image.php transparan resim sorunu yardım lütfen

Merhaba arkadaşlar,

siteme slider ekledim, bu slider da resimlerin transparan olarak yüklenmesi gerekiyor.

GD kullanıyorum ve resimlerin arka planı doğal olarak varsayılan siyah oluyor, saydamlık kayboluyor tek tek ftp ile yüklemem gerekiyor sliderın düzgün çalışması için.

PHP usta değilim kendi çapımda birşeyler yapmaya çalışıyorum.

bu konuda acil yardımınıza ihtiyacım var, image.php kodlarımın tamamını ekliyorum.

yardım ederseniz minnetar kalırım.

Turnball.php

<?php
/**
 * thumbnail.php
 * 
 * @author 		Ian Selby ([email protected])
 * @copyright 	Copyright 2006
 * @version 	1.1 (PHP4)
 * 
 */

/**
 * PHP class for dynamically resizing, cropping, and rotating images for thumbnail purposes and either displaying them on-the-fly or saving them.
 *
 */
class Thumbnail {
  /**
   * Error message to display, if any
   *
   * @var string
   */
  var $errmsg;
  /**
   * Whether or not there is an error
   *
   * @var boolean
   */
  var $error;
  /**
   * Format of the image file
   *
   * @var string
   */
  var $format;
  /**
   * File name and path of the image file
   *
   * @var string
   */
  var $fileName;
  /**
   * Image meta data if any is available (jpeg/tiff) via the exif library
   *
   * @var array
   */
  var $imageMeta;
  /**
   * Current dimensions of working image
   *
   * @var array
   */
  var $currentDimensions;
  /**
   * New dimensions of working image
   *
   * @var array
   */
  var $newDimensions;
  /**
   * Image resource for newly manipulated image
   *
   * @var resource
   * @access private
   */
  var $newImage;
  /**
   * Image resource for image before previous manipulation
   *
   * @var resource
   * @access private
   */
  var $oldImage;
  /**
   * Image resource for image being currently manipulated
   *
   * @var resource
   * @access private
   */
  var $workingImage;
  /**
   * Percentage to resize image by
   *
   * @var int
   * @access private
   */
  var $percent;
  /**
   * Maximum width of image during resize
   *
   * @var int
   * @access private
   */
  var $maxWidth;
  /**
   * Maximum height of image during resize
   *
   * @var int
   * @access private
   */
  var $maxHeight;

  /**
   * Class constructor
   *
   * @param string $fileName
   * @return Thumbnail
   */
  function Thumbnail($fileName) {
    //make sure the GD library is installed
  	if(!function_exists("gd_info")) {
    	echo 'You do not have the GD Library installed. This class requires the GD library to function properly.' . "\n";
    	echo 'visit http://us2.php.net/manual/en/ref.image.php for more information';
    	exit;
    }
  	//initialize variables
    $this->errmsg        = '';
    $this->error        = false;
    $this->currentDimensions  = array();
    $this->newDimensions    = array();
    $this->fileName       = $fileName;
    $this->imageMeta			= array();
    $this->percent       = 100;
    $this->maxWidth       = 0;
    $this->maxHeight      = 0;

    //check to see if file exists
    if(!file_exists($this->fileName)) {
      $this->errmsg = 'File not found';
      $this->error = true;
    }
    //check to see if file is readable
    elseif(!is_readable($this->fileName)) {
      $this->errmsg = 'File is not readable';
      $this->error = true;
    }

    //if there are no errors, determine the file format
    if($this->error == false) {
      //check if gif
      if(stristr(strtolower($this->fileName),'.gif')) $this->format = 'GIF';
      //check if jpg
      elseif(stristr(strtolower($this->fileName),'.jpg') || stristr(strtolower($this->fileName),'.jpeg')) $this->format = 'JPG';
      //check if png
      elseif(stristr(strtolower($this->fileName),'.png')) $this->format = 'PNG';
      //unknown file format
      else {
        $this->errmsg = 'Unknown file format';
        $this->error = true;
      }
    }

    //initialize resources if no errors
    if($this->error == false) {
      switch($this->format) {
        case 'GIF':
          $this->oldImage = ImageCreateFromGif($this->fileName);
          break;
        case 'JPG':
          $this->oldImage = ImageCreateFromJpeg($this->fileName);
          break;
        case 'PNG':
          $this->oldImage = ImageCreateFromPng($this->fileName);
          break;
      }

