PHP Üyelik Anlatımı

Bu dersimizde üyelik sistemini anlatarak başlangıç yapalım.

Bu dersimizde üyelik sistemini anlatarak başlangıç yapalım.

Veritabanı ile bağlantı kurmak için şu kodları kullanacağız:

baglan.php


<?php 

$db_adi     
"";  #Veritabanımızın adı

$db_sunucu  "";  #Sunucu adı

$db_kulladi "";  #Sunucu kullanıcı adı

$db_sifre   "";  #Sunucu kullanıcı şifre$veriyolu   mysql_connect($db_sunucu,$db_kulladi,$db_sifre);

if (! 
$veriyolu) die ("MySql Baglantısı Saglanamadı");

mysql_select_db($db_adi,$veriyolu) or die ("Veritabanı bağlantısı sağlanamadı");

?> ?>Bu sayede veritabanıyla bağlantı kurduk.

Şimdi üyelik panelini yapalım

kayit.php

<?php 

function yeniuyelik(){  //yeniuyelik function başla

?>

<form method="POST" enctype="multipart/form-data" action="kayit.php?git=uyekayit">

<div class="menu"><b>Yeni Üye Kaydı :</b></div>

<div class="menu"><input type="text" name="adsoyad"></div>

<div class="menu"><b>Kullanıcı adınız :</b> </div>

<div class="menu"><input type="text" name="kullaniciadi"></div>

<div class="menu"><b>Parolanız : </b></div>

<div class="menu"><input type="text" name="parola"></div>

<div class="menu"><b>Parola tekrarlayınız: </b></div>

<div class="menu"><input type="text" name="sifre" ></div>

<div class="menu"><b>E-Mail adresiniz : </b></div>

<div class="menu"><input type="text" name="email"></div>

<div class="menu"><input type="submit" value="Tamam" name="verigonder"></div>

</form> // Sayesinde üyelik formu oluşturduk. Sıra geldi php kodlarına:} //yeni üyelik fonksiyonu kapatımı

#-------------------------------------------------------------------include ("baglan.php");

function uyekayit(){ //uyekayit function ba?la$adsoyad      = $_POST['adsoyad'];

$kullaniciadi = $_POST['kullaniciadi'];

$parola       = $_POST['parola'];

$sifre        = $_POST['sifre'];

$email        = $_POST['email'];

 if($adsoyad=="" || $kullaniciadi=="" || $parola=="" || $sifre=="" || $email==""){

 echo "<div class='menu'><img border='0' src='imgeler/close.gif' width='25' height='25'></div><div class='menu'><b>Yildizli alanlari Bos birakamazsiniz..! </b></div><div class='menu'><img border='0' src='imgeler/okey.gif' width='21' height='15'><br><b><font size='1' face='Tahoma'><a href='javascript:history.back(1)'><B>Geri Dön</B></a></font></b></div>";

 }

 elseif($parola!=$sifre){

 echo "<div class='menu'><img border='0' src='imgeler/close.gif' width='25' height='25'></div><div class='menu'><b>Parolalariniz Birbirini Tutmuyor!</div></p><div class='menu'><img border='0' src='imgeler/okey.gif' width='21' height='15'><br><b><font size='1' face='Tahoma'><a href='javascript:history.back(1)'><B>Geri Dön</B></a></font></b></div>";

 }

 

 elseif (!eregi ("^([a-z0-9_]|-|.)[email protected](([a-z0-9_]|-)+.)+[a-z]{2,4}$", $email)) {

 echo "<div class='menu'><img border='0' src='imgeler/close.gif' width='25' height='25'></div><div class='menu'><b>Lütfen Geçerli Bir E-Mail Adresini Yaziniz ([email protected])!</b></div><div class='menu'><img border='0' src='imgeler/okey.gif' width='21' height='15'><br><b><font size='1' face='Tahoma'><a href='javascript:history.back(1)'><B>Geri Dön</B></a></font></b></div>";

 }

 

 elseif ((! $kullaniciadi=="") || (! $email=="")){ //Kullanıcı adi ve email önceden kullanılmıs mı Denetleme

 $bak = "select * from uyeler where kulladi='$kullaniciadi' || email='$email'";

 $kontrol = mysql_query($bak);

 $kayitsayisi = mysql_num_rows($kontrol);

