VB.NET ile Geri Dönüşüm kutusunu Boşaltmak

Bu dersimizde VB.NET ile sadece bir butona basarak geri dönüşüm kutusunu boşaltmayı öğrenelim.

Bu dersimizde VB.NET ile sadece bir butona basarak geri dönüşüm kutusunu boşaltmayı öğrenelim.

Form'a bir tane buton ekleyelim: name: "bosalt" olsun.

Ve forma çift tıklayalım, bütün kodları silip aşağıda verdiğim kodu yapıştıralım


Public Class Form1

    Private Declare Function SHEmptyRecycleBin Lib "shell32.dll" Alias "SHEmptyRecycleBinA" (ByVal hWnd As Int32, ByVal pszRootPath As String, ByVal dwFlags As Int32) As Int32    Private Declare Function SHUpdateRecycleBinIcon Lib "shell32.dll" () As Int32    Private Const SHERB_NOCONFIRMATION = &H1    Private Const SHERB_NOPROGRESSUI = &H2    Private Const SHERB_NOSOUND = &H4    Private Sub EmptyRecycleBin()        SHEmptyRecycleBin(Me.Handle.ToInt32, vbNullString, SHERB_NOCONFIRMATION)        SHUpdateRecycleBinIcon()        'Geri Dönüşüm Kutusunun ne olduğunu açıklıyoruz    End Sub    Private Sub StudioButton1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles bosalt.Click

        EmptyRecycleBin()        'Empty boşalt demek ve bu şek

ilde geri dönüşüm kutusunu boşaltıyoruz    End Sub

End ClassKolay gelsin.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 7 yıl önce
Benden kod çalmak artık nasıl bir zevk ise anlamadım gitti

Yukarı Git