      $size = GetImageSize($this->fileName);
      $this->currentDimensions = array('width'=>$size[0],'height'=>$size[1]);
      $this->newImage = $this->oldImage;
      $this->gatherImageMeta();
    }

    if($this->error == true) {
      $this->showErrorImage();
      break;
    }
  }

  /**
   * Must be called to free up allocated memory after all manipulations are done
   *
   */
  function destruct() {
    if(is_resource($this->newImage)) @ImageDestroy($this->newImage);
    if(is_resource($this->oldImage)) @ImageDestroy($this->oldImage);
    if(is_resource($this->workingImage)) @ImageDestroy($this->workingImage);
  }

  /**
   * Returns the current width of the image
   *
   * @return int
   */
  function getCurrentWidth() {
    return $this->currentDimensions['width'];
  }

  /**
   * Returns the current height of the image
   *
   * @return int
   */
  function getCurrentHeight() {
    return $this->currentDimensions['height'];
  }

  /**
   * Calculates new image width
   *
   * @param int $width
   * @param int $height
   * @return array
   */
  function calcWidth($width,$height) {
    $newWp = (100 * $this->maxWidth) / $width;
    $newHeight = ($height * $newWp) / 100;
    return array('newWidth'=>intval($this->maxWidth),'newHeight'=>intval($newHeight));
  }

  /**
   * Calculates new image height
   *
   * @param int $width
   * @param int $height
   * @return array
   */
  function calcHeight($width,$height) {
    $newHp = (100 * $this->maxHeight) / $height;
    $newWidth = ($width * $newHp) / 100;
    return array('newWidth'=>intval($newWidth),'newHeight'=>intval($this->maxHeight));
  }

  /**
   * Calculates new image size based on percentage
   *
   * @param int $width
   * @param int $height
   * @return array
   */
  function calcPercent($width,$height) {
    $newWidth = ($width * $this->percent) / 100;
    $newHeight = ($height * $this->percent) / 100;
    return array('newWidth'=>intval($newWidth),'newHeight'=>intval($newHeight));
  }

  /**
   * Calculates new image size based on width and height, while constraining to maxWidth and maxHeight
   *
   * @param int $width
   * @param int $height
   */
  function calcImageSize($width,$height) {
    $newSize = array('newWidth'=>$width,'newHeight'=>$height);

    if($this->maxWidth > 0) {

      $newSize = $this->calcWidth($width,$height);

      if($this->maxHeight > 0 && $newSize['newHeight'] > $this->maxHeight) {
        $newSize = $this->calcHeight($newSize['newWidth'],$newSize['newHeight']);
      }

      //$this->newDimensions = $newSize;
    }

    if($this->maxHeight > 0) {
      $newSize = $this->calcHeight($width,$height);

      if($this->maxWidth > 0 && $newSize['newWidth'] > $this->maxWidth) {
        $newSize = $this->calcWidth($newSize['newWidth'],$newSize['newHeight']);
      }

      //$this->newDimensions = $newSize;
    }

    $this->newDimensions = $newSize;
  }

  /**
   * Calculates new image size based percentage
   *
   * @param int $width
   * @param int $height
   */
  function calcImageSizePercent($width,$height) {
    if($this->percent > 0) {
      $this->newDimensions = $this->calcPercent($width,$height);
    }
  }

  /**
   * Displays error image
   *
   */
  function showErrorImage() {
    header('Content-type: image/png');
    $errImg = ImageCreate(220,25);
    $bgColor = imagecolorallocate($errImg,0,0,0);
    $fgColor1 = imagecolorallocate($errImg,255,255,255);
    $fgColor2 = imagecolorallocate($errImg,255,0,0);
    imagestring($errImg,3,6,6,'Error:',$fgColor2);
    imagestring($errImg,3,55,6,$this->errmsg,$fgColor1);
    imagepng($errImg);
    imagedestroy($errImg);
  }

  /**
   * Resizes image to maxWidth x maxHeight
   *
   * @param int $maxWidth
   * @param int $maxHeight
   */
  function resize($maxWidth = 0, $maxHeight = 0) {
    $this->maxWidth = $maxWidth;
    $this->maxHeight = $maxHeight;

