SQL Dersleri -Tablo Detayları-

Bu dersimizde tablolarla ilgili detaylı örnekler yapacağız. Bu dersi iyice kavrayan bir kimse SQL dilinin yarısını çözmüş demektir. Tavsiyem, lütfen dikkatlice örnekleri yapınız.

Bu dersimizde tablolarla ilgili detaylı örnekler yapacağız. Bu dersi iyice kavrayan bir kimse SQL dilinin yarısını çözmüş demektir. Tavsiyem, lütfen dikkatlice örnekleri yapınız.Bu dersimizde tablolarla ilgili detaylı örnekler yapıp, tablolarla çalışmayı en iyi şekilde öğreneceğiz. Her zaman söylüyorum, bu konu gerçekten çok zevkli. Artık başlayalım.

ÖNEMLİ UYARI: Bu derste göreceklerinizi dikkatli bir şekilde yaparsanız tablolarla çalışmayı detaylı bir şekilde öğrenmiş olacak ve SQL dilinin yarısını çözmüş olacaksınız.

Tablo Örnekleri

ÖRNEK:

[*] Ürünler adında bir veritabanı oluşturalım.


CREATE DATABASE Urunler[*] Özellikleri aşağıda verilen musteri tablosunu oluşturalım.
CREATE TABLE Musteri (

MusteriNo int, MusteriAdi varchar(20),

MusteriSoyadi varchar(20),

Adresi varchar(100), telefonu char(11))[*] Özellikler aşağıda verilen urun tablosunu olusturalım.
CREATE TABLE Urun (UrunNo char(10),

UrunAdi varchar(20), Fiyati money,

Birimi char(5), Miktari decimal(10,2) )[*] Özellikleri aşağıda verilen sipariş tablosunu olusturalım.
CREATE TABLE Siparis (SiparisNo int,

MusteriNo int, SiparisTarihi datetime,

Aciklama varchar(100),

TeslimAdresi varchar(100),

TeslimTarihi datetime)
Özellikleri aşağıda verilen sipariş_detay tablosunu oluşturalım.


CREATE TABLE tbl_SiparisDetay (

SiparisNo int, UrunNo char(10), Miktari

Decimal(10,2), SatisFiyati money)[*] Müşteri tablosundaki MusteriNo kolonunu NOT NULL YAPINIZ ( Koda dikkat ederseniz var olan tablo üzerinde değişiklik yaptığımızdan ALTER deyimini kullanıyoruz. )


ALTER TABLE Musteri ALTER COLUMN MusteriNo int Not Null[*] Müşteri tablosundaki MusteriNo kolonunu Primary Key Yapınız. Kısıtlamanın Adı PK_MusteriNo


ALTER TABLE Musteri ADD CONSTRAINT PK_MusteriNo PRIMARY KEY (MusteriNo)[*] Müşteri tablosundaki MusteriNo kolonunu Primary Key? i kaldırınız.


ALTER TABLE Musteri DROP CONSTRAINT PK_MusteriNo[*] Müşteri tablosundaki MusteriNo kolonunu Primary Key Yapınız. Kısıtlamaya isim vermeyin.


ALTER TABLE Musteri ADD PRIMARY KEY (MusteriNo)[*] Müşteri tablosunu silelim.


DROP TABLE Musteri[*] Ürün tablosunu silelim


DROP TABLE Urun[*] Siparis tablosunu silelim


DROP TABLE Siparis[*] Siparis_Detay tablosunu silelim


DROP TABLE Siparis_Detay[*] Özellikleri aşağıda verilen Musteri tablosunu oluşturalım.
CREATE TABLE Musteri (

MusteriNo int PRIMARY KEY NOT NULL

IDENTITY(1,1),

MusteriAdi varchar(20) NOT NULL,

MusteriSoyadi varchar(20) NOT NULL,

Adresi varchar(100), telefonu char(11))[*] Özellikleri aşağıda verilen Urun tablosunu oluşturalım.
CREATE TABLE Urun (

UrunNo char(10) PRIMARY KEY NOT NULL,

UrunAdi varchar(20) NOT NULL, Fiyati

money NOT NULL, Birimi char(5) DEFAULT

'ADET', Miktari decimal(10,2) )[*] Özellikleri aşağıda verilen Siparis tablosunu oluşturalım.
CREATE TABLE Siparis (

SiparisNo int NOT NULL PRIMARY KEY

IDENTITY(1,1), MusteriNo int CONSTRAINT

FK_Musteri_Siparis FOREIGN KEY

REFERENCES tbl_Musteri (MusteriNo),

SiparisTarihi datetime DEFAULT

GETDATE(),

Aciklama varchar(100),

TeslimAdresi varchar(100),

TeslimTarihi datetime)[*]Özellikleri aşağıda verilen Siparis_Detay tablosunu oluşturalım.
CREATE TABLE SiparisDetay (

SiparisNo int CONSTRAINT SiparisIliski

FOREIGN KEY REFERENCES tbl_Siparis

(SiparisNo) ,

UrunNo char(10) CONSTRAINT UrunIliski

FOREIGN KEY REFERENCES tbl_Urun

(UrunNo),

Miktari Decimal(10,2), SatisFiyati

money)[*]Sipariş tablosuna AlisMi adında tinyint tipinde ve varsayılan değer 0 olan bir kolon ekleyiniz.


ALTER TABLE Siparis ADD AlisMi tinyint CONSTRAINT DF_AlisMi DEFAULT 0[*]Sipariş tablosunda bulunan varsAlisMi adında ki kısıtlamayı kaldırınız.


ALTER TABLE Siparis DROP CONSTRAINT DF_AlisMi[*]Sipariş tablosunda bulunan AlisMi kolonunun data tipini bit yapınız.


ALTER TABLE Siparis ALTER COLUMN AlisMi bit[*]Sipariş tablosunda bulunan AlisMi kolonunun varsayılan değerini 1 yapınız. Bu kısıtlamaya AlismiVarsayilan adını veriniz.


ALTER TABLE Siparis ADD CONSTRAINT DF_Alismi DEFAULT 0 FOR AlisMi[*]Sipariş tablosunda bulunan AlisMi kolonunu Siliniz. Bunun için ilk önce bu kolona bağlı kısıtlamayı kaldıracağız.


ALTER TABLE Siparis DROP CONSTRAINT DF_Alismi
ALTER TABLE Siparis DROP COLUMN AlisMi[*]Müşteri ile sipariş arasındaki ilişkiyi kaldırınız. Müşteri ile sipariş arasındaki ilişkiyi oluşturan kısıtlamanın adı: musteriIliski


ALTER TABLE Siparis DROP CONSTRAINT FK_Musteri_Siparis[*]Müşteri ile sipariş arasına musteri no kolonları arasında ilişki kurunuz. Müşteri ile sipariş arasındaki ilişkiyi oluşturan kısıtlamanın adı: eniFK_Musteri_Siparis


ALTER TABLE Siparis ADD CONSTRAINT yeniFK_Musteri_Siparis FOREIGN KEY (MusteriNo) REFERENCES tbl_Musteri (MusteriNo)
Neler Öğrendik?

Tablolarla ilgili detaylı çalışmayı, tablo ekleme, kaldırma, düzenleme, kolonlar arası ilişki kurma vs..

Neler Öğreneceğiz?

Tablolar arası ilişki kurma hakkında detaylı örnekler yapacağız.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git