Sayıların harfle yazılması

Bu dersimizde C#'de sayıların harfle yazılması konusunu ele alalım.

Bu dersimizde C#'de sayıların harfle yazılması konusunu ele alalım.
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;namespace WindowsFormsApplication1

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            label1.Text = "";

            label2.Text = "";

            label3.Text = "";

            label4.Text = "";

        }        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {            try

            {            int sayi;

            sayi = int.Parse(textBox1.Text);

            if (sayi >= 0 & sayi <= 9999)

            {

                switch (sayi / 1000)

                {

                    case 9: label1.Text = "dokuzbin"; break;

                    case 8: label1.Text = "sekizbin"; break;

                    case 7: label1.Text = "yedibin"; break;

                    case 6: label1.Text = "altıbin"; break;

                    case 5: label1.Text = "beşbin"; break;

                    case 4: label1.Text = "dörtbin"; break;

                    case 3: label1.Text = "üçbin"; break;

                    case 2: label1.Text = "ikibin"; break;

                    case 1: label1.Text = "bin"; break;

                    case 0: label1.Text = ""; break;

                }

                switch (sayi % 1000 / 100)

                {

                    case 9: label2.Text = "dokuzyüz"; break;

                    case 8: label2.Text = "sekizyüz"; break;

                    case 7: label2.Text = "yediyüz"; break;

                    case 6: label2.Text = "altıyüz"; break;

                    case 5: label2.Text = "beşyüz"; break;

                    case 4: label2.Text = "dörtyüz"; break;

                    case 3: label2.Text = "üçyüz"; break;

                    case 2: label2.Text = "ikiyüz"; break;

                    case 1: label2.Text = "yüz"; break;

                    case 0: label2.Text = ""; break;

                }                switch ((sayi % 100) / 10)

                {

                    case 9: label3.Text = "doksan"; break;

                    case 8: label3.Text = "seksen"; break;

                    case 7: label3.Text = "yetmiş"; break;

                    case 6: label3.Text = "altmış"; break;

                    case 5: label3.Text = "elli"; break;

                    case 4: label3.Text = "kırk"; break;

                    case 3: label3.Text = "otuz"; break;

                    case 2: label3.Text = "yirmi"; break;

                    case 1: label3.Text = "on"; break;

                    case 0: label3.Text = ""; break;

                }                switch ((sayi % 10))

                {

                    case 9: label4.Text = "dokuz"; break;

                    case 8: label4.Text = "sekiz"; break;

                    case 7: label4.Text = "yedi"; break;

                    case 6: label4.Text = "altı"; break;

                    case 5: label4.Text = "beş"; break;

                    case 4: label4.Text = "dört"; break;

                    case 3: label4.Text = "üç"; break;

                    case 2: label4.Text = "iki"; break;

                    case 1: label4.Text = "bir"; break;

                    case 0: label4.Text = ""; break;

                }

            }

            else

                MessageBox.Show("1 ile 9999 arası bir sayı giriniz","Yemekte Yapsın mı? :)");            }            catch             {

            if (textBox1.Text == "") MessageBox.Show("Boş geçmeyin");

            }

        }        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            textBox1.Text = "";

            label1.Text = "";

            label2.Text = "";

            label3.Text = "";

            label4.Text = "";

        }

    }

}


  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git