Tooltip Örneği Çalışması

Bu basit örneğim sayesinde "ToolTip" kavramının en çok kullanıldığı basit bir özelliğini öğreneceksiniz.

Bu basit örneğim sayesinde tooltip kavramının en çok kullanıldığı basit bir özelliğini öğreneceksiniz. Amacım temel Tooltip kavramını - mantığını anlatmak olduğu için başlangıç için yeterli / yararlı olduğunu düşünüyorum. İyi dersler...
using System;

using System.Drawing;

using System.Collections;

using System.ComponentModel;

using System.Windows.Forms;

using System.Data;namespace ToolTip_Ornek

{

    /// <summary>

    /// Summary description for Form1.

    /// </summary>

    public class Form1 : System.Windows.Forms.Form

    {

  internal System.Windows.Forms.TextBox textBox4;

  internal System.Windows.Forms.Label Label4;

  internal System.Windows.Forms.TextBox textBox2;

  internal System.Windows.Forms.Label Label2;

  internal System.Windows.Forms.Label Label1;

  internal System.Windows.Forms.ToolTip toolTip1;

  internal System.Windows.Forms.TextBox textBox3;

  internal System.Windows.Forms.Label Label3;

  internal System.Windows.Forms.TextBox textBox1;

  internal System.Windows.Forms.Button button2;

  internal System.Windows.Forms.Button button1;

  private Label label5;

  private System.ComponentModel.IContainer components;        public Form1()

        {

            //

            // Required for Windows Form Designer support

            //

            InitializeComponent();            //

            // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call

            //

        }        /// <summary>

        /// Clean up any resources being used.

        /// </summary>

        protected override void Dispose( bool disposing )

        {

            if( disposing )

            {

                if (components != null) 

                {

                    components.Dispose();

                }

            }

            base.Dispose( disposing );

        }        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>

        /// Required method for Designer support - do not modify

        /// the contents of this method with the code editor.

        /// </summary>

        private void InitializeComponent()

        {

            this.components = new System.ComponentModel.Container();

            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();

            this.textBox4 = new System.Windows.Forms.TextBox();

            this.Label4 = new System.Windows.Forms.Label();

            this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();

            this.Label2 = new System.Windows.Forms.Label();

            this.Label1 = new System.Windows.Forms.Label();

            this.toolTip1 = new System.Windows.Forms.ToolTip(this.components);

            this.textBox3 = new System.Windows.Forms.TextBox();

            this.Label3 = new System.Windows.Forms.Label();

            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();

            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();

            this.SuspendLayout();

            // 

            // button2

            // 

            this.button2.Location = new System.Drawing.Point(120, 112);

            this.button2.Name = "button2";

            this.button2.Size = new System.Drawing.Size(96, 23);

            this.button2.TabIndex = 19;

            this.button2.Text = "Sil";

            this.toolTip1.SetToolTip(this.button2, "Formdaki bilgileri silmek için tıklayın");

            this.button2.Click += new System.EventHandler(this.Button2_Click);

            // 

            // button1

            // 

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(16, 112);

            this.button1.Name = "button1";

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(96, 23);

            this.button1.TabIndex = 18;

            this.button1.Text = "Hesapla";

            this.toolTip1.SetToolTip(this.button1, "İşçinin alacağı ücreti hesaplamak için tıklayın");

            this.button1.Click += new System.EventHandler(this.Button1_Click);

            // 

            // textBox4

            // 

            this.textBox4.Location = new System.Drawing.Point(120, 80);

            this.textBox4.Name = "textBox4";

            this.textBox4.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

            this.textBox4.TabIndex = 17;

            this.toolTip1.SetToolTip(this.textBox4, "Bu işçinin alacağı ücret. Hesapla düğmesine basarak hesaplatabilirsiniz");

            // 

            // Label4

            // 

            this.Label4.Location = new System.Drawing.Point(8, 80);

            this.Label4.Name = "Label4";

            this.Label4.Size = new System.Drawing.Size(100, 23);

            this.Label4.TabIndex = 16;

            this.Label4.Text = "Alacağı ücret";

            // 

            // textBox2

            // 

            this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(120, 32);

            this.textBox2.Name = "textBox2";

            this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

            this.textBox2.TabIndex = 13;

            this.toolTip1.SetToolTip(this.textBox2, "Buraya bir günlük yevmiyesini giriniz");

