Rastgele Sayıların Çarpımı

  • 4.460

Bu dersimizde 1'den bilgisayarımızın tuttuğu sayıya kadar olan sayıların çarpımının nasıl olacağını göreceğiz.

Bu dersimizde 1'den bilgisayarımızın tuttuğu sayıya kadar olan sayıların çarpımının nasıl olacağını göreceğiz.

Evet arkadaşlar,

Bu derste belirttiğimiz gibi 1'den bilgisayarımızın tuttuğu rastgele sayıya kadar bu sayıların çarpımını veren program kodlarını yazacağız. İlk önce random bir sayı üretmemiz gerek. Onun için sırayla şu yolları izleyelim.


public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

        int carp = 1;//Çarpım olduğu için değişkenimizin ilk değerini 1 yapıyoruz.

        long sayi;//Sonuç büyük değerler alacağı için değişkenimizin türünü Long yapıyoruz.Şimdide bu kodlarımızı yazalım.


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            Random rnd = new Random();//Bu komutta rnd adında bir Random değişkeni tanımladık.

            sayi = rnd.Next(1, 10);//Burada Random değişkeninin kaçtan kaça kadar değerler tutabileceğini tanımladık ve sonucu sayi değişkenine atadık.

        }

    }

}Şimdi de bu kodlarımızı yazalım.


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            

            for (int i = 1; i < sayi; i++)//Burada ilk önce for döngüsü ile i değişkenimize 1 değerini atadık ve " i  " " sayi(yani rastgele sayı) " dan küçük olana kadar i yi 1 arttırdık.

            {

                carp = carp * i;//Burada ise "sayi" ya kadar olan " i " sayılarını birbirleriyle çarptık.

            }

            MessageBox.Show("1 den " + sayi.ToString() + " e kadar olan sayıların çarpımı " + carp.ToString() + " dir.");//Burada ise sonucu MessageBox'ta gösterdik.

            button1.Enabled = false;

        }

          

}

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git