Ms-SQL Tablo oluşturma yöntemleri

Bu yazımızda tablo oluşturmayı göreceğiz. Tablo oluşturmak için 2 yöntem vardır. Bunlardan biri t-sql dili kullanarak kodlar ile tablo oluşturma, ikinci yöntem ise Management Studio arayüzünü kullanarak tablo oluşturma.

Bu yazımızda tablo oluşturmayı göreceğiz. Tablo oluşturmak için 2 yöntem vardır. Bunlardan biri t-sql dili kullanarak kodlar ile tablo oluşturma, ikinci yöntem ise Management Studio arayüzünü kullanarak tablo oluşturma.

Tablo oluşturmaya başlamadan önce SQL Server Management Studio programını açıyoruz.

İlk olarak t-sql dilini kullanarak tablo oluşturalım. İlk önce veritabanına tıklıyoruz ve sol üst kısımda bulunan "New Query" sekmesine tıklıyoruz.Tablo oluşturmanın temel kodu şu şekildedir.


Create Table tablo_Adi

(

Kolon_Adı  veriTipi  kullanılacaksa özel ifade,

Kolon_Adı veriTipi,

......

)Veri tabanı oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;

[*] Tablo isimlerini anlaşılabilir ve kısa yazmak.
[*] Türkçe karakterler kullanmamak.
[*] Tablo ve sütun adlarında boşluk kullanmamak. Boşluk yerine _ ifadesi kullanılabilir.

Temel olarak tablo oluşturma yöntemi böyledir. Şimdi daha iyi anlaşılması için Personel adında bir tablo oluşturalım.


Create Table Personel

(

Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL,

Ad NVARCHAR(50) NOT NULL,

Soyad NVARCHAR(100) NOT NULL,

Departman NVARCHAR(75) NULL,

Kayit_Tarih DATETIME DEFAULT GETDATE() NOT NULL,

)Daha sonra "Execute" butonu ile kodumuzu çalıştıralım. Tablomuz başarı ile oluşturulacaktır.İlk sütun adından açıklamaya başlayalım. Id tanımlamasında "Primary Key" kullanarak sütun içerisindeki verinin eşsiz olmasını sağladık. "Identity(1,1)" ifadesinde parantez içindeki ilk değer başlangıç değeri, ikinci değer artış miktarıdır. "Not Null" ifadesi ile sütun içinin boş olamayacağını belirttik.

Ad, soyad ve departman sütunlarındaki "NVarChar(50)" ifadesi ile bu sütunların içeriğinin karakter olacağını ve veri uzunluğunun parantez içerisinde yazılan değerler olacağını belirttik.

Kayıt_Tarih sütununun türünü tarih veri tipi yaptık ve "Default" ifadesi ile varsayılan bir değer alacağını, bu değerin de "GetDate()" ifadesi ile kayıt yaparken ki sistem tarihi olacağını belirttik.

Kısacası ve basit bir hali ile T-Sql dili kullanarak veritabanına tablo eklemek bu şekildedir.

Şimdi bir diğer yöntem olan arayüz kullanarak tablo oluşturmayı yapalım.

Sırası ile veritabanına tıklayalım, altında bulunan "Tables" sekmesine sağ tıklayalım ve "New Table" diyelim. Aşağıda görünen pencere açılacaktır.Gelen ekranda bulunan 'Column Name' altına sütun adımızı, 'Data Type' altına veri tipimizi ve 'Allow Nulls' bölümünde ise eğer işaretlersek 'Null' değer alır işareti kaldırırsak 'Not Null' değeri alır.

Şimdi yeni oluşturacağımız tablomuzun alanlarını aşağıdaki resimdeki gibi dolduralım.Alanları aşağıdaki gibi oluşturduktan sonra 'Id' sütunumuza 'Primary Key' atayalım ve identity özelliği vererek birer birer artmasını sağlayalım. Bunun için önce 'Id' sütununa sağ tıklayıp 'Set Primary Key'e tıklayalım.Böylelikle 'Id' sütununa birincil anahtarı tanımladık. Şimdi sıra artan sayısal değer vermeye yani identity atamaya geldi. Bunun için 'Id' sütunu seçili iken 'Column Properties'de 'Identity Specification' sekmesinin yanında bulunan ' + ' ya tıklayalım ve (Is Identıty) seçeneğini 'Yes' olarak değiştirin. Hemen altında bulunan 'Identity Increment' artış miktarını, 'Identity Seed' ise başlangıç değerini belirler. Bu ayarları da yaptıktan sonra tablomuzu 'Departman' adında kaydedelim.

Tablomuzu oluşturduktan sonra 'Object Explorer' içinde bulunan veri tabanımızın altındaki 'Tables' sekmesine sağ tıklayıp 'Refresh' derseniz oluşturduğumuz tabloyu görebilirsiniz.Tablo oluşturma yöntemlerini anlattık. Bir sonraki yazımızda var olan tablonun içeriğini değiştirmek ve tabloyu kaldırma konularını göstereceğim. Teşekkürler...
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git