = Integer.Parse(txtn.Text) r = Integer.Parse(txtr.Text) If n >= r Then pay = Double.Parse(n, Globalization.NumberStyles.Integer) For i = 1 To r - 1 pay *= Double.Parse((n - i).ToString()) Next For i = 1 To r payda *= Double.Parse(i.ToString(), Globalization.NumberStyles.Integer) Next lblSonuc.Text = (pay / payda).ToString() Else MsgBox("r , n&#39;den b&uuml;y&uuml;k olamaz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") End If ElseIf txtn.Text = "" Then MsgBox("n sayısını giriniz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") ElseIf txtr.Text = "" Then MsgBox("r sayısını giriniz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") End If Catch hata As Exception MsgBox(hata.Message.ToString(), MsgBoxStyle.SystemModal, "Hata..!") Finally pay = 1 payda = 1 n = 1 r = 1 End Try End Sub End Class

Bu dersimizin sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git