Toplist Yapmak

Bu derste kolay bir toplist yapacağız.

Bu derste kolay bir toplist yapacağız. Hem de hit sistemlerinin mantığını anlarsınız.

Gerekenler
[*] db.mdb
[*] Tablo adı: toplist (id: autonumber, site: text, Adres: text, Hit: number)

default.asp

Kod:


<% 

'---------------------------------------- 

'///Db Bağlanrısı 

set baglanti = server.createobject("adodb.connection") 

baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=" & Server.Mappath("db.mdb") 

'----------------------------------------- 

'///Rs Bağlantısı 

set rs=server.createobject("adodb.recordset") 

sql="select * from toplist order by hit desc" ' hiti Yüksek olan Üste Çıksın dedik 

rs.open sql,baglanti,1,3 

'----------------------------------------- 

if rs.eof then ' Veritabanında site girilmemişse.. 

Response.write "Hiç Bir tane site Eklenmemiiş !!" 

end if ' ifi Kapattık do while not rs.eof ' Döngümüzü Başlattık 

' Tagımızı kapattık Çünkü Html kodları araya girecek asp tagı içinde olmasın diye 

%> 

<table border="1" width="500" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

 <tr> 

  <td>&nbsp;Site İsmi : <%=rs("site")%></td> 

  <td>&nbsp;<%=rs("hit")%></td> 

  <td> 

  <p align="center">&nbsp;<a href="git.asp?id=<%=rs("id")%>">Git</a></td> 

 </tr> 

</table> 

<% 

rs.movenext' Dön gümüz Bİtii. 

loop  

%>


git.asp
Kod:

<%

'//Db Bağlantısı 

set baglanti = server.createobject("adodb.connection") 

baglanti.open "Provider=microsoft.jet.Oledb.4.0;data source=" & server.Mappath("db.mdb") 

'-------------------------------- 

 ' default.asp de git aspye link verirken id alı bir strinf kullandık onu çağrıyoruz 

'//Rs bağlantısı 

id = request.querystring("id") 

set git=server.createobject("adodb.recordset") 

sql="select * from toplist where id="&id&" order by hit desc" 'Veritabanındaki id hangi idye eşitse ona işlem yapılsın 

git.open sql,baglanti,1,3 

'-------------------------------- 

'şimdide Hit Eklenme Bölümünü Yapalım Çok Basit 

git("hit") = git("hit") + 1 ' Veritabanınddaki Hit Kaçsa Ondan Birtane Fazla olsun Yani Hit Birtane artsın siz bir yerine ikide arttırabilirsiniz 

git.update 

response.redirect ""&git("adres")&"" 

git.close 

set git=nothing 

baglanti.close 

set baglanti= nothing 

%>

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 9 yıl önce
hocam ben hiçbir şey anlayamadım :(

Yukarı Git