VB.NET ile registry işlemleri

Bu derste VB.NET ile kayıt defteri üzerinde işlem yapmayı öğrenelim.

Merhaba arkadaşlar,

Bu dersimizde kayıt defteri kullanımını öğreneceğiz.

Kullanacağımız namespace:


Imports Microsoft.Win32Reg kullanımı:


Dim kayit as RegistryKey

Dim anahtar As String = "Arkeolog NET"

kayit = Registry.LocalMachine.OpenSubKey (anahtar, True)

If anahtar Is Nothing Then

Msgbox "Anahtar Bulunamadı"

End If'Oluşturma ve açma

kayit = Registry.LocalMachine.CreateSubKey (anahtar)

kayit = Registry.LocalMachine.OpenSubKey (anahtar, True)

'Yazmak için

kayit.SetValue ("Serial", "123456")

'Değerini okumak için

Msgbox ("Alt Anahtarın değeri = " & kayit.GetValue("Serial").ToString )

'Silmek için

kayit.DeleteSubKey ("Serial")

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git