SQL Sanal Stun Oluşturmak ve C# İşlemler Yapmak

SQL Sanal Stun Oluşturmak ve C# İşlemler Yapmak

SQL de sanal stun oluşturup, Devexpress grid üzerinde işlemlere bakacağız.

Selamlar,

Bu dersin içeriği

 • SQL Query de select sorgusu içerisinde cast komutu ile sanal stun oluşturmak
 • DevExpress GridControl nesnesi üzerinde sanal stun ile çoklu işlem yapabilme
 • SQL de GETDATE() fonksiyonun kullanımı
 • SQL select sorgularında iki stunu birleştirip gösterme
 • For döngüsü kullanımına bir örnek

----------------------------------

Bugün sorgu içerisinde snal stun oluşturup DevExpress Grid üzerinden sanal stunla ilgili işlemlere bakacağız.

 SELECT 
 cast(0 as bit) as SEÇ , -- tabloda böyle bir stun yok
 KOD AS KOD, 
 AD + ' ' + SOYAD AS [ADI_SOYADI] -- ad soyad birleştirildi
 FROM [TABLO_1] 
 ORDER BY ADI_SOYADI

Bu sorgumuzda ki

cast(0 as bit) as SEÇ 

 kısmı bize sanal bir bit stun oluşturuyor ve gridview üzerinde bize her satır için bir checkbox tanımlıyor. Şimdi gridde bu sanal stun da seçilenlerin sql'e kaydedilmesini yapacağız.

Görelim:

for (int i = 0; i < gridView1.RowCount; i++)
  {
    string seç = Convert.ToString(gridView1.GetRowCellValue(i, "SEÇ").ToString());
    if (seç == "True")
    {
      string griddeki_kod = gridView1.GetRowCellValue(i, "KOD").ToString();
     
      sql.CommScalar("insert into TABLO_2" //sql.comsclar kendei sql class'ımdan geliyor.     
     + "(tarih"
     + ",kod"        
     + ",aktif_pasif)"
     + " values"
     + "(GETDATE() " // SQL serverin bulundugu makinanın saatini alır
     +", griddeki_kod "
     + ", 0"
     + ")");
    }
   }

Şimdi işlemlerimize bir göz atalım:

For döngüsü ile grid üzerindeki seçili kayıtları arıyoruz. SEÇ stununda seçili olan kayıtları insert kodumuz ile sql tablomuza kayıt ediyoruz.

NOT: 

//string
string seç = Convert.ToString(gridView1.GetRowCellValue(i, "SEÇ").ToString());
    if (seç == "True")

//int
int seç = Convert.ToInt16(gridView1.GetRowCellValue(i, "SEÇ").ToString());
    if (seç == 1)

//Boolean
bool seç = Convert.ToBoolean(gridView1.GetRowCellValue(i, "SEÇ").ToString());
    if (seç == True)

Yukarıdaki kodda biz seçim alanını string bir dereğe eşitledik bu sebeple "True" yada "False" bir değer geri dönüyor.

 • String'e atarsak string değer string olarak "True" yada "False" değeri döner.
 • İnt'e atarsak "1" yada "0" değeri döner
 • Bool'a atarsak boolean türünde true yada false değeri döner.

Windows nesnelerinde de durum bu şekilde mi bilmiyorum. Daha önce de dediğiö gibi çoğu windows nesnelerini hiç kullanmadım.

Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar.

Bol Kodlu Günler.

http://mustafabukulmez.com/

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git