Türkiye’de E-Devlet Hizmetleri

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler devletlerin vatandaşları ile olan etkileşimini de değiştirmiş, interneti vatandaş - devlet ilişkisinin de merkezine yerleştirmiştir. Bu yeni iletişim ve etkileşim biçiminin adı olan e-devlet, bütün kurumlarıyla devletin dönüşümünü de ifade etmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler devletlerin vatandaşları ile olan etkileşimini de değiştirmiş, interneti vatandaş - devlet ilişkisinin de merkezine yerleştirmiştir. Bu yeni iletişim ve etkileşim biçiminin adı olan e-devlet, bütün kurumlarıyla devletin dönüşümünü de ifade etmektedir.

Devletler gerçek ve tüzel kişilerle, hatta diğer devletlerle internet üzerinde gelişen yeni iletişim kanalları üzerinden bilgi alışverişi yapar hale gelmiştir. Bu dönüşümü gerçekleştirebilen ve değişimin hızına ayak uydurabilecek çevik bireylere sahip devletler, avantajlı duruma geçmektedir.

1970’lerde sanayi toplumunu oluşturan yapıların bilgi toplumuna evrilmeye başlaması ile birlikte dönüşüm kavramı sıkca kullanılır oldu. Sanayi toplumunda buharlı moturun işlevi ne ise, bilgi toplumunda da bilgi ve iletişim teknolojilerinin işlevi odur. Bilgi toplumuna geçişte yaşanması öngörülen dönüşümler için, bilgi ve iletişim teknolojilerini çağrıştıran “e-“ eki ile birlikte e-dönüşüm ifadesi kullanıldı. Mesela, e-devlet, e-dönüşüm, e-iş, e-iletişim, e-ticaret vb.E-dönüşüm, bir kurumun kültürünün, iş modelinin, süreçlerinin, ürün ve hizmetlerinin, bir bütünlük içinde değiştirilmesi sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını ifade etmektedir.

300 yıldır dünya, sanayi tesislerinin etrafında kümelenmiş büyük şehirlere dönüştü. Sanayi tesislerine en kolay ulaşacak şekilde bir yerleşim tercih edildi. Hammaddeye ulaşım için otoyollar, köprüler, demiryolları yapıldı.

Güçlü olmanın bilgi ile ifade edilmeye başladığı bir dönemde bilgiye ulaşımı ve bilginin işlenmesini kolaylaştıran bir toplum düzeni oluşuyor. Toplumsal yaşamı oluşturan bütün kurumlar ve yapılar bu motivasyona uygun dönüşümler yaşıyor.

E-Dönüşüm, bütün işletmelerin bilgisayarla donatılması, bütün bireylerin bilgisayar kullanmasından çok daha öte bir kavramdır. E-dönüşüm, kısa zamanda gerçekleşecek bir eylemden ziyade, uzun yıllara yayılmış bir sürece vurgu yapmaktadır.

E-Devlet

E-dönüşüm bağlamında devletin vatandaşla iletişimini oluşturan süreçleri yeniden tasarlarken yapılan çalışmaların da tümüne birden e-devlet denilmektedir.

E-devlet için de farklı boyutları öne çıkarılarak çeşitli tanımlar yapılıyor.

E- devlet; devlet ve vatandaş ilişkilerinde, devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile, vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik ortamda kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi demektir.

Bu tanıma göre e-devlet modeli demokrasinin gereği olan vatandaş – devlet iletişimini ve yönetime katılımını daha fazla artıran bir modeldir.

E-devlet, anlam itibariyle “e” den çok devletle ilgilidir, devletin iletişim süreçlerinin yeniden tanımlanmasını ifade eder. “e” ise bu dönüşümü sağlayan araçları temsil eder.

