Sap Crystal Reports

Bu makalede sizlere sap crystal reports ne olduğunu anlatacağım.

Bu makalede sizlere sap crystal reports ne olduğunu anlatacağım.

DataSet ierisinde birden fazla dataTable alan bir class dır..

Visual studio içerisinde crstyal report kullanabilmek için DataSet'ten fayda projeye bir dataset ekleyebilmek için project'e sağ tıklanır sırasıyla add , new item, çıkan pencerede Data bölümüne geçilip orada dataSet seçildikten sonra bir düzgün bir isim verilip sonra add bıtonuna tıklanarak datas et projeye ekelenir..

DataSet tek başına rapora kaynak olamaz. içerisine bir datatable eklenmesi gereklidir.

Bunun için eklenmiş dataSet e solution exploree da dataset e çift tıklanır.. Tasarım ekranındayken mouse sağ tuşuna tıklanır sırasıyla add, datatable seçenekleri seçilir. Oluşturulan DataTable'ın ismi ve sutunları tasarım ekranında oluşturulur. Datatable içerisindeki bütün bilgiler string formatta alınır. Oluşturulan datatable'ın rapora veri kaynağı olarak kullanılabilmesi için içeriğinin code behind'da doldurulması geereklidir. ayrıca bu dataTable ın sutunlarının rapor ile ilişkilendirilmesi gereklidir.

Solution Explorer'da projemizi sağ tıklanarak sırasıyla add, new item seçenekleri seçilir. Pencereden Reporting bölümüne geçilir. Buradan Crystal Report ile yeni bir rapor oluşturuşur. Daha sonra karşımıza gelen pencereden boş rapor seçeneği seçilir. Yeni bir rapor tasarım ekranına ulaşılır. Bir rapor tasarım ekranı beş bölümden oluşur. Bu bölümler sırasıyla şu şekildedir.

Rapor ÜstBilgisi: Bütün rapor ile ilgili genel bilgileri içeren kısımdır.

Sayfa ÜstBilgisi: Rapor içerisinde yer alan bütün sayfalarda yer alması istenilen bilgilerin bulunduğu kısımdır.

Ayrıntılar: Raporun içerik kısmıdır. Rapor alt bilgisi tüm raporla ilgili bilgilerin yer aldığı kısımdır.

Sayfa AltBilgisi: Sayfa numaraları bilgisinin yer aldığı kısımdır.

Rapor AltBilgisi: Bir raporun bir data setle ilişkilendirilmesi için field explorer penceresinden faydalanılır.

Field explorer penceresinde database field penceresine sağ tıklanır. database expert seçeneği seçilir. Açılan pencerede bağlantılarım seçeneği altında proje içerisindeki bütün dataset'ler ve bu dataset'lerin içinde bulunana datatable'lar listelenir. Listeden kullanılmak istenen dataset seçilip sağ tarafadaki seçili tablolar kısmına aktarılır. Raporun oluşturulacağı forma crystal report viewer kontrolu sürüklenip bırakılır. Bu kontrol raporları görüntülemek için gereklidir. Bu kontorlun tool box üzerinde görüntülenebilmesi için projeye sağ tıklanıp propety seçilir. Application kısmında target framework .NET Framework 4 olarak ayarlanır. Raporun oluşturulabilmesi için datatable'a istenilen veriler şu şekilde aktarılır. Dataset'in örneği alınır. Bu instance kullanılarak o tablonun satır ekleme metoduna ulaşılır. İstenen bilgiler bu metod aracılığıyla datatable'a eklenir.

Daha sonra tasarlanan raporun örneği alınır. Bu instance'ın setDataSource metoduna örneği alınmış dataset verilir. Daha sonra crystal report viewer report source'a hazırlanmış olan raporun alınmış olan raport örneği verilir.

Son olarak crystal refreshreport metodu çalıştırılır.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git