Try - Catch kullanarak ortalama hesaplama

Bu derste Try - Catch kullanarak ortalama hesaplayan bir program yapalım.

Bu derste Try - Catch kullanarak ortalama hesaplayan bir program yapalım.


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;namespace WindowsFormsApplication1

{

 public partial class Form1 : Form

 {

 public Form1()

 {

 InitializeComponent();

 } private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

 {

 int not1, not2, not3;

 double ortalama;

 try

 {

 not1 = int.Parse(textBox1.Text);

 not2 = int.Parse(textBox2.Text);

 not3 = int.Parse(textBox3.Text);

 ortalama = (not1 + not2 + not3) / 3;

 textBox4.Text = ortalama.ToString();

 }

 catch 

 { MessageBox.Show("Hata Meydana Geldi n" + hata.Message, "Dikkat");

 } }

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git