SQL Dersleri - 10 - SELECT UPDATE bildirimi

SQL Dersleri - 10 - SELECT UPDATE bildirimi

Merhabalar bu makalede Select Update bildirimi hakkında içerik yer almaktadır.

Hızlı bir giriş yaparak , hemen bir örnek ile SELECT UPDATE kullanımı ile SQL derslerimize devam ediyoruz. 

ÖRNEK

"Müşteriler" tablosundaki bir kaydın "Şehir" sütununun değerini değiştirelim;

UPDATE Customers
SET City='Hamburg'
WHERE CustomerID=1;

Customers tablosunda bulunan id si bir olan verinin city değerini Hamburg olarak değiştirdik.

Örnekten de anlaşılacağı üzere ; UPDATE deyimi, bir tablodaki varolan kayıtları güncelleştirmek için kullanılır.

Söz dizimi

UPDATE tablo_adi
SET sutun=degisim_degeri,sutun_2=degisim_degeri,...
WHERE hangi_data_degisime_ugrayacak;

SQL UPDATE deyimindeki WHERE yan tümcesi dikkat edin! 
WHERE yan tümcesi hangi kaydın veya kayıtların güncelleneceğini belirtir. WHERE yan tümcesi atlarsanız, tüm kayıtlar güncellenecektir!

Örnek veritabanı olarak aşağıda ki veritabanını kullanacağım ve birkaç örnek sizlere sunacağım .

BİRDEN ÇOK SÜTUN GÜNCELLEME

Birden fazla sütunu güncellemek için ayırıcı olarak virgül kullanılmalıdır.

Örnek

UPDATE Customers
SET ContactName='Alfred Schmidt', City='Frankfurt'
WHERE CustomerID=1;

Customers tablosu üzerinde CustomerID ' si 1 olan verinin ContactName ve City değerlerini istenen veriler ışığında değiştir. Güncelleme işleminden sonra ki sonuç kümesi aşağıda ki şekilde olacaktır. 

BİRDEN ÇOK KAYIT GÜNCELLEME 

Bir güncelleştirme bildiriminde, güncellenecek kaç kayıt olduğunu belirleyen WHERE yan tümcesi kullanılır.

Örnek;

UPDATE Customers
SET ContactName='Juan'
WHERE Country='Mexico';

Customers tablosu üzerinde Country'si Mexico olan tüm verilerin ContactName'ini Juan olarak değiştir. 

Çıktımız aşağıda ki şekilde olacaktır. 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git