Footer editleme sorunu

Düzenleme yaptım fakat yeni güncelleştirmede yanına eklenen kısımları kaldıramadım.

 

<?php 
/** 
 * Footer functions 
 * 
 * @package Meteorite 
 */ 

if ( ! function_exists( 'meteorite_footer_sidebar' ) ) : 
  /** 
   * Displays the footer sidebar. 
   * 
   * @since 1.0.6 
   */ 
  function meteorite_footer_sidebar() { 
    if ( is_active_sidebar( 'footer-1' ) || is_active_sidebar( 'footer-2' ) || is_active_sidebar( 'footer-3' ) || is_active_sidebar( 'footer-4' ) ) { 
      get_sidebar( 'footer' ); 
    } 
  } 
endif; 

if ( ! function_exists( 'meteorite_footer_credits' ) ) : 
  /** 
   * Prints the HTML for the footer credits. 
   * 
   * @since 1.0.6 
   */ 
  function meteorite_footer_credits() {  
    $footer_credits = get_theme_mod( 'footer_credits', '' ); 
    ?> 
    <div class="site-info col-md-6"> 
      <?php if ( '' == $footer_credits ) : ?> 
        <?php printf( esc_html__( ' 2018 | %2$s %1$s', 'meteorite' ), '', '<a href="http://tuyograf.com" target="_blank">TüyoGraf | Grafik Tasarım • Web Tasarım Hizmetleri</a>' ); ?> 
        <?php  
        /* translators: 1: Theme name, 2: Theme author. */ 
        printf( __( 'Theme: %2$s by %1$s.', 'meteorite' ), 'Terra Themes', '<a href="https://terra-themes.com/theme/meteorite/" target="_blank">Meteorite</a>' ); 
        ?> 
      <?php else : ?> 
        <?php echo wp_kses_post( force_balance_tags( $footer_credits ) ); ?> 
      <?php endif; ?> 
      <?php meteorite_show_privacy_policy_link(); ?> 
    </div><!-- .site-info --> 
  <?php 
  } 
endif; 

if ( ! function_exists( 'meteorite_footer_menu' ) ) : 
  /** 
   * Prints the HTML for the footer menu. 
   * 
   * @since 1.0.6 
   */ 
  function meteorite_footer_menu() { 
    if ( get_theme_mod( 'footersocial_checkbox', false ) == true ) {  
      ?> 
      <div class="footer-nav-wrapper social-icons col-md-6"> 
        <?php 
        wp_nav_menu( 
          array( 
            'theme_location'   => 'footer', 
            'depth'        => 1, 
            'container'      => false, 
            'menu_id'      => 'footer-nav', 
            'echo'        => 1, 
            'link_before'    => '<span class="screen-reader-text">', 
            'link_after'    => '</span>', 
            'fallback_cb'    => 'meteorite_menu_fallback', 
          ) 
        ); 
        ?> 
        <div class="clearfix"></div> 
      </div><!-- .footer-nav-wrapper --> 
    <?php } else { ?> 
      <div class="footer-nav-wrapper col-md-6"> 
        <?php 
        wp_nav_menu( 
          array( 
            'theme_location'   => 'footer', 
            'depth'        => 1, 
            'container'      => false, 
            'menu_id'      => 'footer-nav', 
            'echo'        => 1, 
            'fallback_cb'    => 'meteorite_menu_fallback', 
          ) 
        ); 
        ?> 
        <div class="clearfix"></div> 
      </div><!-- .footer-nav-wrapper --> 
    <?php  
    } 
  } 
endif; 


if ( ! function_exists( 'meteorite_show_privacy_policy_link' ) ) : 
  /** 
   * Displays the privacy policy link is available and set. 
   * 
   * @since 2.0 
   **/ 
  function meteorite_show_privacy_policy_link() { 
    if ( function_exists( 'the_privacy_policy_link' ) ) { 
      the_privacy_policy_link( '<span class="privacy-link">', '</span>' ); 
    } 
  } 
endif;

http://prntscr.com/ma8fhl

Hallettim sayfa yenilemesi geç gördüm..

Cevap Yaz

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git