Tablolar Arası Veri Aktarımı

Bu dersimizde tablolar arası veri aktarımı nasıl olur onu öğreneceğiz. Ben öğrenci adı, soyadı ve okul numarası için yaptım siz bunu değiştirerek yapabilirsiniz.

Bu dersimizde tablolar arası veri aktarımı nasıl olur onu öğreneceğiz. Ben öğrenci adı, soyadı ve okul numarası için yaptım siz bunu değiştirerek yapabilirsiniz.

Formumuzu Aşağıdaki gibi düzenleyelim:Verileri Çek butonuna şu kodu yazalım:


label1.Text = "Veriler Çekiliyor...";

            try

            {

                conn = new OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0; data Source =" + Application.StartupPath + "deneme.accdb");

                cmd = new OleDbCommand();

                if (conn.State != ConnectionState.Open)

                {

                    conn.Open();

                }

                cmd.Connection = conn;

                cmd.CommandText = "select * from eskitablo";

                dr = cmd.ExecuteReader();

                listView1.Items.Clear();

                while (dr.Read())

                {

                    ListViewItem rehberitem = new ListViewItem(dr["OgrenciAdi"].ToString());

                    rehberitem.SubItems.Add(dr["OgrenciSoyadi"].ToString());

                    rehberitem.SubItems.Add(dr["OkulNo"].ToString());                   

                    listView1.Items.Add(rehberitem);

                }

                label1.Text = "Veriler Çekildi";

                conn.Close();

                cmd.Dispose();

            }

            catch (Exception)

            {

                label1.Text = "Verileri Çekerken Hata Oluştu!";

            }Verileri Aktar Butonuna


try

            {

                label1.Text = "Veriler Diğer Tabloya Aktarılıyor...";

                conn = new OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0; data Source =" + Application.StartupPath + "deneme.accdb");

                cmd = new OleDbCommand();

                cmd.Connection = conn; 

                ListViewItem rehberitem = new ListViewItem();

                for (int i = 0; i < listView1.Items.Count; i++)

                {

                    if (conn.State != ConnectionState.Open)

                    {

                        conn.Open();

                    }

                    cmd.CommandText = "insert into yenitablo (ogrenciadi,ogrencisoyadi,okulno) values ('" + listView1.Items.SubItems[0].Text + "','" + listView1.Items.SubItems[1].Text + "','" + listView1.Items.SubItems[2].Text + "')";                       

                    cmd.ExecuteNonQuery();

                    conn.Close();

                    label1.Text = "Veriler Diğer Tabloya Başarıyla Aktarıldı.";

                }

            }

            catch (Exception)

            {

                label1.Text = "Verileri Aktarırken Hata Oluştu!";

            }


  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 7 yıl önce
saolasın
• 7 yıl önce
saolasın

Yukarı Git