MS SQL Server Bağlantı Stringleri - ASP

ODBC Bağlantı Stringleri - ASP ile MsSQL Server da oluşturulmuş veri tabanlarımıza farklı yöntemlerle farklı kanallar üzerinden erişebilme yolları.

ODBC Bağlantı Stringleri - ASP ile MsSQL Server da oluşturulmuş veri tabanlarımıza farklı yöntemlerle farklı kanallar üzerinden erişebilme yolları.

ODBC Bağlantı Stringleri

Standart Bağlantımız:


<%

'bağlantı stringimizi atıyoruz

Dim ConnectionString

'veri tabanımızın yerini ve sürücü şeklini belirliyoruz

ConnectionString="Driver={SQLServer};Server=sunucuadi;" &_

"Database=veritabaniadi;Uid=kullaniciadi;Pwd=sifre;"

%>Güvenli Bağlantı Şekli:


<%

'bağlantı stringimizi atıyoruz

Dim ConnectionString

'veri tabanımızın yerini ve sürücü şeklini belirliyoruz

ConnectionString="Driver={SQLServer};Server=sunucu;" &_

"Database=veritabaniadi;Trusted_Connection=yes;"

%>OLE DB ve OleDbConnection (.NET çatısı için) Bağlantı Stringlerimiz

Standart Bağlantımız:


<%

'declare the variable that will hold the connection string

Dim ConnectionString

'veri tabanımızın yerini ve sürücü şeklini belirliyoruz

ConnectionString="Provider=SQLOLEDB;Data Source=sunucuadi;" &_

"Initial Catalog= veritabaniadi;UserId=kullaniciadi;Password=sifreniz;"

%>Güvenli Bağlantı:


<%

'bağlantı stringimizi atıyoruz

Dim ConnectionString

'veri tabanımızın yerini ve sürücü şeklini belirliyoruz

ConnectionString= "Provider=SQLOLEDB;Data Source=sunucuadi;" &_

"Initial Catalog=veritabaniadi;Integrated Security=SSPI;"

%>IP ile Bağlanma:


<%

'bağlantı stringimizi atıyoruz

Dim ConnectionString

'veri tabanımızın yerini ve sürücü şeklini belirliyoruz

ConnectionString="Provider=SQLOLEDB;Data Source=ipno,1433;Network Library=DBMSSOCN;" &_

"Initial Catalog=veritabaniadi;User ID=kullaniciadi;Password=sifre;"

%>

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git