    $this->calcImageSize($this->currentDimensions['width'],$this->currentDimensions['height']);

		if(function_exists("ImageCreateTrueColor")) {
			$this->workingImage = ImageCreateTrueColor($this->newDimensions['newWidth'],$this->newDimensions['newHeight']);
		}
		else {
			$this->workingImage = ImageCreate($this->newDimensions['newWidth'],$this->newDimensions['newHeight']);
		}

		ImageCopyResampled(
			$this->workingImage,
			$this->oldImage,
			0,
			0,
			0,
			0,
			$this->newDimensions['newWidth'],
			$this->newDimensions['newHeight'],
			$this->currentDimensions['width'],
			$this->currentDimensions['height']
		);

		$this->oldImage = $this->workingImage;
		$this->newImage = $this->workingImage;
		$this->currentDimensions['width'] = $this->newDimensions['newWidth'];
		$this->currentDimensions['height'] = $this->newDimensions['newHeight'];
	}

	/**
   * manuel_resize image to maxWidth x maxHeight
   *
   * @param int $maxWidth
   * @param int $maxHeight
   */
  function manual_resize($maxWidth = 0, $maxHeight = 0) {
    $this->maxWidth = $maxWidth;
    $this->maxHeight = $maxHeight;

    $this->calcImageSize($this->currentDimensions['width'],$this->currentDimensions['height']);

		if(function_exists("ImageCreateTrueColor")) {
			$this->workingImage = ImageCreateTrueColor($this->maxWidth,$this->maxHeight);
		}
		else {
			$this->workingImage = ImageCreate($this->maxWidth,$this->maxHeight);
		}

		ImageCopyResampled(
			$this->workingImage,
			$this->oldImage,
			0,
			0,
			0,
			0,
			$this->maxWidth,
			$this->maxHeight,
			$this->currentDimensions['width'],
			$this->currentDimensions['height']
		);

		$this->oldImage = $this->workingImage;
		$this->newImage = $this->workingImage;
		$this->currentDimensions['width'] = $this->newWidth;
		$this->currentDimensions['height'] = $this->maxHeight;
	}
	
	/**
	 * Resizes the image by $percent percent
	 *
	 * @param int $percent
	 */
	function resizePercent($percent = 0) {
	  $this->percent = $percent;

	  $this->calcImageSizePercent($this->currentDimensions['width'],$this->currentDimensions['height']);

		if(function_exists("ImageCreateTrueColor")) {
			$this->workingImage = ImageCreateTrueColor($this->newDimensions['newWidth'],$this->newDimensions['newHeight']);
		}
		else {
			$this->workingImage = ImageCreate($this->newDimensions['newWidth'],$this->newDimensions['newHeight']);
		}

		ImageCopyResampled(
			$this->workingImage,
			$this->oldImage,
			0,
			0,
			0,
			0,
			$this->newDimensions['newWidth'],
			$this->newDimensions['newHeight'],
			$this->currentDimensions['width'],
			$this->currentDimensions['height']
		);

		$this->oldImage = $this->workingImage;
		$this->newImage = $this->workingImage;
		$this->currentDimensions['width'] = $this->newDimensions['newWidth'];
		$this->currentDimensions['height'] = $this->newDimensions['newHeight'];
	}

	/**
	 * Crops the image from calculated center in a square of $cropSize pixels
	 *
	 * @param int $cropSize
	 */
	function cropFromCenter($cropSize) {
	  if($cropSize > $this->currentDimensions['width']) $cropSize = $this->currentDimensions['width'];
	  if($cropSize > $this->currentDimensions['height']) $cropSize = $this->currentDimensions['height'];

	  $cropX = intval(($this->currentDimensions['width'] - $cropSize) / 2);
	  $cropY = intval(($this->currentDimensions['height'] - $cropSize) / 2);

	  if(function_exists("ImageCreateTrueColor")) {
			$this->workingImage = ImageCreateTrueColor($cropSize,$cropSize);
		}
		else {
			$this->workingImage = ImageCreate($cropSize,$cropSize);
		}

		imagecopyresampled(
      $this->workingImage,
      $this->oldImage,
      0,
      0,
      $cropX,
      $cropY,
      $cropSize,
      $cropSize,
      $cropSize,
      $cropSize
		);

		$this->oldImage = $this->workingImage;
		$this->newImage = $this->workingImage;
		$this->currentDimensions['width'] = $cropSize;
		$this->currentDimensions['height'] = $cropSize;
	}

