PHP ile Şifremi Unuttum İşlemleri

Bu derste sizinle projelerinizde rahatlıkla kullanılabileceğiniz şifremi unuttum formatını paylaşacağım.

Bu derste sizinle projelerinizde rahatlıkla kullanılabileceğiniz şifremi unuttum formatını paylaşacağım.

sifre_sifirlama.php

 

<?php 

/*ini_set('display_errors', 1);

error_reporting(E_ALL);*/

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

$dbhost ="localhost";

$dbveritabani = "deneme";

$dbkullanici = "root";

$dbsifre = "";

$dbadi = "deneme";

 $baglanti = mysql_connect($dbhost,$dbkullanici,$dbsifre);

 $dbsec = mysql_select_db('deneme');

 mysql_query("SET NAMES UTF8"); // veri tabanından türkçe yazıları bozmadan çekme işlemi yapması için

 $length = 32;

$string = "";

$characters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789-=+"; // change to whatever characters you want

while ($length > 0) {

  $string .= $characters[mt_rand(0,strlen($characters)-1)];

  $length -= 1;

}

 $sifirlama_anahtar = $string;

if (true === isset($_POST['email'])) {

 $sifirlama_anahtar = sha1($_POST['email'] . $sifirlama_anahtar);

 $email = $_POST['email'];

} else {

  echo 'email girilmedi';

  return;

}

$host = $_SERVER['HTTP_HOST'];

$emailSorgu = mysql_query("SELECT * FROM uyelik WHERE email = '" . $email . "'");

// Eğer email sistemde mevcut ise parola sıfırlama maili gönnder

if (mysql_num_rows($emailSorgu) > 0) {

  require 'PHPMailerAutoload.php';

  $emailBilgileri = mysql_fetch_assoc($emailSorgu);

  $isim      = $emailBilgileri['isim'];

  $soyisim    = $emailBilgileri['soyisim'];

  $sifirlamaAdres = 'sifre_yenile.php?anahtar=' . $sifirlama_anahtar;

  $konu      = 'Şifre Hatırlatma';

  $mesaj      = '<p>Sayın&nbsp;' . $isim . ' ' . $soyisim . ',</p>

            <p>Şifremi sıfırlama adresi aşağıdadır...</p>

            <p>Şifre sıfırlama adresi:&nbsp; <a href="http://' . $host . '/deneme/sifre_yenile.php?anahtar=' . $sifirlama_anahtar . '">Tıklayınız</a></p>

            ';

  $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "rn";

  $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "rn";

  $mail = new PHPMailer;

  $mail->isSMTP();                   // Set mailer to use SMTP

  $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; // Specify main and backup SMTP servers

  $mail->SMTPAuth = true;  

  //$mail->SMTPDebug = 1;// Enable SMTP authentication

  $mail->Username = 'kullanıcı';         // SMTP kullanıcı

  $mail->Password = 'sifreniz';              // SMTP sifre

  $mail->SMTPSecure = 'tls';              // Enable encryption, 'ssl' also accepted

  $mail->Port = 587;

  $mail->CharSet = 'UTF-8';

  $mail->From = 'email-adresiniz';

  $mail->FromName = 'isim-soyisim';

  $mail->addAddress('mail-adresiniz');   // Add a recipient

  //$mail->addCC('mail-adresi2');   // Add a recipient

  $mail->addReplyTo('mail-adresiniz');

  $mail->isHTML(true);                 // Set email format to HTML

  $mail->Subject = $konu;

  $mail->Body  = $mesaj;

  if(!$mail->send()) {

    echo 'Message could not be sent.';

    echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;

  } else {

    $simdi = new DateTime();

    $simdi = $simdi->format('Y-m-d H:i:s');

    mysql_query("UPDATE `uyelik` SET `sifirlama_anahtar` = '" . $sifirlama_anahtar . "' , sifirlama_tarihi = '" . $simdi . ", onay_durum = 0' WHERE `email` = '" . $email . "'");

    echo 'Mail gönderildi.';

  }

} else {

  echo 'email sistemde mevcut değil';

  return;

}

  ?> ? >

sifre_yenile.php

<?php 

include 'baglanti.php';

$sifirlama_anahtar  = $_GET['anahtar'];

$kayitvarmi = mysql_query('SELECT id FROM uyelik WHERE sifirlama_anahtar = "'. $sifirlama_anahtar. '"');

if (mysql_num_rows($kayitvarmi) == 0) {

  header('Location: index.php');

}

?> ? >

HTML kısmını ise aşağıdaki kodları kullanarak oluşturabilir, kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

<div class="container">

  <div class="row text-center">

    <form class="form-signin col-md-6 col-md-offset-3" role="form" method="post" action="sifre_degistir.php">

      <h2 class="form-signin-heading">Şifre Değiştirme</h2>

      <div class="form-group">

        <input type="text" class="form-control" name="parola" id="exampleInputEmail1" placeholder="Yeni Parola" />

      </div>

      <div class="form-group">

        <input type="text" class="form-control" name="parolaonay" id="exampleInputEmail2" placeholder="Parola onay" />

      </div>
      <br>

      <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Parola Değiştir</button>

    </form>

  </div>

  <div class="row">

    <hr class="featurette-divider">

    <footer>

      <p class="pull-right"><a href="#">Gizlilik </a> &middot; </p>

      <p>Copyright &copy; 2014</p>

    </footer>

  </div>


Şifresini unutanlar için ise şu dosyayı kullanmak mümkün:

sifre_hatirlatma.php

<div class="container">

     <div class="row text-center">

       <form class="form-signin col-md-6 col-md-offset-3" role="form" method="post" action="sifre_sifirlama.php">

    <h2 class="form-signin-heading">Şifre Hatırlatma</h2>

 <div class="form-group">

    <input type="email" class="form-control" name="email" id="exampleInputEmail1" placeholder="email" />

 </div> <br>

 <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Parolayı sıfırla</button>

   </form> 

     </div>

     <div class="row">

    <hr class="featurette-divider">

    <footer>  

    <p class="pull-right"><a href="#">Gizlilik </a> &middot; </p>

      <p>Copyright &copy; 2014</p> 

       </footer>

     </div>

   </div>

sifre_degistir.php

<?php 

include 'baglanti.php';

$sifre1 = $_POST["parola"]; // 1. sifreyi cek --

$sifre2 = $_POST["parolaonay"]; // 2. sifreyi cek --

$sifirlama_anahtar = $_POST['anahtar'];

if ($sifre1 != $sifre2){

  echo "İki şifre birbirine uyuşmuyor"; 

  header("Location: sifre_yenile.php?anahtar=" . $sifirlama_anahtar);

}

$sifre1 = sha1($sifre1);

$sorgu = "UPDATE uyelik SET sifre = '" . $sifre1. "', onay_durum = '1', sifirlama_anahtar = '', sifirlama_tarihi = '0000-00-00 00:00:00' WHERE sifirlama_anahtar = '" . $sifirlama_anahtar . "' ";

$dogrulama = mysql_query($sorgu);

?> ? >Kolay gelsin.

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 3 yıl önce
kurulunm olarak tam nasıl oluyor anlatabilitmisniz

Yukarı Git