Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı: Cemal Akyel

Bu sayımızda (Bkz. Sanalkurs E-Dergi Sayı: 8) Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cemal Akyel ile Microsoft hakkında bir röportaj yaptık.

Cemal Akyel
Cemal Akyel

Bu sayımızda (Bkz. Sanalkurs E-Dergi Sayı: 8) Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cemal Akyel ile Microsoft hakkında merakla okuyacağınız kısa ve keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Dünyanın her tarafında yazılım sektöründe liderliği aldığı ve elinde tuttuğu bir gerçek. Bunu neye borçludur Microsoft?

Kişisel bilgisayar kavramını ürettiği yazılımlarla hayata geçiren ve dünya çapında yaygınlaştıran ilk şirketiz. Verimliliğe odaklanan yazılımlarımızı geliştirmek için her yıl 7 milyar dolarlık bir Ar-Ge bütçesi ayırıyoruz. Bu Ar-Ge bütçemizle dünyanın ilk 10 firması arasındayız. Bu olgular aslında sektördeki küresel liderliğimize ilişkin her şeyi açıklıyor. Microsoft'€™un yol açtığı değişim, PC'€™nin gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesine yol açmıştır. Bu yıl ise, internet merkezli stratejilerle yeniden yapılanarak, vizyonumuza, internet uyumlu yazılımlar ve araçlar ile internet'€™i destekleme ve geliştirme stratejisini de ekledik. PC deneyiminin heyecanını, internet'€™in içerik zenginliği ile bütünleştirmek, bugün çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız konuların başında geliyor.

Microsoft Türkiye'€™nin kuruluşu ve bugünlere nasıl geldiği hakkında bilgi verebilir misiniz? ޞu anda Microsoft Türkiye'€™ye bağlı çalışan sayısı nedir? Yabancı uyruklu çalışan var mıdır, çalışanların tamamı Türkiye'€™den midir?

Microsoft Türkiye, 1993 yılında altı kişiyle başladığı uzun maratonda, bugün 200'€™ün üzerinde çalışanıyla birlikte ilerliyor. Ülkemiz, aynı zamanda 70'€™in üzerinde ülkenin yer aldığı Microsoft MEA Bölgesi'€™nin de merkezidir. Projelerimizin kapsamına ve bölgesel projelerin durumuna bağlı olarak zaman zaman yabancı uyruklu çalışanlarımız da bilgi ve deneyimleri doğrultusunda çalışmalara eşlik ediyor. Microsoft Türkiye'€™nin çalışanlarının ötesinde 7 bin iş ortağından oluşan geniş bir ekosistemi ve bu ekosistemde 100 bine yakın istihdam yaratıldığını da belirtmek gerekiyor.

Microsoft'€™un bir firma olarak belirlediği ve ulaşmak istediği bir hedefi var mıdır?

Microsoft Türkiye'€™nin temel amacı, Türkiye'€™de bilgisayar kullanımını artırmak ve bilgisayarlaşma sürecini hızlandırmaktır. Ülkelerin gelişmesinde, ilerlemesinde artık bilgisayarlaşmanın önemi yadsınamaz bir gerçektir. Microsoft Türkiye, bu amaç doğrultusunda hareket ederek, Türkiye'€™nin ekonomisine, halkının yaşam ve eğitim düzeyine, ülkenin uluslararası alanda rekabet gücüne olumlu etkilerde bulunmayı hedefliyor. Microsoft teknolojileri verimliliğe odaklanan ve maliyetleri azaltan özellikleriyle kişi ve kurumların üzerinden fazla yükleri alarak onların ufkunu açıyor ve fırsatlar karşısında daha atak davranabilmelerini sağlıyor.

Microsoft'€™un yazılımlarının kullanımlarını kolaylaştırmak için farklı eğitim projeleri düşünüyor mu? Daha fazla seminer v.s.

Microsoft çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve üniversitelerle birlikte uyguladığı bazı programlar kapsamında çeşitli eğitimler veriyor. Ayrıca çok sayıda eğitim iş ortağımız Microsoft teknolojilerinin kullanımlarını ülke genelinde yaygınlaştırıyor.

Microsoft firmasının, Türkiye'€™ye özgü geliştirmeyi düşündüğü bir proje var mıdır?

Microsoft dünya üzerinde sayısı 60'€™ın üstünde ülkede yerel yazılım ekonomisinin geliştirilmesi için faaliyet gösteriyor. Türkiye'€™de de bu yönde ciddi adımlar atıyoruz. Microsoft Türkiye olarak, iş ortaklarımızın oluşturduğu ekosistem içinde üretilecek katma değeri yüksek yazılım ürünlerinin Türkiye ekonomisinin önemli bir kaldıracı olacağını düşünüyoruz.

