Sınırsız Alt Kategori Hk.

PHP pdo üzerinden sınırsız alt kategori yapmaya çalışıyorum, sınırsız alt kategori işlemim başarılı. 
Diğer aşamam ise blog sayfalarımda virgülle ayırdığım kategorilerimi ayırdıktan sonra çağırıp inputlarla checked etmek. 
Blog sayfalarımda birden çok kategori seçebilme özelliği bıraktım ve bunları kategori idlerimi "," ile ayırdım fakat sıra bunu checked etmeye gelince başarılı olamadım.
Yardımınızı rica ederim.

<?php
			
			
				/// Blog sayfalarımda Çekilen Virgülü idleri ayırma ///
				$id_deger = $_GET['id'];
				$Veri2 = $db->prepare("SELECT * FROM blog WHERE blog_id = ?");
				$Veri2->bindParam(1, $id_deger, PDO::PARAM_INT);
				$Veri2->execute();
				$cikti2 = $Veri2->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
				$kat_al = $cikti2['kategori_id'];				
				
				$bolunenler = explode(',', $kat_al);
				$sayi = count($bolunenler);
				 for($i=0; $i < $sayi; $i++)
					{
						
					 echo $bolunenler[$i];
					 
					}
				//////////////////////////////////////////////////////////	
					
				 
		/////////////////// KATEGORİ VE ALT KATEGORİLERİ LİSTELEME ////////////////
	function KATEGORI_LISTELE_GENEL($kategori_id = 0, $string = 1){
		 
		GLOBAL $db;
		
		$PDO_Query = $db -> prepare("SELECT * FROM blog_kategorileri WHERE ana_kategori_id = ?");
		$PDO_Query -> execute([$kategori_id]);
		$PDO_Query = $PDO_Query -> fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
		
				

		foreach($PDO_Query as $PDO_Data){
				
				
			///////// ÖNCE ANA KATEGORİLERİ LİSTELESİN ////////////
			if($PDO_Data -> ana_kategori_id == 0){
				
			echo '<div class="title_menu" style="width: 805px; margin-bottom: 0px;">';
			/// altta $sonuc olan yerlere virgüllü idlerin gelmesi gerekki checked yapabilisin,
			echo '<input type="checkbox"'; if($sonuc == $PDO_Data -> kategori_id ){ echo 'checked="checked"';} echo 'name="category[]" value="'.$PDO_Data -> kategori_id.'" />'.$PDO_Data -> kategori_adi.''; 
			echo '</div>';
							
		}else{
			////////// ANA KATEGORİNİN ALTI VARSA ONU LİSTELESİN /////	
			echo '<div class="title_menu" style="width: 805px; margin-bottom: 0px;">'.str_repeat("&nbsp;&nbsp;&nbsp;",$string).'<img src="img/icon/subcategories.png" alt="" />';
			echo '<input type="checkbox"'; if($sonuc == $PDO_Data -> kategori_id ){ echo 'checked="checked"';} echo 'name="category[]" value="'.$PDO_Data -> kategori_id.'" />»&nbsp;'.$PDO_Data -> kategori_adi.'';
			echo '</div>';	
							
		} 

			KATEGORI_LISTELE_GENEL($PDO_Data -> kategori_id, $string + 1);
			
		}
	
	} 
	
	KATEGORI_LISTELE_GENEL();	
	//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
	
          
?>

 

 

Cevap Yaz

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git