TextBox'larda değer toplatma

Bu derste textbox'larda değer toplatmayı ele alacağım.

Bu derste textbox'larda değer toplatmayı ele alacağım.

10 tane TextBox var.

3.TextBox ile /.TextBox toplatmak


namespace ergün

{

    public partial class MainForm : Form

    {

        private TextBox [] textbox=new  TextBox[10];

        private Button btn;

        public int a,b,sonuc;

    public MainForm()

    {

        this.Text="test";

        this.ClientSize=new Size(640,480);

        textbox[0]=new TextBox();

        textbox[0].Location=new Point(8,8);

        textbox[1]=new TextBox();

        textbox[1].Location=new Point(8,32);

        textbox[2]=new TextBox();

        textbox[2].Location=new Point(8,58);

        textbox[3]=new TextBox();

        textbox[3].Location=new Point(8,84);

        textbox[4]=new TextBox();

        textbox[4].Location=new Point(8,110);

        textbox[5]=new TextBox();

        textbox[5].Location=new Point(8,136);

        textbox[6]=new TextBox();

        textbox[6].Location=new Point(8,162);

        textbox[7]=new TextBox();

        textbox[7].Location=new Point(8,188);

        textbox[8]=new TextBox();

        textbox[8].Location=new Point(8,214);

        textbox[9]=new TextBox();

        textbox[9].Location=new Point(8,240);

        btn=new Button();

        btn.Text="Topla";

        btn.Location=new Point(16,270);

        btn.Click+=new EventHandler(btnn);

        Controls.AddRange(new Control[]{textbox[0],textbox[1],textbox[2],textbox[3],textbox[4],textbox[5],textbox[6],

textbox[7],textbox[8],textbox[9],btn});

        }

        private void btnn(object sender, EventArgs e)

        {

            

            a=Convert.ToInt32(textbox[3].Text);

            b=Convert.ToInt32(textbox[7].Text);

            sonuc=a+b;    

            MessageBox.Show(sonuc.ToString());

        }

   }

class ana

{

public static void Main()

{

                  Application.Run(new MainForm());

        }

    }

}

}

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 10 yıl önce
bir görüntü ile süsleseydin.

Yukarı Git