	/**
	 * Advanced cropping function that crops an image using $startX and $startY as the upper-left hand corner.
	 *
	 * @param int $startX
	 * @param int $startY
	 * @param int $width
	 * @param int $height
	 */
	function crop($startX,$startY,$width,$height) {
	  //make sure the cropped area is not greater than the size of the image
	  if($width > $this->currentDimensions['width']) $width = $this->currentDimensions['width'];
	  if($height > $this->currentDimensions['height']) $height = $this->currentDimensions['height'];
	  //make sure not starting outside the image
	  if(($startX + $width) > $this->currentDimensions['width']) $startX = ($this->currentDimensions['width'] - $width);
	  if(($startY + $height) > $this->currentDimensions['height']) $startY = ($this->currentDimensions['height'] - $height);
	  if($startX < 0) $startX = 0;
	  if($startY < 0) $startY = 0;

	  if(function_exists("ImageCreateTrueColor")) {
			$this->workingImage = ImageCreateTrueColor($width,$height);
		}
		else {
			$this->workingImage = ImageCreate($width,$height);
		}

		imagecopyresampled(
      $this->workingImage,
      $this->oldImage,
      0,
      0,
      $startX,
      $startY,
      $width,
      $height,
      $width,
      $height
		);

		$this->oldImage = $this->workingImage;
		$this->newImage = $this->workingImage;
		$this->currentDimensions['width'] = $width;
		$this->currentDimensions['height'] = $height;
	}

	/**
	 * Outputs the image to the screen, or saves to $name if supplied. Quality of JPEG images can be controlled with the $quality variable
	 *
	 * @param int $quality
	 * @param string $name
	 */
	function show($quality=100,$name = '') {
	  switch($this->format) {
	    case 'GIF':
	      if($name != '') {
	        ImageGif($this->newImage,$name);
	      }
	      else {
	        header('Content-type: image/gif');
	        ImageGif($this->newImage);
	      }
	      break;
	    case 'JPG':
	      if($name != '') {
	        ImageJpeg($this->newImage,$name,$quality);
	      }
	      else {
	        header('Content-type: image/jpeg');
	        ImageJpeg($this->newImage,'',$quality);
	      }
	      break;
	    case 'PNG':
	      if($name != '') {
	        ImagePng($this->newImage,$name);
	      }
	      else {
	        header('Content-type: image/png');
	        ImagePng($this->newImage);
	      }
	      break;
	  }
	}

	/**
	 * Saves image as $name (can include file path), with quality of # percent if file is a jpeg
	 *
	 * @param string $name
	 * @param int $quality
	 */
	function save($name,$quality=100) {
	  $this->show($quality,$name);
	}

	/**
	 * Creates Apple-style reflection under image, optionally adding a border to main image
	 *
	 * @param int $percent
	 * @param int $reflection
	 * @param int $white
	 * @param bool $border
	 * @param string $borderColor
	 */
	function createReflection($percent,$reflection,$white,$border = true,$borderColor = '#a4a4a4') {
    $width = $this->currentDimensions['width'];
    $height = $this->currentDimensions['height'];

    $reflectionHeight = intval($height * ($reflection / 100));
    $newHeight = $height + $reflectionHeight;
    $reflectedPart = $height * ($percent / 100);

    $this->workingImage = ImageCreateTrueColor($width,$newHeight);

    ImageAlphaBlending($this->workingImage,true);

    $colorToPaint = ImageColorAllocateAlpha($this->workingImage,255,255,255,0);
    ImageFilledRectangle($this->workingImage,0,0,$width,$newHeight,$colorToPaint);

    imagecopyresampled(
              $this->workingImage,
              $this->newImage,
              0,
              0,
              0,
              $reflectedPart,
              $width,
              $reflectionHeight,
              $width,
              ($height - $reflectedPart));
    $this->imageFlipVertical();

    imagecopy($this->workingImage,$this->newImage,0,0,0,0,$width,$height);

    imagealphablending($this->workingImage,true);

    for($i=0;$i<$reflectionHeight;$i++) {
      $colorToPaint = imagecolorallocatealpha($this->workingImage,255,255,255,($i/$reflectionHeight*-1+1)*$white);
      imagefilledrectangle($this->workingImage,0,$height+$i,$width,$height+$i,$colorToPaint);
    }

    if($border == true) {
      $rgb = $this->hex2rgb($borderColor,false);
      $colorToPaint = imagecolorallocate($this->workingImage,$rgb[0],$rgb[1],$rgb[2]);
      imageline($this->workingImage,0,0,$width,0,$colorToPaint); //top line
      imageline($this->workingImage,0,$height,$width,$height,$colorToPaint); //bottom line
      imageline($this->workingImage,0,0,0,$height,$colorToPaint); //left line
      imageline($this->workingImage,$width-1,0,$width-1,$height,$colorToPaint); //right line
    }

