MySQL - Sorgu Ekleme

Bir MySQL tablosuna veri eklemek için SQL INSERT INTO komutunu kullanmanız gerekir.

Sözdizimi

İşte MySQL tablosuna veri eklemek için INSERT INTO komutunun genel bir SQL sözdizimi -

INSERT INTO table_name ( field1, field2,...fieldN )
   VALUES
   ( deger1, deger2,...degerN );

Dize veri türleri eklemek için, tüm değerleri çift veya tek tırnak içine almanız gerekir. Örneğin "deger".

Komut İstemi'nden Veri Ekleme

Komut satırından veri eklemek için, MySQL tablo dersler_tarix'ye veri eklemek için SQL INSERT INTO komutunu kullanacağız.

Örnek

Aşağıdaki örnek dersler_tarix tablosuna 2 kayıt oluşturacaktır -

root@host# mysql -u root -p password;
Enter password:*******
mysql> use dersler;
Database changed

mysql> INSERT INTO dersler_tarix
   ->(dersler_dovletadi, dersler_qurucu, submission_date)
   ->VALUES
   ->("Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti", "Məhəmməd Əmin Rəsulzadə", NOW());
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO dersler_tarix
   ->(dersler_dovletadi, dersler_qurucu, submission_date)
   ->VALUES
   ->("Türkiye Cumhuriyeti", "Mustafa Kemal Atatürk ", NOW());
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)


mysql>

NOT - Tüm ok işaretleri (->), SQL komutunun bir parçası değildir. Yeni bir satır belirtirler ve komutun her satırının sonunda noktalı virgül koymadan enter tuşuna basarken otomatik olarak MySQL komutuyla oluşturulurlar.

Yukarıdaki örnekte bir dersler_id sağlamadık çünkü tablo oluşturma anında bu alan için AUTO_INCREMENT seçeneği verdik. Dolayısıyla MySQL, bu kimlikleri otomatik olarak ekleme ile ilgilenir. ŞİMDİ, NOW (), geçerli tarih ve saati döndüren bir MySQL işlevi.

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git