OpenCV ve C++ ile Seçili Resmin Kenarlarını İstenilen Hale Getirme

OpenCV ve C++ ile Seçili Resmin Kenarlarını İstenilen Hale Getirme

Bu derste , Görüntü işleme kütüphanelerinden OpenCV'yi kullanarak seçili resim üzerinde kenar silme , bulma uygulaması geliştireceğiz.

Bu derste , Görüntü işleme kütüphanelerinden OpenCV'yi kullanarak seçili resim üzerinde kenar silme , bulma uygulaması geliştireceğiz.

#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

using namespace cv;

Mat src, src_gray;
Mat dst, detected_edges;

int edgeThresh = 1;
int lowThreshold;
int const max_lowThreshold = 100;
int ratio = 3;
int kernel_size = 3;
char* window_name = "Kenar Bulma";

void CannyThreshold(int, void*)
{
  
  blur(src_gray, detected_edges, Size(3, 3));
  
  Canny(detected_edges, detected_edges, lowThreshold, lowThreshold*ratio, kernel_size);
  
  dst = Scalar::all(0);
  
  src.copyTo(dst, detected_edges);
  imshow(window_name, dst);
}

int main()
{
  
  src = imread("/users/kaankucukturan/Downloads/BmwM8.jpg");
  
  if (!src.data)
  {
    return -1;
  }
  
  dst.create(src.size(), src.type());
  cvtColor(src, src_gray, CV_BGR2GRAY);
  namedWindow(window_name, CV_WINDOW_AUTOSIZE);
  createTrackbar("Deger:", window_name, &lowThreshold, max_lowThreshold, CannyThreshold);
  CannyThreshold(0, 0);
  waitKey(0);
  
  return 0;
}

Örnek kodları yukarıda paylaştım . 

Kodlardan'da kısaca bahsedelim:

 • İlk 5 satırda ihtiyacımız olan dosya ve kütüphaneleri yükledik.
 • 8-9. satırlarda değişkenlerimiz Mat(OpenCV de kullanılır) tipinde tanımladık.
 • 11-16.  satırlarda kullanacak olduğumuz diğer değişkenleri tanımladık.
 • CannyThreshold fonksiyonu ile gürültüyü azalttık.
 • 34. satırda resmimizin bulunduğu dosya dizinini belirttik.
 • if ifadesiyle eğer resim bulunamazsa programdan çıkması gerektiğini belirttik.
 • 41. satırda src ile aynı türde ve boyutta matris oluşturduk.
 • 42. satırda resmi gri yaptık.
 • 43. satırda resim penceremizi oluşturduk.
 • 44. satırda resmin kenarlarını istediğimiz şekle getirmemize yarayacak Trackbarı yaptık.
 • Resmi gösterdik , ve işlem tamam :)

Aşağıya programla ilgilili örnek resimleri de koyuyorum;

Herkese iyi çalışmalar ...

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git