    $this->oldImage = $this->workingImage;
		$this->newImage = $this->workingImage;
		$this->currentDimensions['width'] = $width;
		$this->currentDimensions['height'] = $newHeight;
	}

	/**
	 * Inverts working image, used by reflection function
	 * 
	 * @access	private
	 */
	function imageFlipVertical() {
	  $x_i = imagesx($this->workingImage);
	  $y_i = imagesy($this->workingImage);

	  for($x = 0; $x < $x_i; $x++) {
	    for($y = 0; $y < $y_i; $y++) {
	      imagecopy($this->workingImage,$this->workingImage,$x,$y_i - $y - 1, $x, $y, 1, 1);
	    }
	  }
	}

	/**
	 * Converts hexidecimal color value to rgb values and returns as array/string
	 *
	 * @param string $hex
	 * @param bool $asString
	 * @return array|string
	 */
	function hex2rgb($hex, $asString = false) {
    // strip off any leading #
    if (0 === strpos($hex, '#')) {
      $hex = substr($hex, 1);
    } else if (0 === strpos($hex, '&H')) {
      $hex = substr($hex, 2);
    }

    // break into hex 3-tuple
    $cutpoint = ceil(strlen($hex) / 2)-1;
    $rgb = explode(':', wordwrap($hex, $cutpoint, ':', $cutpoint), 3);

    // convert each tuple to decimal
    $rgb[0] = (isset($rgb[0]) ? hexdec($rgb[0]) : 0);
    $rgb[1] = (isset($rgb[1]) ? hexdec($rgb[1]) : 0);
    $rgb[2] = (isset($rgb[2]) ? hexdec($rgb[2]) : 0);

    return ($asString ? "{$rgb[0]} {$rgb[1]} {$rgb[2]}" : $rgb);
  }
  
  /**
   * Reads selected exif meta data from jpg images and populates $this->imageMeta with appropriate values if found
   *
   */
  function gatherImageMeta() {
  	//only attempt to retrieve info if exif exists
  	if(function_exists("exif_read_data") && $this->format == 'JPG') {
			$imageData = exif_read_data($this->fileName);
			if(isset($imageData['Make'])) 
				$this->imageMeta['make'] = ucwords(strtolower($imageData['Make']));
			if(isset($imageData['Model'])) 
				$this->imageMeta['model'] = $imageData['Model'];
			if(isset($imageData['COMPUTED']['ApertureFNumber'])) {
				$this->imageMeta['aperture'] = $imageData['COMPUTED']['ApertureFNumber'];
				$this->imageMeta['aperture'] = str_replace('/','',$this->imageMeta['aperture']);
			}
			if(isset($imageData['ExposureTime'])) {
				$exposure = explode('/',$imageData['ExposureTime']);
				$exposure = round($exposure[1]/$exposure[0],-1);
				$this->imageMeta['exposure'] = '1/' . $exposure . ' second';
			}
			if(isset($imageData['Flash'])) {
				if($imageData['Flash'] > 0) {
					$this->imageMeta['flash'] = 'Yes';
				}
				else {
					$this->imageMeta['flash'] = 'No';
				}
			}
			if(isset($imageData['FocalLength'])) {
				$focus = explode('/',$imageData['FocalLength']);
				$this->imageMeta['focalLength'] = round($focus[0]/$focus[1],2) . ' mm';
			}
			if(isset($imageData['DateTime'])) {
				$date = $imageData['DateTime'];
				$date = explode(' ',$date);
				$date = str_replace(':','-',$date[0]) . ' ' . $date[1];
				$this->imageMeta['dateTaken'] = date('m/d/Y g:i A',strtotime($date));
			}
  	}
  }
  