E-devlet, süreçleri kısaltması ve iletişimi kolaylaştırmasının yanında maddi kazanımları da olan bir dönüşümdür. Bürokrasi azaldıkça ve teknoloji ile bazı işlemleri yapmaya gerek duyulmaz oldukça maddi tasarruflar ortaya çıktı. Kaynakların verimli kullanılması ve takip edilmesi ile de bu durum güçlendi. Kâğıdın daha az kullanılması, elektrik enerjisi ve mekân kullanımı gibi durumlardan sağlanacak tasarruflar bile dönüşümün finansmanını kolayca yapıp kaynak israfının önüne geçmeye yetecektir.

E-dönüşüm hedefine ulaşmak için yapılan altyapı yatırımlarının miktarı günden güne artmaktadır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları hizmeti kullanmak ve sunmak için gerekli olan altyapıya kavuşmuştur. Yerel yönetimler kendi süreçlerini tanımlayıp dönüşümlerini sürdürmektedirler.

Ülkemizde bilişimle ilgili insan sayısı hızla artmaktadır. TÜİK verilerine göre interneti kullanan insan sayısı 30 milyon’u geçmiştir.

E-Devlet Yaklaşımının Hedefleri

Harcamalarda tasarruf sağlanması: Her yıl devlet üzerinde yük oluşturan harcamalar, e-devlet sisteminin benimsenmesiyle beraber çok büyük oranda düşürülebilecektir.

Kağıt işlemlerinin kontrol altına alınması: E-devlet anlayışının yerleşmesiyle beraber, kağıt üzerinden yapılan; oy verme, sağlık, vergi, nüfus ve gümrük işlemleri, belediye hizmetleri gibi her türlü işlem elektronik ortama aktarılacak ve her türlü analize imkan tanıyacaktır.

Şeffaflık: Her türlü bilgiye Internet ortamından ulaşılması “şeffaf devlet” anlayışını da beraberinde getirecek ve devlet-vatandaş ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyarak “halk için var olan devlet” kavramının yerleşmesini sağlayacaktır.

Hizmet kalitesi: Internet ortamından gerçekleştirilmeye başlanacak olan servisler hizmet anlayışının belli bir kalite dikeyinde ve standartlaştırılmış olarak vatandaşlara ulaşmasını sağlayacaktır.

7 gün 24 saat hizmeti: Artan hizmet kalitesinin yanı sıra devlet, vatandaşlara “bir tık” kadar yakın olacak ve 7 gün 24 saat hizmete açık olacaktır.

Katılımın artırılması: Yukarıda sayılan değişimlerin sonucu olarak, devlet hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların sayısında artış olacaktır. Çünkü temeldeki düşünce, vatandaşlara ne kadar çok hak tanınırsa o kadar etkileşimli bir devlet yaratılabileceğidir.

Kolay, hızlı ve rahat erişim olanağı: Internet teknolojisinin kamu hizmetlerini sağlamada kullanılmaya başlamasıyla birlikte “devlet kapısı” bir “devlet portal”ına dönüşecektir. Bu yeni teknolojinin rahatlığından herkesin yararlanacak olması bir eşitlik kavramı doğurup, ülkenin her yanına eşit kalitede servisi sağlamış olacaktır.

E-Devlet Hizmetlerinden Nasıl Yararlanırım?

Türkiye’de sunulan bütün e-devlet hizmetlerine www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşılabilir. PTT Merkezlerinden 1 TL hizmet bedeli karşılığında alınacak şahsınıza özel e-devlet şifresi ile bu hizmetlerden kolaylıkla yararlanmak mümkündür. Yaptığı iş gereği e-imza kullananlar e-imzaları ile de giriş yapabiliyorlar.
Trafik işlemleri, vergi ödemeleri, davaların takibi, öğrenci velileri için not ve devamsızlık takibi, SSK işlemleri gibi yüzlerce hizmet sunulmaktadır. E-Devlet portalı üzerinde sunulan e-hizmetlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda devlet kurumları ile yaptığımız bütün iş ve işlemler ile ödemeleri e-devlet portalı üzerinden yapabileceğiz.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git