VB.Net ile Ses Kaydetme

Bu derste bilgisayar mikrofonunu kullanarak winmm.dll APIsi ile ses kaydetmeyi öğrenelim.

Bu derste bilgisayar mikrofonunu kullanarak winmm.dll APIsi ile ses kaydetmeyi öğrenelim.


Imports System.Runtime.InteropServices        <DllImport("winmm.dll", EntryPoint:="mciSendStringA", CharSet:=CharSet.Ansi, SetLastError:=True, ExactSpelling:=True)> _

        Private Shared Function mciSendString(ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Integer, ByVal hwndCallback As Integer) As Integer

        End Function    Public Sub Kaydedici(ByVal islem As String, ByVal path As String, ByVal isim As String)

        If islem = "baslat" Then

            mciSendString("open new Type waveaudio Alias recsound", "", 0, 0)

            mciSendString("record recsound", "", 0, 0)

        ElseIf islem = "bitir" Then

            mciSendString("save recsound " & path & "/" & isim & ".wav", "", 0, 0)

            mciSendString("close recsound ", "", 0, 0)

        End If

    End Sub


Kaydı başlat kodu:

Kaydedici("baslat","","")


Kaydet ve bitir kodu :

Kaydedici("bitir","C:","ses_kaydi")

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git