  /**
   * Rotates image either 90 degrees clockwise or counter-clockwise
   *
   * @param string $direction
   */
  function rotateImage($direction = 'CW') {
  	if($direction == 'CW') {
  		$this->workingImage = imagerotate($this->workingImage,-90,0);
  	}
  	else {
  		$this->workingImage = imagerotate($this->workingImage,90,0);
  	}
  	$newWidth = $this->currentDimensions['height'];
  	$newHeight = $this->currentDimensions['width'];
		$this->oldImage = $this->workingImage;
		$this->newImage = $this->workingImage;
		$this->currentDimensions['width'] = $newWidth;
		$this->currentDimensions['height'] = $newHeight;
  }
}
?>

 

image.php

<?php

	$modul_no = "0";

	//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
	//~~~~~~~~~~~~~ İncler Yapılıyor ~~~~~~~~~//
	//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
	
	ob_start();
		
	include "login_check.php";
	include "../class/thumbnail.php";


$do 	= trim($_REQUEST['do']);
$q	 	= trim($_REQUEST['q']);
$type 	= trim($_REQUEST['type']);
$field = trim($_REQUEST['field']);

if(!$field){
$field = "image";
}

// Resim Klasörü
$dir = $settings['root_path']."/images/".$type;

// Resim Gösterim Adresi 
$view_url = $settings['site_url']."/images/".$type."/";

// İzinli Resim Uzantıları
$allow_types = $settings['image_type'];

// Resim Boyutu KB
$image_size		= $settings['image_size'];

// Resim Uzantısı Alma
function get_ext($key) { 
	$key=strtolower(substr(strrchr($key, "."), 1));
	$key=str_replace("jpeg","jpg",$key);
	return $key;
}

$ext_count=count($allow_types);
$i=0;
foreach($allow_types as $extension) {
	
	if($i <= $ext_count-2){
		$types .="*.".$extension.", ";
	}else{
		$types .="*.".$extension;
	}
	$i++;
}
unset($i,$ext_count); // why not


?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Resim Yönetimi</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" href="images/style.css" type="text/css" />
<style>
BODY{
margin:1px;
background:#BCCED9;
}
.style1 {color: #FFFFFF}
.style2 {color: #000000}
</style>
<?php
	if($type == "other"){
?>
<script language="javascript">
	function imageAdd(_width, _height, image, filepath)
		{
			window.opener.document.getElementById('f_url').value = filepath;
			window.close();
		}
</script>
<?php
}else{
?>
<script language="javascript">
	function imageAdd(_width, _height, image, filepath)
		{
			window.opener.document.addForm.image.value = image;
			window.close();
		}
</script>
<?php
}
?>

</head>

<body>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="table_box" >
 <?php
 
 if($_POST['upload']){
 echo "<tr>\n";
 echo " <td colspan=\"2\" align=\"center\" class=\"style1 listEven row5px\" style=\"height:15px; background:url(images/popup-head.png)\" >";
 echo "<strong>Resim Yükleme</strong></td>\n";
 echo " </tr>\n";
 echo "<tr>\n";
 echo " <td class=\"row5px listEven\" align=\"center\">\n";
 			
		$ext=get_ext($_FILES['file']['name']);
		$size=$_FILES['file']['size'];
		$image_size_byte=$image_size*1024;
		
			
			if(!in_array($ext, $allow_types)) {
							
			echo "Bu Dosya uzantısını yükleyemezsiniz : ".$_FILES['file']['name'].", sadece ".$types."
			uzantılı dosyaları yükleyebilirsiniz.<br />Resim <b>yüklenemedi </b><br /><br><a href=\"javascript:history.go(-1)\">Geri</a>";
			exit;
					
			}elseif($size > $image_size_byte) {
				
			echo "Yüklenecek resim: ".$_FILES['file']['name']." boyutu çok büyük.Max resim boyutu
			".$settings['image_file_size']." KB.<br />Resim <b>yüklenemedi</b><br /><br><a href=\"javascript:history.go(-1)\">Geri</a>";
			exit;	
			}else{
			
			$ext=get_ext($_FILES['file']['name']);
			
			$query = $db->read_query("select newname from images where type='$type' ORDER BY image_id DESC LIMIT 1") or die($db->sql_error());
			$row = $db->sql_fetcharray($query);
			$last_img = explode(".",$row[newname]);
			$new_image_name = ($last_img[0]+1).".".$ext;
							


			if(@move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'],$dir."/".$new_image_name)) {
				
