Switch Case İle Hesap Makinası

  • 8.320

Bu dersimizde switch case ile hesap makinası yapıyoruz.

Bu dersimizde switch case ile hesap makinası yapıyoruz. Açıklamalarınız aralarda bulabilirsiniz.


// C++ switch case      ;

   #include <iostream>

using namespace std;

 int main ()

{

  int a,b,c;

char islec;cout<<"Birinci sayi"<<endl;       //bir sayı girilmesini istedim.

cin>>a;                                      //girilecek değeri  bir değişkene atadım.cout<<"İsleci girin"<<endl;       //İslecin girilmesini istedim.(+,--,*,/,) vs.

cin>>islec;  //girilecek değer tek karater olacağı için char isimli değişkene atıyacağım. Biliyoruz ki char tek karakteri destekler.  

cout<<"İkinci sayi"<<endl;        //ikinci  sayıyı  girilmesini istedim.

cin>>b;                        //girilecek değeri  bir değişkene atadım.       

switch (islec)        //Geldik olayın en önemli yerine.Burda switch in amacı işlece  girilen değer örneğin (+) ise a ile b yi topla vb.  

  {                     case '+':c=(a+b);

                            cout<<c; break ;     //a    ile  b yi toplattığımız//da cevabıda bi değişkene atamalıyız.ben c dedim.

                     case '-':c=(a-b);

                            cout<<c;   break; 

                    case '*':c=(a*b);

                            cout<<c;   break;      // break ise switch in ayrılmaz parçası.

                    case '/':c=(a/b);                           

                            cout<<c;   break;      //: demişim.Burda demek istenen switch in değeri islec / işaretine eşitse.(a/b)yi böl.

}

   system ("pause");

   return 0;

}

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 12 yıl önce
:gul: thanks for sharing

Yukarı Git