Bu nedenle yerel yazılım ekonomisinin gelişmesi için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz.  Bilişim sektörüyle olduğu kadar yazılım ekonomisinin olgunlaşması için üniversitelerimizle de yoğun bir işbirliği içerisindeyiz. Ankara'€™da özellikle e-devlet projelerimizde yenilikçi çözümler geliştirmesini hedeflediğimiz Microsoft Inovasyon Merkezi'€™ni hizmete açtık. Ayrıca Microsoft İnovasyon Merkezi dünyada Microsoft'€™un Oyun Yazılımı Geliştirme Ön Kuluçka Merkezine sahip ilk İnovasyon Merkezi olarak faaliyet gösterecek. Burada oyun geliştiren gençlerimiz Microsoft'€™un çeşitli imkanlarıyla desteklenecek.

Türkiye'€™deki yazılım sektörünün Microsoft için önemi nedir?

Ülkemizin girişimcileri ve tüm kurumlarıyla birlikte mevcut potansiyelini ortaya çıkartabilmesini, daha fazla katma değer üretilmesini ve Türkiye'€™nin küresel rekabet gücünün artmasını istiyoruz. Özellikle kriz dönemlerinde kişi ve kurumlar verimliliklerini artıracak yazılımlara daha çok ihtiyaç duyarlar. Yüksek teknolojiyi kullanan genç girişimlerin ortaya koyacağı yeni yazılım ve servislerle insan yaşamının kalitesi artarken iş dünyasında da daha yüksek bir performans artışı sağlamak mümkün olacaktır.

Türkiye'€™nin genç, dinamik ve girişimci ruhuna sahip gençlerine ve onların yaratacağı yenilikçi ve küresel pazarda rekabet gücü yüksek çözümler geliştireceklerine güveniyoruz. Geleceğin ekonomisinde bugünün startup'€™larının (yazılım sektöründeki girişimcilerin) belirleyici bir rol oynayacağına inanıyoruz. Girişimcilerimizin Türk yazılım sektöründe yenilikçi ve başarılı çalışmalara imza atacaklarına inanıyoruz.

Microsoft girişimcilere BizSpark ile verdiği destekle yenilikçi işlerin gelecekte ekonominin güçlü aktörleri arasında yer almasını hedefliyor. Startup'€™lar tüm özelliklerini kullanabilecekleri Microsoft yazılım geliştirme araçlarına, platform teknolojilerine ve sunucu ürünlerinin lisanslı sürümlerine hemen erişebiliyor ve bunları işlerinde hemen kullanmaya başlayabiliyorlar.

Microsoft Azure Projesi ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Nedir bu proje? Projenin yakın ve uzak hedeflerinden kısaca bahsedebilir misiniz?

Çok hızlı gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerinin desteği ile yazılımların günlük yaşamdaki rolleri ve ağırlıkları giderek artıyor. Farklı iletişim platformları ve teknolojiler arasında yakınsama dediğimiz olguyu yaşıyoruz. Bu platformlar ortak çözümler sunuyorlar ve her yerden hızlı bir şekilde bilgiye ulaşılabilen, kullanıcıların çok zengin bir deneyim yaşadıkları bir döneme girmiş bulunuyoruz.  Microsoft bu dönemin özelliklerine uygun olarak Yazılım artı Hizmetler vizyonunu geliştirdi. Yazılım artı Hizmetler vizyonu, yazılımın ve hizmetin en avantajlı yönlerinin kullanıcıya birlikte sunulması anlamına geliyor.

Kurumlara çok büyük avantajlar sağlayan Azure bir işletim sisteminden ziyade bir '€˜İnternet Hizmetler Platformu'€™ olarak nitelendiriliyor. Azure, geliştiricilere veri merkezleri üzerinden İnternet yazılımları programlama, barındırma ve yönetme olanağı veriyor. Böylece geliştiriciler, çeşitli yazılım dillerini kullanarak İnternet'€™te az yer kaplayan, birden fazla platformda uyum içinde çalışan yazılımlar geliştirerek, varolan yazılımlara İnternet hizmeti bileşenlerini ekleyebilecekler. Azure sayesinde her yerden ve her cihazdan MS yazılım ve hizmetlerini online olarak kullanmak mümkün olacak.

Microsoft web sitesinin tamamının Türkçeleştirilmesi yönünde bir projeniz var mıdır?
 
Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda Microsoft Türkiye olarak web sitemize yeni sayfalar ve alanlar ekleyerek genişletiyoruz.

Teşekkür Ederiz.

Yukarı Git