Veritabanından Veri Çekme

Aşağıdaki kodda ne tür bir hata var anlamadım üye forfilinde k.adı email vs onları db den çekmiyor yardımcı olurmusunuz

 

<?php
session_start();
ob_start();
?>

<?php


if(!isset($_SESSION["giris"]))
{
echo str_repeat("<br>", 8)."<center><img src=images/hata.gif border=0 />Bu sayfayý görüntülemek için giriþ yapmalýsýnýz.</center>";
header("Refresh: 2; url= index.php");
return;
}
include("baglanti.php");

$sorgula = mysql_query("SELECT * FROM uyeler WHERE k_adi='".$_COOKIE["k_adi"]."' and uyesifre='".$_COOKIE["uyesifre"]."'") or die (mysql_error());

$uyeler = mysql_fetch_array($sorgula);
// giriþ yapan üye admin yetkisine sahip ise yönetim paneline yönlendiriyoruz
if($uyeler['yetki']=="1")
{
$_SESSION["yetki"]="true";    
echo str_repeat("<br>", 8)."<center><img src=images/yukleniyor.gif border=0 /> Admin Paneline yöndiriliyorsunuz, lütfen bekleyiniz..</center>";    
header("Refresh: 2; url= admin.php");
return;
}
print_r("$uyesifre");

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />
<title>Kontrol Paneli</title>
<link href="css/stil.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<form name="guncelle" method="post" action="profil.php?id=<?php echo $uyeler['id']; ?>">
<table align="center" width="300" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
  
  <tr>
    <td width="114">Kullanýcý adý:</td>
    <td width="179"><?php echo $sorgula['k_adi']; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Þifre Deðiþtir:</td>
    <td><input type="password" name="uyesifre" value=""  /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>E-Posta:</td>
    <td><input type="text" name="email" value="<?php echo $uyeler['email']; ?>"  /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&Uuml;yelik Tarihi:</td>
    <td>
    <?php echo $uyeler['tarih'];?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
<td><input type="submit" name="button" value="Güncelle" />
  </tr>
  
</table>
</form>
</body>
</html>
<?php 
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    
$g_id = $_GET["id"];
$g_uyesifre = md5(md5($_POST["uyesifre"]));
$g_email = $_POST["email"];    
    

if(!$_POST["uyesifre"]=="")
{
$guncelle = mysql_query("Update uyeler Set uyesifre='$g_uyesifre', email='$g_email' Where id='$g_id'");
$_SESSION["uyesifre"] = $g_uyesifre;
setcookie("uyesifre",$g_uyesifre,time()+60*60*24);
}
else
{
$guncelle = mysql_query("Update uyeler Set email='$g_email' Where id='$g_id'");
}
    if($guncelle)
    {
    
    echo "<center><img src=images/ok.gif border=0 /> Bilgileriniz Güncellendi.</center>";

    header("Refresh: 1; url= profil.php");

    }
    else
    {

    echo "<center><img src=images/hata.gif border=0 /> Bilgileriniz güncellenmedi!</center>";

    header("Refresh: 2; url= profil.php");

    }

}
mysql_close();
ob_end_flush();    
?>

    <div class="clear"></div>
    
    <!--start footer from here-->
    <div id="footer">Copyright &copy; 2014. Design by <a href="http://www.htmltemplates.net" target="_blank">htmltemplates.net</a><br>
    
    <!--DO NOT remove footer link-->
    <!--Template designed by--><a href="http://www.htmltemplates.net"><img src="images/design_img.gif" class="copyright" alt="HTML Templates"></a></div>
    
    <!--/. end footer from here-->
  </div>

</div>

</body></html>

mysql query

Bu eklenti PHP 5.5.0 önerilmemektedir edildi ve PHP 7.0.0 çıkarıldı. Bunun yerine, MySQLi ya PDO_MYSQL uzantısı kullanılmalıdır. 

Cevap Yaz

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git