Manşet Haber Düzenleme (Admin Paneli)

Bu derste admin panelinden manşet haber düzenlemeyi öğreneceğiz.

Merhaba,

Bu dersimizde PHP ile manşet düzenleme panel yapımını göstereceğim.

Resimde görülen manşet düzenleme panelini PHP ile yapmaya çalıştım. Hata, yanlış ya da gereksiz kod yarsa yorum bölümüne yazabilirsiniz.

KOD İLE NE YAPTIK?

1) Eğer manşetin resmi yeni resim ile değiştirilecekse önce veri tabanından habere ait resmi bulup yeni resim için siliyoruz.

2) Sonra yeni yeni resmi gereken kontrolleri yaptıktan sonra klasöre yüklüyoruz.

3) resmin yeni ismini ve klasör yolunu veritabanına kaydediyoruz.
-----------------------------------Eğer Yeni Resim Seçilmiyorsa.-----------------------------------------

4) Haberin resmi değiştirilmeyecekse sadece konu, özet ve manşeti veri tabanda güncelliyoruz. Resimle ilgili hiçbir işlem yapmıyoruz.


<?php 

require_once('../../baglanti/baglan.php');

if (
$_FILES["resim"]["name"]!=''){

    
//---------------------------------------------------------------------------------------    

            
$id $_GET["id"];

            
mysqli_select_db($baglan$database);

            
$query_manset "SELECT * FROM manset WHERE id=$id";

            
$manset mysqli_query($baglan$query_manset) or die(mysql_error());

            
$row_manset mysqli_fetch_assoc($manset);

            
$totalRows_manset mysqli_num_rows($manset);

            

            
$resmisil "../../".$row_manset["resim"];

            if (
file_exists($resmisil)){ unlink($resmisil); }  //------ Resim Varsa Sil -----

    //---------------------------------------------------------------------------------------

    
$tip=$_FILES['resim']['type'];

    if(
$tip=="image/png" || $tip=="image/gif" || $tip=="image/jpg" || $tip=="image/jpeg"){

                if (
$_FILES['resim']['size']> (1024*1024*3)){

                    echo 
"Resim 3MB den büyük olamaz.";

                }else{

                        
$resimvarmi="../site/images/manset/".$_FILES["resim"]["name"];       //---Sorulacak resim yolu ve adı

                        
if (file_exists($resimvarmi)){                                      //---Bu yolda gelen isimde resim varmı

                            
$yeniisim=rand(0,9999).$_FILES["resim"]["name"];               //---Resim varsa 0 ile 9.999 arasında sayı üret ve isme ekle

                        
}else{

                                
$yeniisim=$_FILES["resim"]["name"];                      //---Bu isimde resim yoksa                     

                            
}

                        
$yuklenecekyer"../site/images/manset/".$yeniisim;            //Resimin yükleneceği yer ve isim yükleneceği yer ve ismi

                        
if(move_uploaded_file($_FILES["resim"]["tmp_name"], $yuklenecekyer)){

                            
$id $_GET["id"];

                            
$konu $_POST["konu"];

                            
$resim "admin/site/images/manset/".$yeniisim;

                            
$ozet $_POST["ozet"];    

                            
$manset $_POST["manset"];

                            

                            
$mansetduzenlekaydet mysqli_query($baglan"UPDATE manset SET konu='$konu', resim='$resim', ozet='$ozet', manset='$manset' WHERE id=$id");

                            if (
$mansetduzenlekaydet){

                                echo 
"Manşet düzenlendi.";

                                echo 
"<meta http-equiv='refresh' content='2;URL=index.php' />";

                            }else{

                                    echo 
"Hata: Manşet düzenlenirken hata oluştu.";

                                }

                        }    

                    }

            }else{

                    echo 
"Sadece <b>PNG</b>, <b>GİF</b> <b>JPG</b> <b>JPEG</b> resim türlerini yükleyebilirsiniz.";

                }

    
//---------------------------------------------------------------------------------------

    
}else{

        
$id =$_GET["id"];

        
$konu $_POST["konu"];

        
$ozet $_POST["ozet"];

        
$manset $_POST["manset"];        
$mansetduzenlekaydet mysqli_query($baglan"UPDATE manset SET konu='$konu', ozet='$ozet', manset='$manset' WHERE id=$id");

        

        if (
$mansetduzenlekaydet){

            echo 
"Manşet haber düzenlendi.";

            echo 
"<meta http-equiv='refresh' content='2;URL=index.php' />";

            }else{

                echo 
"Hata: Manşet haber düzenlenirken hata oluştu.";

            }

    
//------------------------------------------------------------------------------------------

            

    
}

    

?> ?>

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git