Php SMTP Boş Textbox'ları Kontrol Ettirme

Merhaba Arkdaşlar,

index.php
 

<div class="section_box2" align="justify">
 <div class="post_title">İletişim </div>
 <div class="text_area">
  <form id="form2" name="form2" method="post" action="send.php">
   <label>
    <input name="ad_soyad" type="text" class="post_title" id="ad_soyad" value="" />
   </label>
   <p>
    <label>
     <input name="mail" type="text" class="post_title" id="mail" value="" />
    </label>
   </p>
   <p>
    <label>
     <textarea name="mesaj" cols="50" rows="10" class="post_title" id="mesaj"></textarea>
    </label>
   </p>
   <p>
    <label>
     <input name="Submit" type="submit" class="subtitle" value="Gönder" />
    </label>
	   <label>
	    <input name="Submit2" type="reset" class="subtitle" value="Sil" />
	   </label>
	  </p>
	 </form>
	</div>
</div>

send.php

<?php

/////////////////DIKKAT-DIKKAT/////////////////////////////
//ALTTAKi BOLUME MAiL ADRESiNiZ VE MAiL SiFRENiZi YAZINIZ//
///////////////////////////////////////////////////////////

$mail_adresiniz	= "";
$mail_sifreniz	= "";
$gidecek_adres	= "";
$domain_adresi	= "";	//www olmadan yazınız

///////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////

require("include/class.php");

$gelen_ad=$_POST['ad_soyad']; // değişkenlerimizi aldık
$gelen_mail=$_POST['mail']; // değişkenlerimizi aldık
$gelen_mesaj=$_POST['mesaj']; // değişkenlerimizi aldık
if(isset($gelen_ad) && isset($gelen_mail) && isset($gelen_mesaj))
{
$mail = new PHPMail();
$mail->Host    = "smtp.".$domain_adresi;
$mail->SMTPAuth  = true;
$mail->Username  = $mail_adresiniz;
$mail->Password  = $mail_sifreniz;
$mail->IsSMTP();
$mail->From    = $mail_adresiniz;
$mail->FromName  = $mail_adresiniz;
$mail->AddAddress($gidecek_adres);
$mail->CharSet = 'UTF-8';
$mail->Subject = $gelen_mail; // gönderenin mail adresi 
$mail->Body    = $gelen_ad."\n".$gelen_mesaj;
$mail->AltBody  = "";

if($mail->Send()) {
  //mail gonderildilirse 
  $mesaj="Mail Gönderildi: 3 Saniye Sonra Otomatik Yönlendiriliceksiniz..";
  echo '<script language="javascript">';
  echo "alert('$mesaj')";
  echo '</script>';
  header('Refresh: 3; url=index.php'); 
  // header ana sayfaya yönlendirme kodu 
} else {
  $mesajhata="Mail gönderilirken bir hata olustu: 3 Saniye Sonra Otomatik Yönlendiriliceksiniz..";
  echo '<script language="javascript">';
  echo "alert('$mesajhata')". $mail->ErrorInfo;
  echo '</script>';
  header('Refresh: 3; url=index.php');
  //echo 'Mail gönderilirken bir hata olustu: ' . $mail->ErrorInfo;
}
}
if(empty($gelen_ad) || empty($gelen_mail)|| empty($gelen_mesaj))
{
// BU KOD PARCALARI EGER ALANLARDAN BIRI BOS ISE GONDERME YAPMAZ
  $mesajhata_3="Lüften Bos Alanlari Doldurunuz: 3 Saniye Sonra Otomatik Yönlendiriliceksiniz..";
  echo '<script language="javascript">';
  echo "alert('$mesajhata_3')";
  echo '</script>';
  header('Refresh: 3; url=index.php');
}
?>

Arkadaşlar yapmış olduğum  SMTP ile Mail gönderme işlemi çalışıyor fakat Boş alan olarak gönderdiğimde hem boş mail hemde hata Boş alanları doldurunuz hatası vermektedir. Bu konu hakkında yardımlarınızı rica ederim.
 

$gelen_ad=$_POST['ad_soyad']; // değişkenlerimizi aldık
$gelen_mail=$_POST['mail']; // değişkenlerimizi aldık
$gelen_mesaj=$_POST['mesaj']; // değişkenlerimizi aldık

if(empty($gelen_ad) and empty($gelen_mail) and empty($gelen_mesaj)) {
  echo "Lütfen Boş Geçmeyiniz.";
} else { 
 $mail = new PHPMail();
 $mail->Host    = "smtp.".$domain_adresi;
 $mail->SMTPAuth  = true;
 $mail->Username  = $mail_adresiniz;
 $mail->Password  = $mail_sifreniz;
 $mail->IsSMTP();
 $mail->From    = $mail_adresiniz;
 $mail->FromName  = $mail_adresiniz;
 $mail->AddAddress($gidecek_adres);
 $mail->CharSet = 'UTF-8';
 $mail->Subject = $gelen_mail; // gönderenin mail adresi 
 $mail->Body    = $gelen_ad."\n".$gelen_mesaj;
 $mail->AltBody  = "";

 if($mail->Send()) {
   //mail gonderildilirse 
   $mesaj="Mail Gönderildi: 3 Saniye Sonra Otomatik Yönlendiriliceksiniz..";
   echo '<script language="javascript">';
   echo "alert('$mesaj')";
   echo '</script>';
   header('Refresh: 3; url=index.php'); 
   // header ana sayfaya yönlendirme kodu 
 } else {
   $mesajhata="Mail gönderilirken bir hata olustu: 3 Saniye Sonra Otomatik Yönlendiriliceksiniz..";
   echo '<script language="javascript">';
   echo "alert('$mesajhata')". $mail->ErrorInfo;
   echo '</script>';
   header('Refresh: 3; url=index.php');
   //echo 'Mail gönderilirken bir hata olustu: ' . $mail->ErrorInfo;
 }
}

 

bir dene bakalım üstad bunu 

Evet oldu. Teşekkür Ederim.

Cevap Yaz

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git