MySQL Tablolarını Silme

MySQL Tablolarını Silme

Mevcut bir MySQL tablosunu silmek çok kolaydır.

Mevcut bir MySQL tablosunu silmek çok kolaydır, ancak mevcut tabloyu silerken çok dikkatli olmalısınız, çünkü bir tablo silindikten sonra kaybolan veriler geri alınmayacaktır.

Sözdizimi

İşte bir MySQL tablosu silmek için genel bir SQL sözdizimi 

DROP TABLE table_name ;

Komut İstemi'nden Tabloları Kaldırma
Komut satırından tabloları silmek için, mysql> isteminde DROP TABLE SQL komutunu çalıştırmamız gerekir.

Örnek

[email protected]# mysql -u root -p
Enter password:*******
mysql> use Dersler;
Database changed
mysql> DROP TABLE dersler_tarix
Query OK, 0 rows affected (0.8 sec)
mysql>

Tabloları PHP Komut Dosyasını Kullanarak silme

Mevcut bir tabloyu herhangi bir veritabanına silmek için, mysql_query () işlevini kullanmanız gerekir. Bir tablo silmek için ikinci argümanını uygun bir SQL komutuyla geçireceksin.

Örnek

<html>
  <head>
   <title>Creating MySQL Tables</title>
  </head>
  <body>
   <?php
     $dbhost = 'localhost:3036';
     $dbuser = 'root';
     $dbpass = 'rootpassword';
     $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
     if(! $conn ) {
      die('Could not connect: ' . mysql_error());
     }
     echo 'Connected successfully<br />';
     $sql = "DROP TABLE dersler_tarix";
     mysql_select_db( 'dersler' );
     $retval = mysql_query( $sql, $conn );
     if(! $retval ) {
      die('Could not delete table: ' . mysql_error());
     }
     echo "Table deleted successfullyn";
     mysql_close($conn);
   ?>
  </body>
</html>

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git