OpenGL Kodunun İşlevi

Herkese Merhabalar,

Aşağıdaki kodun işleyişini anlatabilecek var mı?

yardım ederseniz sevinirim...

#include <GL/gl.h>
#include <GL/glaux.h>
#include <math.h>


int main(int argc, char** argv)
{
  
  auxInitDisplayMode (AUX_SINGLE | AUX_RGBA);
  auxInitPosition (0, 0, 500, 500);
  auxInitWindow (argv[0]);

  glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glOrtho(-2.0, 2.0, -2.0, 2.0, -1.0, 1.0);

double X,Y,Z;

X=1.0;
Y=2.0;
Z=4.0;

GLint i;

static GLfloat vdata[12][3] = {
{-Y, 0.0, Y}, {X, 0.0, Y}, {Y, 0.0, -Z}, {X, 0.0, -Z},
{0.0, Z, X}, {0.0,-Z, -X}, {X, 0.0, -Y}, {-Z, X,0.0},
{Z,-X, 0.0}, {-X,-X, 0.0}, {Z, -X, 0.0}, {-Z, -X, 0.0}

};

static GLint tindices[10][4] = {
{0,4,1,9}, {5,2,9,1}, {4,2,6,7}, {0,5,7,1}, {4,8,9,6},
{8,10,1,2}, {8,3,10,5}, {5,3,8,6}, {5,2,3,7}, {2,7,3,8},
 };
 
for (i = 0; i < 4; i++) {
  
glBegin(GL_LINES);
glVertex2fv(&vdata[tindices[i][0]][0]);
glVertex2fv(&vdata[tindices[i][1]][0]);
glVertex2fv(&vdata[tindices[i+1][2]][1]);
glVertex2fv(&vdata[tindices[i+1][3]][1]);
glEnd();

}
glFlush();

  Sleep(15000);
  return 0;
}Cevap Yaz

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git