MD5 Şifreleme ile Üye Girişi

Bir önceki derste üye şifresi MD5 şifreleme yöntemi ile veritabanına kaydedilmişti şimdi ise kullanıcının üye girişinde yazdığı şifre ile veritabanındaki şifreyi karşılaştırp giriş yapmaya çalışıcağız.

Bir önceki derste üye şifresi MD5 şifreleme yöntemi ile veritabanına kaydedilmişti şimdi ise kullanıcının üye girişinde yazdığı şifre ile veritabanındaki şifreyi karşılaştırp giriş yapmaya çalışıcağız.

Öncelikle 2 textbox,1 Button, 1 label ve 1 panel ekliyoruz
textbox'larımız ve buttonumuz panelin içinde olacak.


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <title>Untitled Page</title>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

Üye Girişi<br />

    <br />

    <hr />

    <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" Height="123px" Width="763px">

        Üye Adınız:

        <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server"></asp:TextBox>

        <br />

        <br />

        Üye Şifreniz:

        <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox>

               <br />

        <br />

        <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Giriş Yap !" />

    </asp:Panel>

    <asp:Label ID="Label2" runat="server"></asp:Label>

    <br />    </form>

</html>Şimdi de eklediğimiz buttonun click olayına giriyoruz


Imports System.Data.OleDb

Imports System.DataPartial Class _Default    Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click        Dim metin2 As String = TextBox5.Text

        Dim sifrele2 As String = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(metin2, "md5")        Dim bg As New OleDbConnection()

        bg.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("~/db/veriler.mdb")

        bg.Open()

        Dim cmd As New OleDbCommand("select * from Uyeler", bg)

        Dim dr As OleDbDataReader

        dr = cmd.ExecuteReader()

        While dr.Read = True

            If TextBox4.Text = dr.Item(1).ToString() And sifrele2 = dr.Item(2).ToString() Then

                Session("uye") = dr.Item(1).ToString()

                Label2.Text = "Hoşgeldiniz " + Session("uye")

                Else

                Label2.Text = "Yanlış Kulanıcı Adı veya Şifre girişi yaptınız"

            End If

        End While

        bg.Close()    End Sub

End ClassBurda şifremizi gireceğimiz textboxu içine girilen verileri MD5 şifreleme sistemine göre şifrlemesi için kodları yazıyoruz.


Dim metin2 As String = TextBox5.Text

        Dim sifrele2 As String = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(metin2, "md5")Böylece giridğimiz şifre MD5 şifreleme sistemine göre şifrelenecek daha sonra "giriş yap !" buttonuna tıkladığımızda sorgulama yapacak.
İşlemler şöyle;

1- Buttona tıkladığımızda girdiğimiz şifreyi MD5 şifrelemeye çevirecek
2- Sorgulamada eğer girdiğimiz şifrenin MD5 şifreleme hali daha önce üyelikte yazdığımız şifrenin MD5 hali ile eşitse...
3- Session oluşturacak ve böylece kullanıcı giriş yapabilecek ama MD5 şifrelemeler birbiriyle uymuyorsa "Else" bölümü çalışacak

MD5 şifreleme kullanmanın amacı: Yabancı kişilerce veritabanı ele geçirilse bile üyelerin şifreleri sağlamda olacaktır.

Ben sadece şifre için kullandım, farklı şekillerde ve yöntemlerde kullanmak kişiye bağlıdır...

Benden bu kadar hepinize iyi günler :)

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git