PowerShell ile PowerPoint Sunusunu Video Yapma

Bu videonun amacı PowerShell'i kullanmaktır. Amacınız yalnızca sunuyu videoya çevirmekse Dosya - Dışarı Aktar menüsünü kullanınız.

Bu videonun amacı PowerShell ile .netFramework kütüphanelerini kullanmaktır. Amacınız yalnızca sunuyu videoya çevirmekse Dosya - Dışarı Aktar menüsünü kullanınız.

Add-Type -AssemblyName `
Microsoft.Office.Interop.PowerPoint

$app = New-Object `
Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.ApplicationClass

$msoTrue = [Microsoft.Office.Core.msoTriState]::msoTrue
$msoFalse = [Microsoft.Office.Core.msoTriState]::msoFalse

$InFile = (gi .Sunu.pptx).FullName
$OutFile = $PWD.Path + "out.mp4"

$pres = $app.Presentations.Open(`
$InFile, $msoFalse, $msoFalse, $msoFalse)

$SlideDefaultDuration = 5
$VideoResolution = 720
$VideoFPS = 25
$VideoQuality = 50
$pres.CreateVideo(`
$OutFile, $true, $SlideDefaultDuration, `
$VideoResolution, $VideoFPS, $VideoQuality)

# İşlem tamamlanınca
$app.Quit()

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git