Sinüs Eğrisi Çizimi

Bu derste Delphi'de Sinüs eğrisinin kodlarla resmedilmesini görelim.

Bu derste Delphi'de Sinüs eğrisinin kodlarla resmedilmesini görelim.


program sinus_egrisi_cizimi;

{$APPTYPE CONSOLE}const pi=3.14159; adim=18; yildiz='*';

var

teta,radyan:real;

sutun:integer;

begin

   writeln;

   writeln('Sinus egrisi cizimi:':30);

   teta:=0;

    while teta<=360 do

     begin

       radyan:=teta*pi/180;

       sutun:=1+round(20*(1+sin(radyan)));

       write(Yildiz:sutun);

       writeln(sin(radyan):20);

       teta:=teta+adim;

     end;

  readln;

end.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git