Php7 PDO ya Çevirmek

Bu tarz birşeyi aynı şekilde php7 ve PDO kullanarak nasıl yapılır acaba 

index.php

<?php include "fonksiyon.php";?>
<html>
<head>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-9'> 
<title>Admin Panel</title>
</head>
<body>
<?php
if(@$_GET["form"]=="e"){

@$eposta = $_POST['eposta'];
@$sifre = $_POST['sifre'];

		if ($eposta!='' and $sifre!=''){
		$vt_oku=vt_baglan("select * from uyeler where k_eposta='$eposta'");
		$vt_yaz=mysql_fetch_array($vt_oku);
		
				if($vt_yaz["k_eposta"]==$eposta and $vt_yaz["k_sifre"]==$sifre)
				{
				$_SESSION["oyurumyonetimi"]=$vt_yaz["k_eposta"];
				echo "Tebrikler giriş başarılı yönlendiriliyorsunuz!";
				header("refresh:3;url=admin.php");
				}else{
				echo "EPosta veya Şifreniz yanlıştır";
				}
		
		}
}
?>
<form method="post" action="index.php?form=e">
<table border="0" width="450" align="center">
<tr>
<td>E-Posta</td> <td><input type="text" name="eposta"></td>
</tr>
<tr>
<td>Şifre</td> <td><input type="password" name="sifre"></td>
</tr>
<tr>
<td></td> <td><input type="submit" name="buton" value="Giriş Yap"></td>
</tr>
</table>
</form>


</body>
</html>

fonksiyon.php

<?php
session_start();

function vt_baglan($sorgu){
$host="localhost";
$kullanici="root";
$sifre="rot";
$vt_adi="vtsite";

$baglanti=mysql_connect($host,$kullanici,$sifre) or die ("VT Hatası!");
mysql_select_db($vt_adi);

$vtsorgu=mysql_query($sorgu);
mysql_close($baglanti);
return $vtsorgu;
}


function adminmenu(){
echo '<a href="#">Giriş</a> <a href="#">Düzenle</a> <a href="#">Üyeler</a> <a href="cikis.php">Çıkış</a>';
}

?>

admin.php

<?php include "fonksiyon.php";?>
<html>
<head>

</head>
<body>
<?php
@$oturumsorgusu=$_SESSION["oturumyonetimi"];
if($oturumsorgusu !=""){

?>
<?php adminmenu();  ?>
<?php
}else{


echo "Yasak Bölge | Buraya Giriş Yetkiniz Bulunmuyor";
header("refresh:3;url=index.php");
}
?>
</body>
</html>

cikis.php

<?php include "fonksiyon.php";?>
<?php

@$oturumsorgusu=$_SESSION["oyurumyonetimi"];
if($oturumsorgusu !=""){
session_destroy();
header("refresh:1;url=index.php");
}
?>

uyeler.sql

--
-- Tablo için tablo yapısı `uyeler`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uyeler` (
  `k_id` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `k_eposta` varchar(150) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
  `k_sifre` varchar(200) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
  `k_tarih` datetime NOT NULL,
  `k_ip` varchar(150) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
  `k_yetki` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`k_id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- Tablo döküm verisi `uyeler`
--

INSERT INTO `uyeler` (`k_id`, `k_eposta`, `k_sifre`, `k_tarih`, `k_ip`, `k_yetki`) VALUES
(1, '[email protected]', '951753', '0000-00-00 00:00:00', '127.0.0.1', 1);

 

Kullanımdan kaldırılan (deprecated) mysql_ fonksiyonlarını mysqli_ önekiyle değiştirerek kullanabilirsiniz.

mysqli fonksiyonlarını kullanırken bazen bağlantı nesnesini de belirtmeniz gerekebilir:

bkz. https://www.w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

Deneme yaptım ama olmadı hangisinin yerine hangisini kullanacam anlamadım özellikle foksiyon.php düzenini korumak istiyorum

Cevap Yaz

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git