 

               if ($kayitsayisi > 0) {

               echo "<div class='menu'><img border='0' src='imgeler/close.gif' width='25' height='25'></div><div class='menu'><b><font size='1' face='Tahoma' color='#FF0000'>Yazdiginiz Kullanici Adi veya E-Mail Adresi Kullaniliyor!</font></b></div><div class='menu'><img border='0' src='imgeler/okey.gif' width='21' height='15'><br><b><font size='1' face='Tahoma'><a href='javascript:history.back(1)'><B>Geri Dön</B></a></font></b></div>";               

               }   

               else{ //Artık kaydımız Baslasın                $parolamd     = md5($parola); //parolayi md5 ile sifreliyoruz güvenlik için               $uyekayit     = mysql_query("INSERT INTO uyeler (kulladi,parola,sifre,email,adsoyad) values ('$kullaniciadi','$parolamd','$sifre','$email','$adsoyad')");               if ($uyekayit){

               echo "<div class='menu'>Tesekkürler Artik Bizdensiniz :) </b></div><div class='menu'><b><font size='1' face='Tahoma'>Giris Yapmak için <font color='#FF0000'><a href='giris.php'><font color='#FF0000'>BURAYA</font></a></font> Tiklayiniz!</font></b></div>";

               }else{

               echo "<div class='menu'><img border='0' src='imgeler/close.gif' width='25' height='25'></div><div class='menu'><b><font size='1' face='Tahoma' color='#FF0000'>Üzgünüm Üye Kayd?n?z Yap?lamad?!</font></b></div><div class='menu'><img border='0' src='imgeler/okey.gif' width='21' height='15'><br><b><font size='1' face='Tahoma'><a href='javascript:history.back(1)'><B>Geri Dön</B></a></font></b></div>";

               }               }//else bitir}//kontrol elseif bitir} //uyekayit function kapat#-------------------------------------------------------------------

switch ($_GET['git']){ 

default:

yeniuyelik();

break;

case "uyekayit";

uyekayit();

break;

}

?> ?>
Bu sayede Üyemiz Üye oldu :)
Sıra geldi Üye Girisine

Giris.php

<form action="giris_kontrol.php" method="POST"> <div class="menu"><b>Kullanici Adi : </b></div>

<div class="menu"><input type="text" name="kullaniciadi"></div>

<div class="menu"><b>Kullanici Sifre : </b></div>

<div class="menu"><input type="password" name="parola"></div>

<div class="menu"><input type="submit"  value="Giris"></div>

</form>


Burada bilgileri giris_kontrol.php ye aktarıyoruz..

önemli olan php dosyası
giris_kontrol.php<?php 

include ("baglan.php"); //baglandik

$kullanici$_COOKIE['kulladi']; //cookie yi kullandık cünkü asagida göstericem

$kullaniciadi trim($_POST['kullaniciadi']); //güvenlik icin trim kullandk

$parola       md5($_POST['parola']);if ((!
$kullaniciadi =="") and (!$parola =="")) {$sql "select * from uyeler where kulladi='$kullaniciadi' and parola='$parola'";

$kontrol mysql_query($sql);

$kayitsayisi mysql_num_rows($kontrol);if (
$kayitsayisi == "0") {

       echo 
"<script>alert(' Böyle Bir Üyemiz Bulunmamaktad?r. ')</script>";

       echo 
"<meta http-equiv='Refresh' content='0; URL=index.php'>";

} else {

  
$kontrol_ok mysql_fetch_array($kontrol);

  
setcookie ("kulladi""$kontrol_ok[kulladi]",time()+24*60*60);

        echo 
"<div class='menu'><b>Hos Geldin <font color='red'>$kullanici</font></div>"//$kullanici  yukarida kullandıgımız cookie yi kullanarak ismini yazdırdık

       
echo "<div class='menu'><b><a href='panel.php'>Panel'e Git </a></b></div>";

      

       }

 

}

  else {

       echo 
"<script>alert(' Böyle Bir Üyemiz Bulunmamaktad?r. ')</script>";

       echo 
"<meta http-equiv='Refresh' content='0; URL=index.php'>";

       }

?> ?>Artık üye giriş de yaptı. Ve üyemiz panel.php'ye gidecektir. Panel.php'yi de istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. sonrak

Bundan sonraki derslerimizde üyelere profil oluşturma, forum, mesajlasma, ayarlar ve birçok özelliği anlatmaya çalışacağım.

Kolay gelsin.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git