Pointer Kullanımı

Bu derste Delphi'de Pointer (gösterici) kullanımını öğrenelim.

Bu derste Delphi'de Pointer (gösterici) kullanımını öğrenelim.


program pointer_calismasi;{$APPTYPE CONSOLE}type

 kayit=record

   kelime:string;

   sayi:integer;

 end;

 kayitgostericisi=^kayit;

var

  p,q,r:kayitgostericisi;procedure sonucuyaz;

 begin

 writeln('p.kelime:',p.kelime,' ','p.sayi:',p.sayi);

 writeln('q.kelime:',q.kelime,' ','q.sayi:',q.sayi);

 writeln('r.kelime:',r.kelime,' ','r.sayi:',r.sayi);

   readln; end;

  begin

    new(p);

    new(r);

    new(q);

   writeln;

    writeln('Alan degiskenleri atanmamis!');

    sonucuyaz;

   writeln('Yalnizca "kelime" alan degiskenleri atanmis.');

   p^.kelime:='Mutlu';

   q^.kelime:='YILMAZ';

   r^.kelime

   :='Ankara';

   sonucuyaz;

   writeln('Nihai Hali:');

   p^.sayi:=10;

   r^.sayi:=15;

   q^.sayi:=20;

   sonucuyaz;  end.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git