PIC Basic Pro Komutları

Pic programlamak için Assembly dilinden daha basit olan Pic Basic Pro programına ait komutlar ve açıklamalarını bilmekte fayda var. Bu derste bunları derledim.

Pic programlamak için Assembly dilinden daha basit olan Pic Basic Pro programına ait komutlar ve açıklamalarını bilmekte fayda var. Bu derste bunları derledim.

[*] @ ' Bir satırlık asm kodu ekler
[*] ASM...ENDASM ' Birden fazla asm komutu ekler
[*] BRANCH ' Koşullu dallanmayı sağlar
[*] BRANCHL ' Koşullu dallanmayı sağlar (2K hafıza geçildikten sonra)
[*] BUTTON ' Herhangi bir pinden giriş alır
[*] CALL ' Asm alt programını çağırır
[*] CLEAR ' Tüm değişkenleri sıfırlar
[*] COUNT ' Herhangi bir pindeki puls ' i sayar
[*] DATA ' EEPROM belleğe sabit değer yazar
[*] DEBUG ' Herhangi bir bitten asenkron seri çıkış yapar
[*] DEBUGIN ' Herhangi bir pinden asenkron seri giriş yapar
[*] DISABLE ' Kesmeleri kapatır
[*] DISABLE DEBUG ' ON DEBUG işlemini kapatır
[*] DISABLE INTERRUPT ' ON INTERRUPT işlemini kapatır
[*] DTMFOUT ' Herhangi bir pinden telefon tuşu sesleri üretir
[*] EEPROM ' EEPROM belleğe veri yazar
[*] ENABLE ' Kesmeleri açar
[*] ENABLE DEBUG ' ON DEBUG işlemini açar
[*] ENABLE INTERRUPT ' ON INTERRUPT işlemini açar
[*] END ' Programı durdurup düşük güç moduna geçer
[*] ERASECODE ' Program belleğinden kod siler
[*] FOR...NEXT ' Komut grubunu istenilen sayıda tekrar eder
[*] FREQOUT ' Herhangi bir pinden bir veya iki farklı frekans üretir
[*] GOSUB ' Alt programı çağırır
[*] GOTO ' Herhangi bir etikete dallanmayı sağlar
[*] HIGH ' Herhangi bir çıkışı lojik (1) yapar
[*] HPWM ' Donanımsal pwm sinyali gönderir
[*] HSERIN ' Seri olarak veri alımı sağlar
[*] HSERIN2 ' Seri olarak veri alımı sağlar
[*] HSEROUT ' Seri veri gönderimi sağlar
[*] HSEROUT2 ' Seri olarak veri gönderimi sağlar
[*] I2CREAD ' I2C protokolu destekleyen EEPROM ' dan veri okur
[*] I2CWRITE ' I2C protokolu destekleyen EEPROM ' a veri yazar
[*] IF..THEN..ENDIF ' Koşula bağlı olarak komut yada komutları çalıştırır
[*] INPUT ' Herhangi bir pini giriş yapar
[*] LCDIN ' LCD ' nin RAM inden veri okur
[*] LCDOUT ' LCD ' 4 veya 8 bit veri gönderir
[*] LOOKDOWN ' Değer tablosundan istenilen değeri araştırmayı sağlar
[*] LOOKDOWN2 ' Değer tablosundan istenilen sabit/değişken araştırmayı sağlar
[*] LOOKUP ' Değer tablosundaki istenilen değeri almayı sağlar
[*] LOOKUP2 ' Değer tablosundan sabit/değişken almayı sağlar
[*] LOW ' İstenilen pini lojik (0) yapar
[*] NAP ' Mikrodenetleyiciyi kısa süreliğine durdurur
[*] ON DEBUG ' DEBUG alt programını çağırır
[*] ON INTERRUPT ' Kesme oluştuğunda kesme alt programını çağırır
[*] OWIN ' 1-Wire iletişim cihazından veri okur
[*] OWOUT ' 1-Wire iletişim cihazına veri yazar
[*] OUTPUT ' İstenilen pini çıkış yapar
[*] PAUSE ' Ms bazında gecikme oluşturur
[*] PAUSEUS ' Us bazında gecikme oluşturur
[*] PEEK ' Registerden 1 byte veri okur
[*] PEEKCODE ' PIC belleğinden 1 bytelık veri okur
[*] POKE ' Registere 1 byte veri yazar
[*] POKECODE ' PIC belleğine 1 bytelık veri yazar
[*] POT ' Pindeki potansiyometreyi okur
[*] PULSIN ' Pindeki pulsi ölçer
[*] PULSOUT ' Herhangi bir pinde puls oluşturur
[*] PWM ' Herhangi bir pinde pwm sinyali oluşturur
[*] RANDOM ' Bir değişken içerisine 1-65535 arasında bir değer atar
[*] RCTIME ' Pindeki pulsi ölçer
[*] READ ' EEPROM bellekten 1 byte veri okur
[*] READCODE ' Program belleğinden 1 wordlük veri okur
[*] REPEAT...UNTIL ' Karşılaştırmaya bağlı komut gruplarını tekrar eder
[*] RESUME ' INTERRUPT alt programı bittikten sonra programın kaldığı yerden devam etmesini sağlar
[*] RETURN ' En son kullanılan GOSUB komutundan sonraki bölüme dönmeyi sağlar
[*] REVERSE ' Pinleri terslemeye yarar .Giriş ise çıkış , çıkış ise giriş yapar
[*] SELECT CASE ' Değişkeni farklı sayılarla karşılaştırmaya yarar
[*] SERIN ' Asenkron seri giriş
[*] SERIN2 ' Asenkron seri giriş
[*] SEROUT ' Asenkron seri çıkış
[*] SEROUT2 ' Asenkron seri çıkış
[*] SHIFTIN ' Senkron seri giriş
[*] SHIFTOUT ' Senkron seri çıkış
[*] SLEEP ' İşlemciyi belirli bir süre düşük güç moduna alır
[*] SOUND ' Herhangi bir pinden istenilen tonda ses üretir
[*] STOP ' Programı durdurur
[*] SWAP ' İki değişken içerisindeki değerleri değiştirir

[*] TOOGLE ' Pin lojik (1) ise (0) , (0) ise (1) yapar
[*] USBIN ' USB modulu olan pice giriş yapar
[*] USBINIT ' USB modulleri çalıştırmak için kurulumları gerçekleştirir
[*] USBOUT ' USB modulu olan picten çıkış yapar
[*] WHILE...WEND ' Koşula bağlı olarak komut grubunu tekrarlar
[*] WRITE ' EEPROM belleğe 1 bytelık veri yazar
[*] WRITECODE ' Program belleğine 1 wordlük veri yazar
[*] XIN ' X-10 iletişimi destekleyen cihazdan veri okur
[*] XOUT ' X-10 iletişimi destekleyen cihaza veri yazar

Kolay gelsin.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git