VB.net ile Bir Programı Başlangıçta Çalıştırmak

Bu derste VB.net ile formunuzu Windows'un başlangıcında çalıştırılmasını sağlamak üzere bir çalışma yapacağız.

Bu derste VB.net ile formunuzu Windows'un başlangıcında çalıştırılmasını sağlamak üzere bir çalışma yapacağız.

1 Checkbox


Imports Microsoft.Win32

Public Class Form1

    Private Sub addcurrentkey(ByVal name As String, ByVal path As String)

        Dim key As RegistryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun", True)

        key.SetValue(name, path)

    End Sub

    Private Sub removecurrentkey(ByVal name As String)

        Dim key As RegistryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun", True)

        key.DeleteValue(name, False)

    End Sub

    Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged

        If CheckBox1.Checked = True Then

            addcurrentkey("programadi", System.Reflection.Assembly.GetEntryAssembly.Location)        Else

            removecurrentkey("programadi")

        End If

    End Sub

End Class

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git