Matrix Efekti Oluşturmak

Bu dersimde Visual Basic 2008-2010 programlarında Console Application olarak matrix efekti oluşturmayı göstereceğim.

Merhaba arkadaşlar,

Bu dersimde Visual Basic 2008-2010 programlarında Console Application olarak matrix efekti oluşturmayı göstereceğim.

Kod Bölümü:


Module Module1

    Sub Main(ByVal args As String())

        Console.Title = "Matrix"

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen

        Console.WindowLeft = InlineAssignHelper(Console.WindowTop, 0)

        Console.WindowHeight = InlineAssignHelper(Console.BufferHeight, Console.LargestWindowHeight)

        Console.WindowWidth = InlineAssignHelper(Console.BufferWidth, Console.LargestWindowWidth)

#If readkey Then

Console.WriteLine("Devam Et")

Console.ReadKey()

#End If

        Console.CursorVisible = False

        Dim width As Integer, height As Integer

        Dim y As Integer()

        Dim l As Integer()

        Initialize(width, height, y, l)

        Dim ms As Integer

        While True

            Dim t1 As DateTime = DateTime.Now

            MatrixStep(width, height, y, l)

            ms = 10 - CInt(DirectCast((DateTime.Now - t1), TimeSpan).TotalMilliseconds)

            If ms > 0 Then

                System.Threading.Thread.Sleep(ms)

            End If

            If Console.KeyAvailable Then

                If Console.ReadKey().Key = ConsoleKey.F5 Then

                    Initialize(width, height, y, l)

                End If

            End If

        End While

    End Sub

    Dim thistime As Boolean = False

    Sub MatrixStep(ByVal width As Integer, ByVal height As Integer, ByVal y As Integer(), ByVal l As Integer())

        Dim x As Integer

        thistime = Not thistime

        For x = 0 To width - 1

            If x Mod 11 = 10 Then

                If Not thistime Then

                    Continue For

                End If

                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White

            Else

                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen

                Console.SetCursorPosition(x, inBoxY(CInt(y(x) - 2 - (l(x) / 40 * 2)), height))

                Console.Write("Kağan Işıldak")

                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green

            End If

            Console.SetCursorPosition(x, y(x))

            Console.Write("Sanal Kurs")

            y(x) = inBoxY(y(x) + 1, height)

            Console.SetCursorPosition(x, inBoxY(y(x) - l(x), height))

            Console.Write(" "c)

        Next

    End Sub    Private Sub Initialize(ByRef width As Integer, ByRef height As Integer, ByRef y As Integer(), ByRef l As Integer())

        Dim h1 As Integer

        Dim h2 As Integer = CInt((InlineAssignHelper(h1, CInt((InlineAssignHelper(height, Console.WindowHeight)) / 2))) / 2)

        width = Console.WindowWidth - 1

        y = New Integer(width - 1) {}

        l = New Integer(width - 1) {}

        Dim x As Integer

        Console.Clear()

        For x = 0 To width - 1

            y(x) = m_r.[Next](height)

            l(x) = m_r.[Next](h2 * (If((x Mod 11 <> 10), 2, 1)), h1 * (If((x Mod 11 <> 10), 2, 1)))

        Next

    End Sub    Dim m_r As New Random()    Private ReadOnly Property R() As Char

        Get

            Dim t As Integer = m_r.[Next](10)

            If t <= 2 Then

                Return CChar(("0"c & m_r.[Next](10)))

            ElseIf t <= 4 Then

                Return CChar(("a"c & m_r.[Next](27)))

            ElseIf t <= 6 Then

                Return CChar(("A"c & m_r.[Next](27)))

            Else

                Return CChar(CChar(CStr((m_r.[Next](32, 255)))))

            End If

        End Get

    End Property    Public Function inBoxY(ByVal n As Integer, ByVal height As Integer) As Integer

        n = n Mod height

        If n < 0 Then

            Return n + height

        Else

            Return n

        End If

    End Function    Private Function InlineAssignHelper(Of T)(ByRef target As T, ByVal value As T) As T

        target = value

        Return value

    End Function

End ModuleKodları açıklarsak:

If x Mod 11 = 10 Then

                If Not thistime Then

                    Continue For

                End If

                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White

            Else

                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen

                Console.SetCursorPosition(x, inBoxY(CInt(y(x) - 2 - (l(x) / 40 * 2)), height))

                Console.Write("Kağan Işıldak")

                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green

            End If

            Console.SetCursorPosition(x, y(x))

            Console.Write("Sanal Kurs")

            y(x) = inBoxY(y(x) + 1, height)

            Console.SetCursorPosition(x, inBoxY(y(x) - l(x), height))

            Console.Write(" "c)

        NextBu bölümde efektlerde yazacak yazılar belirlenir.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 8 yıl önce
bu kodu nereye yapıştırıcaz
• 8 yıl önce
Visual Basicte Console Application Açın Ve Kodu Oraya Yapıştırın
• 8 yıl önce
[b]Resim eklesen daha iyi olurdu.Resim mesaj atar mısın ? [/b]

Yukarı Git