				$db->write_query("insert into images
						(
						oldname, newname, type, size
						) 
						values
						(
						'".$_FILES['file']['name']."',
						'".$new_image_name."',
						'".$type."',
						'".$size."'
						)
						");

				$thumb = new Thumbnail($dir."/".$new_image_name);

				if($type == "news"){ // Haber Resmi İse
				
				$thumb->manual_resize($settings['news_image_width'],$settings['news_image_height']);
				$thumb->save($dir."/".$new_image_name,100);
				
				}elseif($type == "authors"){ // Yazar Resmi İse
				
				$thumb->manual_resize($settings['authors_big_width'],$settings['authors_big_height']);
				$thumb->save($dir."/".$new_image_name,100);
				
				$thumb_small = new Thumbnail($dir."/".$new_image_name);
				
				$thumb_small->manual_resize($settings['authors_small_width'],$settings['authors_small_height']);
				$thumb_small->save($dir."/th_".$new_image_name,100);
				
				}else{
				
				$image_pix = @getimagesize($dir."/".$new_image_name);
				$width_org = $image_pix[0];
				
					if($width_org > $settings['page_image_max_width']){
					
					$thumb->resize($settings['page_image_max_width']);
					$thumb->save($dir."/".$new_image_name,100);
					
					}
				
				
				} // Resim Tipi Kontrol Bitiş
								
				@chmod($dir."/".$new_image_name,0644);
			
			}else{
			
			echo "Resim Yüklenemedi.Lütfen Sonra Tekrar Deneyiniz.";
			exit;
			
			} // Yükleme Bitiş
		
		
		echo "<input type=\"hidden\" name=urlImage_".$new_imagename." id=urlImage_".$new_imagename." value=\"".$view_url.$new_image_name."\">\n";
		$image_file_size=number_format($_FILES['file']['size']/1024, 1, ".", "");	
		echo "<img src=\"".$view_url.$new_image_name."\" border=\"0\" id=img_upload><br>
		<a href=\"javascript:;\" onclick=\"javascript:imageAdd(document.all.img_upload.width, document.all.img_upload.height, '".$new_image_name."', '".$view_url.$new_image_name."'); window.close();\">Resmi Kullan [ Resim Adı : ".$_FILES['file']['name']." ] [ $image_file_size KB ]</a> [ <a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?do=delete&image_id=".$db->sql_nextid()."\">Sil</a> ] <p>\n";
		}
 
 echo "<input name=\"back\" type=\"button\" onclick=\"javascript:history.go(-1);\" class=\"button\" id=\"back\" value=\"Geri Dön\" />";
 echo "<input name=\"close\" type=\"button\" onclick=\"javascript:window.close()\" class=\"button\" id=\"close\" value=\"Vazgeç\" />";
 echo " </td>\n";
 echo "</tr>\n";
 
}elseif($_POST['search_post']){

 echo "<tr>\n";
 echo " <td colspan=\"2\" align=\"center\" class=\"style1 listEven row5px\" style=\"height:15px; background:url(images/popup-head.png)\" >";
 echo "<strong>Arama Sonuçları</strong></td>\n";
 echo " </tr>\n";
 echo "<tr>\n";
 echo " <td class=\"row5px listEven\" align=\"center\">\n";
 
 if(!$q){
 	echo "Lütfen Formu Doldurun..<br /><br><a href=\"javascript:history.go(-1)\">Geri</a>";
	exit;
 }elseif(strlen($q)<3){
 	echo "En Az 3 Karakter Girmelisiniz..<br /><br><a href=\"javascript:history.go(-1)\">Geri</a>";
	exit;
 }else{
  
 	$query = $db->read_query("select image_id, newname, oldname, size from images where type='$type' and oldname LIKE '%$q%'") or die($db->sql_error());
 	$i=0;
	while($row = $db->sql_fetcharray($query)){
	$i++;

