vb.net ile grafiksel işlemler

bu dersimizde grafiksel işlemlerin nasıl yapılacağına bakacağız.

Merhaba arkadaşlar;
Bu dersimizde grafiksel olarak işlemler yapacağız.
Genelde koordinatlar üzerinde çalıştık ve bunun ile ilgili bir resim çizdik.
Hazır olarak genel drawing sınıfını kullanarak işlemleri kolayca yaptık.
Öncelikle fromun events kısmına gelerek paint'i seçiyoruz.
Ve ardından içeriğe şu kodları yazıyoruz.


Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles MyBase.Paint

        Dim cizim As Graphics = e.Graphics 'grafiksel işlemler için

        'hava için

        Dim hava As New SolidBrush(Color.SkyBlue) 'bi gökyüzü oluşturmak için rengini tanımladım 

        cizim.FillRectangle(hava, 0, 0, 500, 140) 'koordinatlarını belirledim

        'çimen için

        Dim cimen As New SolidBrush(Color.Green)

        cizim.FillRectangle(cimen, 0, 140, 500, 400)

        'güneş için

        Dim gunes As New SolidBrush(Color.Yellow)

        cizim.FillEllipse(gunes, 350, 10, 100, 100)

        'bulut için

        Dim bulut As New SolidBrush(Color.White)

        cizim.FillEllipse(bulut, 20, 20, 20, 20)

        cizim.FillEllipse(bulut, 30, 30, 20, 20)

        cizim.FillEllipse(bulut, 45, 30, 20, 20)

        cizim.FillEllipse(bulut, 30, 10, 20, 20)

        cizim.FillEllipse(bulut, 45, 10, 20, 20)

        cizim.FillEllipse(bulut, 55, 20, 20, 20)

        cizim.FillEllipse(bulut, 40, 20, 20, 20)

        'dag için

        Dim dag As New SolidBrush(Color.SaddleBrown)

        cizim.FillPie(dag, 0, 70, 500, 140, 180, 180)

        cizim.FillPie(dag, -100, 70, 200, 140, 180, 180)

        'duman için

        Dim duman As New Drawing.Pen(Brushes.DarkGray, 7)

        Dim nokta As Point() = {New Point(260, 80), New Point(270, 65), New Point(260, 55), New Point(270, 45), New Point(350, 35)}

        cizim.DrawCurve(duman, nokta)

        'ev için

        Dim bina As New SolidBrush(Color.Orange)

        cizim.FillRectangle(bina, 20, 150, 300, 200)

        'çatı için

        Dim cati As New SolidBrush(Color.Red)

        Dim catidizi As Point() = {New Point(20, 150), New Point(50, 100), New Point(350, 100), New Point(320, 150)}

        Dim catimicin As New Drawing2D.GraphicsPath

        catimicin.AddPolygon(catidizi)

        cizim.FillPath(cati, catimicin)

        'yan duvar için

        Dim yandizi As Point() = {New Point(320, 150), New Point(350, 100), New Point(380, 150), New Point(380, 300), New Point(320, 350)}

        Dim yanimicin As New Drawing2D.GraphicsPath

        yanimicin.AddPolygon(yandizi)

        cizim.FillPath(bina, yanimicin)

        'balkon icin

        Dim balkon As New SolidBrush(Color.Brown)

        Dim balkondizi As Point() = {New Point(40, 170), New Point(80, 170), New Point(80, 210), New Point(160, 210), New Point(160, 250), New Point(40, 250)}

        Dim balkonicin As New Drawing2D.GraphicsPath

        balkonicin.AddPolygon(balkondizi)

        cizim.FillPath(balkon, balkonicin)

        'cam icin

        Dim cam As New SolidBrush(Color.Crimson)

        Dim camdizi As Point() = {New Point(330, 170), New Point(370, 150), New Point(370, 197), New Point(330, 220)}

        Dim camicin As New Drawing2D.GraphicsPath

        camicin.AddPolygon(camdizi)

        cizim.FillPath(cam, camicin)

        cizim.FillRectangle(cam, 220, 180, 40, 40)

        'giriş kapısı için

        Dim kapi As New SolidBrush(Color.Chocolate)

        cizim.FillRectangle(kapi, 149, 270, 60, 80)

        'araba 

        Dim araba As New SolidBrush(Color.Gray)

        Dim arabadizi As Point() = {New Point(300, 370), New Point(340, 370), New Point(350, 390), New Point(390, 390), New Point(390, 410), New Point(260, 410), New Point(260, 390)}

        Dim arabaicin As New Drawing2D.GraphicsPath

        arabaicin.AddPolygon(arabadizi)

        cizim.FillPath(araba, arabaicin)

        Dim tekerlek As New Drawing.Pen(Color.Black, 3)

        cizim.DrawEllipse(tekerlek, 290, 405, 10, 10)

        cizim.DrawEllipse(tekerlek, 360, 405, 10, 10)

        'baca için

        Dim baca As New SolidBrush(Color.SandyBrown)

        cizim.FillRectangle(baca, 250, 75, 20, 40)

        'tanıtım için

        Dim isim As New SolidBrush(Color.Black)

        Dim fontu As New Drawing.Font("Comic Sans", 20)

        cizim.DrawString("İbrahim Hüdai Yücel", fontu, Brushes.Black, 80.0F, 500.0F)

    End Subekran çıktımız:Kolay gelsin...
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 9 yıl önce
Çok güzel bir çalışma... Teşekkürler...Birde form üzerinde bir cismi nasıl hareket ettirebiliriz. Bunun hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim...
öncelikle teşekkürler... cismin hareket olayı timerlar sayesinde yani hareketi saniye saniye inceleme yaparak gösterebilrisiniz. ayrıca bir cismin hareketi içinde x,y ve koordinat sistemini kullanarak yeni değerlerini vermeniz gerekir. bunun için en kısa zamanda bir ders yaparak burda paylaşabilirim... Kolay gelsin

Yukarı Git