            // 

            // Label2

            // 

            this.Label2.Location = new System.Drawing.Point(8, 32);

            this.Label2.Name = "Label2";

            this.Label2.Size = new System.Drawing.Size(100, 23);

            this.Label2.TabIndex = 12;

            this.Label2.Text = "Yevmiyesi";

            // 

            // Label1

            // 

            this.Label1.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);

            this.Label1.Name = "Label1";

            this.Label1.Size = new System.Drawing.Size(100, 23);

            this.Label1.TabIndex = 10;

            this.Label1.Text = "İsmi Soyadı";

            // 

            // textBox3

            // 

            this.textBox3.Location = new System.Drawing.Point(120, 56);

            this.textBox3.Name = "textBox3";

            this.textBox3.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

            this.textBox3.TabIndex = 15;

            this.toolTip1.SetToolTip(this.textBox3, "Buraya çalıştığı gün sayısını giriniz");

            // 

            // Label3

            // 

            this.Label3.Location = new System.Drawing.Point(8, 56);

            this.Label3.Name = "Label3";

            this.Label3.Size = new System.Drawing.Size(104, 23);

            this.Label3.TabIndex = 14;

            this.Label3.Text = "Ne kadar çalıştı";

            // 

            // textBox1

            // 

            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(120, 8);

            this.textBox1.Name = "textBox1";

            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

            this.textBox1.TabIndex = 11;

            // 

            // label5

            // 

            this.label5.AutoSize = true;

            this.label5.Location = new System.Drawing.Point(72, 153);

            this.label5.Name = "label5";

            this.label5.Size = new System.Drawing.Size(93, 13);

            this.label5.TabIndex = 20;

            this.label5.Text = "H.Berat YILDIRIM";

            // 

            // Form1

            // 

            this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(240, 180);

            this.Controls.Add(this.label5);

            this.Controls.Add(this.button1);

            this.Controls.Add(this.textBox4);

            this.Controls.Add(this.Label4);

            this.Controls.Add(this.textBox2);

            this.Controls.Add(this.Label2);

            this.Controls.Add(this.Label1);

            this.Controls.Add(this.textBox3);

            this.Controls.Add(this.Label3);

            this.Controls.Add(this.textBox1);

            this.Controls.Add(this.button2);

            this.Name = "Form1";

            this.Text = "Tooltip Örn-H.Berat";

            this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);

            this.ResumeLayout(false);

            this.PerformLayout();  }

        #endregion        /// <summary>

        /// The main entry point for the application.

        /// </summary>

        [STAThread]

        static void Main() 

        {

            Application.Run(new Form1());

        }  private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)

  {

      toolTip1.SetToolTip(textBox1, "Buraya işçinin adını soyadını giriniz"); // textBoxa Tooltip ekliyorum

   toolTip1.SetToolTip(textBox2, "Buraya bir günlük yevmiyesini giriniz");  // textBoxa Tooltip ekliyorum

   toolTip1.SetToolTip(textBox3, "Buraya çalıştığı gün sayısını giriniz");// textBoxa Tooltip ekliyorum

   toolTip1.SetToolTip(textBox4, "Bu işçinin alacağı ücret. Hesapla düğmesine basarak hesaplatabilirsiniz");// textBoxa Tooltip ekliyorum

   toolTip1.SetToolTip(button1, "İşçinin alacağı ücreti hesaplamak için tıklayın");// butona Tooltip ekliyorum

   toolTip1.SetToolTip(button2, "Formdaki bilgileri silmek için tıklayın");//butona Tooltip ekliyorum

  }  private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)

  {

   textBox4.Text = (int.Parse(textBox2.Text) * int.Parse(textBox3.Text)).ToString();  // alacagi ucreti hesaplıyorum(günlük * yewmiye = toplam para)

  }  private void Button2_Click(object sender, System.EventArgs e)

  {

   textBox1.Text = ""; // textBox'lari "" ile boş karaktere aktarıyorum.(silmek diye düşünebilirsiniz.)

   textBox2.Text = "";

   textBox3.Text = "";

   textBox4.Text = "";

  }

    }

}

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git