	$image_file_size=number_format($row[size]/1024, 1, ".", "");	
	$img_url = $view_url.$row[newname];
	echo "<input type=\"hidden\" name=urlImage_".$row[newname]." id=urlImage_".$row[newname]." value=\"".$img_url."\">\n";
	echo "<img src=\"".$img_url."\" border=\"0\" id=img_upload><br>";
	echo "<a href=\"javascript:;\" 
	onclick=\"javascript:imageAdd(document.all.img_upload.width, document.all.img_upload.height, '".$row[newname]."', '".$img_url."'); window.close();\">Resmi Kullan [ Resim Adı : ".$row[oldname]." ] [ $image_file_size KB ]</a> [ <a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?do=delete&image_id=".$row[image_id]."\">Sil</a> ] <p>\n";
	}
	
	if(!$i){
	echo "Kayıt Bulunamadı..<br /><br><a href=\"javascript:history.go(-1)\">Geri</a>";
	exit;
	}
 }
 
 echo "<input name=\"back\" type=\"button\" onclick=\"javascript:history.go(-1);\" class=\"button\" id=\"back\" value=\"Geri Dön\" />";
 echo "<input name=\"close\" type=\"button\" onclick=\"javascript:window.close()\" class=\"button\" id=\"close\" value=\"Vazgeç\" />";
 echo " </td>\n";
 echo "</tr>\n";
 
}elseif($do == "delete"){
	
	$image_id = intval($_GET['image_id']);
	$query = $db->read_query("select type, newname from images where image_id=$image_id") or die($db->sql_error());
	$row = $db->sql_fetcharray($query);
	
	if(file_exists($settings['root_path']."/images/".$row[type]."/".$row[newname])){
	@unlink($settings['root_path']."/images/".$row[type]."/".$row[newname]);
	}
	$query = $db->write_query("delete from images where image_id=$image_id") or die($db->sql_error());
	echo "<script>alert('Resim Silindi.'); window.location = 'image.php?do=upload&type=".$row[type]."';</script>";

}elseif($do == "search"){
?>
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" value="<?=$type?>" name="type" />
<input type="hidden" value="<?=$do?>" name="do" />
<input type="hidden" value="<?=$rte?>" name="rte" />
 <tr>
  <td colspan="2" align="center" class="style1 listEven row5px" style="height:15px; background:url(images/popup-head.png)" ><strong>Arama Yapmak İstediğiniz Kriterleri Giriniz</strong></td>
 </tr>

 <tr>
  <td width="30%" class="row5px listEven"><b>Kelime Girin  :</b></td>
  <td width="70%" class="row5px listOdd"><input name="q" type="text" size="50" />
  En az 3 Karakter </td>
 </tr>
  <tr>
  <td width="30%" class="row5px listEven" align="center"> </td>
  <td width="70%" class="row5px listOdd"><input name="search_post" type="submit" class="button" id="search_post" value="Ara" />
   <input name="close23" type="button" onclick="javascript:window.close()" class="button" id="close23" value="Vazgeç" />
   <input name="uploadimg" type="button" onclick="javascript:window.location='<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?do=upload&rte=<?=$rte?>&type=<?=$type?>'" class="button" id="uploadimg" value="Resim Yükle" /></td>
 </tr>
 </form>
<?php
}else{ // Upload Formu
 ?>
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" value="<?=$type?>" name="type" />
<input type="hidden" value="<?=$do?>" name="do" />
<input type="hidden" value="<?=$rte?>" name="rte" />
 <tr>
  <td colspan="2" align="center" class="style1 listEven row5px" style="height:15px; background:url(images/popup-head.png)" ><strong>Yüklenecek Resmi Seçiniz</strong></td>
 </tr>
<tr>
  <td colspan="2" align="left" class="row5px listEven style2" style="height:15px; line-height:140%; background: #A5BBC8" >Yüklemek İstediğiniz Resmi &quot; GÖZAT &quot; butonuna basarak seçiniz ve Yükle butonuna Basınız. <br />Sadece <?=$types?> uzantılı resimleri yükleyebilirsiniz.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="30%" class="row5px listEven"><b>Resim Seçin :</b></td>
  <td width="70%" class="row5px listOdd"><input name="file" type="file" size="50" /></td>
 </tr>
  <tr>
  <td width="30%" class="row5px listEven" align="center"> </td>
  <td width="70%" class="row5px listOdd"><input name="upload" type="submit" class="button" id="upload" value="Yükle" />
   <input name="close222" type="button" onclick="javascript:window.close()" class="button" id="close222" value="Vazgeç" />
   <input name="imgsearch" type="button" onclick="javascript:window.location='<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?do=search&rte=<?=$rte?>&type=<?=$type?>'" class="button" id="imgsearch" value="Resim Ara" /></td>
 </tr>
 </form>
 <?php
 }
 ?>
</table>

</body>
</html>

 

Cevap Yaz

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git