SMTP kod istek

Selam arkadaşlar,

php ile mail gönderen bir formum vardı ama server php fonksiyonunu kapattıkları için artık çalışmıyor.

SMTP kullanmak istiyorum PHPmailer indirdim (daha basit bir yolu varmı?) fakat kendime uyarlayamadım ya hata veriyor yada mail yollamıyor.

yardımcı olursanız minnetar olurum.

kendi formdaki kodlarım

       if($_POST['contactSend']){
					if(!$name){
					$errors[] = "Ad & Soyad Girmediniz.";
					}
					if(!$email){
					$errors[] = "E-Mail Adresinizi Girmediniz.</li>";
					}
					if($email && !valid_email($email)){
					$errors[] = "Geçersiz E-Mail Adresi.</li>";
					}
					if(!$subject){
					$errors[] = "iletişim için Konu Seçmediniz.</li>";
					}
					if(!$mesaj){
					$errors[] = "Mesaj Girmediniz.";
					}
					if($security !=true){
					$errors[] = "Güvenlik Kodunu Yanlýþ Girdiniz.";
					}
					
					if(!$errors){
					
					$message  = $settings['site_name']." Ýletiþim Servisi <br/><br/>\n\n\n <b>Ad & Soyad</b> : ".stripslashes($name)."<br/>\n\n";
					$message .= "<b>Konu</b> : ".stripslashes($subject)."<br/>\n\n<b>E-Mail</b> : ".stripslashes($email)."<br/>\n\n <b>Mesaj</b> : ".stripslashes($mesaj)."<br/><br/>\n\n".$settings['site_url'];
					$headers .= "From: $email\n";
					$headers .= "Reply-To: $email\n";
					$headers .= "Return-Path: $email\n"; 
					$headers .= "Message-ID: <".time()."-$email\n";
					$headers .= "X-Mailer: PHP v".phpversion();  
					$headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
					$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-9' . "\r\n";
					@mail($settings['site_email'],"".$settings['site_name']." Ýletiþim Mesajý",$message,$headers);
	
					$errors[] = "Mesajýnýza En kýsa zamanda cevap verilecektir.Bizimle Ýletiþim Kurduðunuz için Teþekkürler.";
					$name = "";
					$email = "";
					$message = "";
					$subject = "";
					  
					}
				}	
		?>

 

PHPmailer kodları

	$mail = new PHPMailer();
	$mail->IsSMTP();
	$mail->Host = "mail.alanadi.com ya da mail cikis ip si";
	$mail->SMTPAuth = true;
	$mail->Username = "E-posta Adresinizi Yazınız";
	$mail->Password = "E-posta Şifrenizi Yazınız";
	$mail->From = "E-posta Adresinizi Yazınız";
	$mail->Fromname = $_POST['isim'];
	$mail->AddAddress("E-posta Adresinizi Yazınız","Mail gönderimi");
	$mail->Subject = $_POST['konu'] . $_POST['eposta'];
	$mail->Body = $_POST['mesaj'];

 

Cevap Yaz

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git