Vb.Net - Sürükle bırak yapımı

Bu derste VB.net ile bir sürükle bırak yapımını öğreneceğiz.

Bu derste VB.net ile bir sürükle bırak yapımını öğreneceğiz.

1 Textbox
[*] 1 Panel
[*] 1 Picturebox
[*] 1 Listbox


- Textbox , panel ve listbox'ın allowdroplarını "true" yapın.


Public Class Form1    Private Sub TextBox1_DragDrop(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles TextBox1.DragDrop

        Dim path As String() = CType(e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop), String())

        For Each filename As String In path

            TextBox1.Text = filename

        Next

    End Sub    Private Sub TextBox1_DragEnter(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles TextBox1.DragEnter

        If e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop) Then

            e.Effect = DragDropEffects.Copy

        End If

    End Sub    Private Sub ListBox1_DragDrop(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles ListBox1.DragDrop

        Dim path As String() = CType(e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop), String())

        For Each filename As String In path

            ListBox1.Items.Add(filename)

        Next

    End Sub    Private Sub ListBox1_DragEnter(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles ListBox1.DragEnter

        If e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop) Then

            e.Effect = DragDropEffects.Copy

        End If

    End Sub    Private Sub Panel1_DragDrop(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles Panel1.DragDrop

        Dim path As String() = CType(e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop), String())

        For Each filename As String In path

            PictureBox1.ImageLocation = filename

            PictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom

        Next

    End Sub    Private Sub Panel1_DragEnter(sender As Object, e As DragEventArgs) Handles Panel1.DragEnter

        If e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop) Then

            e.Effect = DragDropEffects.Copy

        End If

    End Sub

End Class

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git