ListBox Nesnesi

Her yerde sık sık gördüğümüz ListBox nesnesini genel özellikleriyle bu derste inceleyeceğiz.

Her yerde sık sık gördüğümüz ListBox nesnesini genel özellikleriyle bu derste inceleyeceğiz.

ListBox Nedir?

Alt alta satırların girilebildiği, birçok özelliği bulunan bir kontroldür. Bu kontrolü formumuza component palette bulunan system sekmesinden ekleyebiliriz.

ListBox'ın Genel Özellikleri

Listbox1.Items : Listbox nesnesiyle ilgili tüm işlemlerin yapabildiğimiz en temel özelliğidir.

ListBox1.Items.Add: Listbox'a satır eklemek için kullanılır. Eklenen satır string türünde olmalıdır.procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);beginlistbox1.Items.add(Edit1.text);end;

ListBox1.Items.Clear: Listbox'da ki tüm satırları silmek için kullanılır.


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);beginlistbox1.Items.delete;end;Listbox.Items.Count: Listbox içerisinde bulunan satırların sayısını verir. Aşağıdaki kod bloğu derlendiğinde listbox da bulunan satır sayısını hesaplayıp mesaj olarak verecektir.procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);varsayi:Integer;beginsayi:= ListBox1.Items.Count;//kaç satır varShowmessage("Listbox da " + sayi + "satır var. ");end;ListBox1.Items.Delete: İstenilen satırı silmek için kullanılır. Öreneğin 3. Satırı silmek için listbox1.items.delete(2) kodu yazılır. 2 yazmamızın sebebi ise ilk satır numarasının �0� olmasıdır.


procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);beginListBox1.Items.Delete(2);//3. satırı silend;ListBox1.Items.LoadFromFile: Parametre ile belirtilen adresteki dosyanın içeriğini listeye kopyalayan methoddur.


procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);beginListBox1.Items.LoadFromFile('c:egitim.txt');end;ListBox1.Items.SaveToFile: ListBox'ın içeriğini parametre ile belirtilen adrese kopyalayan methoddur.


procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);beginListBox1.Items.SaveToFile('c:egitim.txt');end;

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

gayet güzel paylaşım ama satır sayısıyla ilgili kod çalışmıyor showmessage bölümünde hata veriyor diğerlerinde problem yok procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var sayi:Integer; begin sayi:= ListBox1.Items.Count;//kaç satır var Showmessage("Listbox da " + sayi + "satır var. "); end;
Showmessage('Listbox da ' + inttostr(sayi) + ' satır var. '); ilgili satır bu şekilde değiştirldiğinde çalışıyor.
var cümleciğinin oradaki amacı ne(VB 6,0 öğrenirseniz Delphi de asla zorlanmassınız gibi gelio bana. İkiside Yüksek seviye bir dil olduğu için rahatlıkla öğrenirsiniz.)
var cümleciğinin oradaki amacı ne(VB 6,0 öğrenirseniz Delphi de asla zorlanmassınız gibi gelio bana. İkiside Yüksek seviye bir dil olduğu için rahatlıkla öğrenirsiniz.)
bi sorum olacak size benim editen yazdığım bi cümlenin kelimelerini listboxta alt alta yazmak istiyorum bu konuda yardım edebilirmisimniz???

Yukarı Git